กำเนิดคัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลคิงเจมส์(2)

กระทู้สนทนา
ต่อจาก ตอนที่ 1
          http://pantip.com/topic/32656693
          จากตอนที่ 1  เป็นสภาพประเทศอังกฤษปี  ๑๖๐๔  ที่พวกพิวริตัน เริ่มมีการเคลื่อนไหวให้พระเจ้าเจมส์ ปฎิรูปศาสนา
          
           พระเจ้าเฮนรีที่ 8 แห่งอังกฤษ  (Henry VIII of England – 1491-1547 ) เป็นผู้ที่แยกคริสตจักรอังกฤษออกจากคริสตจักรโรมันคาทอลิค   ตัดขาดจากอำนาจของพระสันตะปาปา  แต่ในด้านความเชื่อยังคงถือคำสอนหลายอย่าง ตามแนวเทววิทยาคาทอลิก  แม้ว่าจะถูกพระสันตะปาปาตัดขาดจากศาสนาไปแล้วก็ตาม
        
          เมื่อพระนางเจ้าอลิซาเบต สิ้นพระชนม์ พระเจ้าเจมส์ ที่1  (19 มิย 1566 –27 มีค.1625)  ครองราชย์ประเทศสก๊อตแลนด์จากปี  1567 ถึง 1625,   เริ่มราชวงศ์สจ๊วต  เป็นกษัตริย์อังกฤษจากปี  1603 ถึง 1625  พระเจ้าเจมส์ เป็นกษัตริย์ ของสก๊อตแลนด์  นับถือคริสต์ศาสนานิกายเพรสไบทีเรียน ขณะนั้น ใช้ไบเบิลฉบับเจนีวา ยังไม่มีไบเบิลฉบับคิงเจมส์.
      
         พระเจ้าเจมส์ เป็นกษัตริย์อังกฤษ ในขณะที่มีอายุ ๓๘ ปี   แต่พระเจ้าเจมส์  เป็นผู้มีการศึกษาดี และมีความรอบรู้เทววิทยาเป็นอย่างดี   ประเทศอังกฤษขณะนั้น  ถือคริสตศาสนานิกายอังกฤษ   ที่พระเจ้าเฮนรี ที่ ๘ ก่อตั้งขึ้น
  
          พระเจ้าคิงเจมส์ที่ 1 ครองราชย์  อาณาจักรอังกฤษที่ยังคงซวนเซ  การแข่งขัน ต่อสู้ทางศาสนา ของศาสนจักร สามกลุ่ม ใหญ่ กลุ่ม แองลิกัน,พิวริตัน, และคาทอลิค  แต่ละนิกายพยายาม ครอบงำศาสนาจักร และจัดการคริสตจักร  แต่ละศาสนาจักร มีไบเบิลเป็นของตนเอง   (ตามลำดับดังนี้  แองลิกัน ใช้ฉบับบิชอป ’, พิวริตัน ใช้ฉบับเจนีวา  และคาทอลิค ใช้ฉบับแรงส์  Douay-Rheims )

           พวกพิวริตัน เห็นว่า  ข้อปฏิบัติของนิกายอังกฤษ ยังไม่แยกออกจากคาทอลิค  ยังคงเป็นแบบคาทอลิค   จึงอยากให้มีการปฏิรูปศาสนาจักรแยกออกมาจากคาทอลิค  โดยคงความเชื่อของคาทอลิคไว้ และยังให้สอดคล้องกับเพรสไบรีเรียน ด้วย  

          พวกพิวริตัน เห็นว่า พระเจ้าเจมส์ น่าจะเป็นกษัตริย์ ที่เหมาะสมที่จะนำคำร้องขอของพวกพิวริตัน ไปปฏิรูปต่อได้  เนื่องจากเห็นว่าพระเจ้าเจมส์  นับถือคริสต์ศาสนานิกายเพรสไบทีเรียน  ไม่ใช่คาทอลิค แต่พระเจ้าเจมส์ เห็นพวกพิวริตันในสก๊อตแลนด์  และมิได้ชื่นชอบพวกพิวริตันแต่อย่างใด   ในขณะเดียวกันพระเจ้าเจมส์ต้องการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในราชอาณาจักร

          มาดูต่อว่า พวกพิวริตัน ที่เสนอขอเรียกร้องให้พระเจ้าเจมส์  ปฏิรูปศาสนา,    พระเจ้าเจมส์ ทำตามที่เรียกร้องหรือไม่   เหตุใดจึงมาเป็นไบเบิลฉบับแปลคิงเจมส์
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่