คณิตศาสตร์สาขาไหนบ้างที่จำเป็นพิเศษ หรือควรเน้นมากๆ ให้เหมาะกับการพัฒนาประเทศไทยครับ

Pure mathematics คณิตศาสตร์บริสุทธิ์  

1 Algebra พีชคณิต
2 Calculus and analysis แคลคูลัสและคณิตวิเคราะห์
3 Geometry and topology เรขาคณิตและทอพอโลยี
4 Combinatorics คณิตศาสตร์เชิงการจัด
5 Logic ตรรกะ
6 Number theory ทฤษฎีจำนวนApplied mathematics คณิตศาสตร์ประยุกต์

1 Dynamical systems and differential equations ระบบพลวัตและสมการเชิงอนุพันธ์
2 Mathematical physics ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์
3 Computing คอมพิวติ้ง
4 Information theory and signal processing ทฤษฎีสารสนเทศและการประมวลผลสัญญาณ
5 Probability and statistics ความน่าจะเป็นและสถิติ
6 Game theory ทฤษฎีเกม
7 Operations research การวิจัยดำเนินการ

แบ่งกลุ่มจาก http://en.wikipedia.org/wiki/Lists_of_mathematics_topics
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่