ช่วยแก้โปรแกรมจาก dev c เป็น c++ หน่อยค่ะ

#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
void Sum();
void Del();
void Mul();
main(){
     int choice;
     float total;
     
     printf("======Program Calculator======\n");
     printf("===> 1.Summation\n");
     printf("===> 2.Deletion\n");
     printf("===> 3.Multiplaying\n");
    
     printf("*****Please select choice :");
     scanf("%d",&choice);
     switch(choice){
                   case 1:Sum(); break;
                   case 2หัวเราะel(); break;
                   case 3:Mul(); break;
               
                   default:printf("please select Only 1-3\n");
                   }
                   getch();
                   }
     void Sum(){
          int S1,S2,total;
          printf("\n\n===>Summation<===");
          printf("\n\nEnter the number one:");
          scanf("%d",&S1);
          printf("Enter the number two:");
          scanf("%d",&S2);
          total=S1+S2;
          printf("Total is : %d",total);
}
    void Del(){
          int D1,D2,total;
          printf("\n\n===>Deletion<===");
          printf("\n\nEnter the number one:");
          scanf("%d",&D1);
          printf("Enter the number two:");
          scanf("%d",&D2);
          total=D1-D2;
          printf("Total is : %d",total);
}
    void Mul(){
          int M1,M2,total;
          printf("\n\n===>Multiplaying<===");
          printf("\n\nEnter the number one:");
          scanf("%d",&M1);
          printf("Enter the number two:");
          scanf("%d",&M2);
          total=M1*M2 ;
          printf("Total : %d",total);
}
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่