ผังพระราชวงศ์โชซอนจากซีรีย์ต่างๆ

กระทู้สนทนา

1.พระเจ้าแทโจ จาก The Great Seer
ราชินีซินนี สกุล ฮัน จาก 용의 눈물น้ำตามังกร
ราชินีซินด็อก สกุล คัง จาก The Great Seer

2.พระเจ้าจองจง จาก เซจง แทวัง
ราชินีชองอัน สกุล คิม จาก เซจง แทวัง

3.พระเจ้าแทจง จาก เซจง แทวัง
ราชินีวอนกยอง สกุล มิน จาก เซจง แทวัง

4.พระเจ้าเซจง จาก เซจง แทวัง
ราชินีโซฮอน สกุล ซิน จาก เซจง แทวัง

5.พระเจ้ามุนจง จาก Queen insoo
ราชินีฮยอนด็อก สกุล ควอน จาก เซจง แทวัง

6.พระเจ้าทันจง จาก Queen insoo
ราชินีชองซุน สกุล ซง จาก Queen insoo

7.พระเจ้าเซโจ จาก Queen insoo
ราชินีชองฮี สกุล ยุน จาก Queen insoo

รัชทายาทอีกยอง(ท็อกจง) จาก Queen insoo
พระชายาซูพิณ สกุล ฮัน (ราชินีโซฮเย,พระนางอินซู) จาก Queen insoo

8.พระเจ้าเยจง จาก Queen insoo
ราชินีชางซุน สกุล ฮัน ไม่มีภาพ
ราชินีอันซุน สกุล ฮัน จาก Queen insoo

9.พระเจ้าซองจง จาก คิมชูซอน
ราชินีคงฮเย สกุล ฮัน จาก คิมชูซอน
ราชินีเชฮอน สกุล ยุน จาก คิมชูซอน
ราชินีชองฮยอน สกุล ยุน จาก คิมชูซอน

10.พระเจ้ายอนซัน จาก คิมชูซอน
ราชินี สกุล ซิน (พระชายาคอจาง) จาก คิมชูซอน

11. พระเจ้าจุงจง จาก แดจังกึม
ราชินีทันกยอง สกุล ซิน จาก บัลลังก์จอมนาง
ราชินีชางกยอง สกุล ยุน จาก บัลลังก์จอมนาง
ราชินีมุนจอง สกุล ยุน จาก แดจังกึม
สนมชางพิณ สกุล อัน จาก บัลลังก์จอมนาง

12. พระเจ้าอินจง จาก Mandate of Heaven
ราชินีอินซอง สกุล ปาร์ค จาก บัลลังก์จอมนาง

13. พระเจ้ามยองจง จาก เปิดตำนานเมืองผี พระเจ้าอินจง
ราชินีอินซุน สกุล ซิม จาก ลีชุนชิน

องค์ชายท็อกกึง แทวอนกุน จาก บัลลังก์จอมนาง
พระชายา ฮาดงพูบูอิน สกุล ชอง ไม่มีภาพ

14. พระเจ้าซอนโจ จาก jong yi
ราชินีอีอิน สกุล ปาร์ค จาก วังอึย ยอจา ผูหญิงของกษัตริย์
ราชินีอินมก สกุล คิม จาก jong yi
สนมคงพิณ สกุล คิม จาก jong yi
สนมอินพิณ สกุล คิม จาก jong yi

15. พระเจ้าควางแฮ จาก ควางแฮกุน ผู้เป็นกษัตริย์
ราชินี สกุล ยู (พระชายามุนซอง) จาก jong yi

16. พระเจ้าอินโจ จาก Cruel Palace War of the Flowersr
ราชินีอินรยอล สกุล ฮัน ไม่มีภาพ
ราชินีชางรยอล สกุล โช จาก Cruel Palace War of the Flowersr

รัชทายาทโซฮยอน จาก Cruel Palace War of the Flowersr
พระชายามินฮวีพิณ สกุล คัง จาก Cruel Palace War of the Flowersr


17. พระเจ้าฮโยจง จาก หมอม้า แห่งโชซอน
ราชินีอินซอน สกุล ชาง จาก หมอม้า แห่งโชซอน

18. พระเจ้าฮยอนจง จาก หมอม้า แห่งโชซอน
ราชินีมยองซอง สกุล คิม จาก หมอม้า แห่งโชซอน

19. พระเจ้าซุกจง จาก จาง อก จอง
ราชินีอินกยอง สกุล คิม จาก จาง อก จอง
ราชินีอินฮยอน สกุล มิน จาก จาง อก จอง
ราชินีอินวอน สกุล คิม ทงอี
สนมฮีพิณ สกุล ชาง จาก จาง อก จอง
สนมซุกพิณ สกุล ชเว จาก ทงอี

20. พระเจ้าคยองจง จาก ทงอี
ราชินีทันนี สกุล ซิม ไม่มีภาพ
ราชินีซอนนี สกุล ออ จาก จางฮีพิณ

21. พระเจ้ายองโจ จาก ลีซาน
ราชินีซองซอง สกุล ซอ จาก ทงอี
ราชินีซองซุน สกุล คิม จาก ลีซาน
สนมชองพิณ สกุล ลี ไม่มีภาพ
สนมยองพิณ สกุล ลี ไม่มีภาพ

รัชทายาทฮโยจัง(ชินจง) ไม่มีภาพ
พระชายาฮยอนพิณ สกุล โช (ราชินีฮโยซุน) ไมีมีภาพ

รัชทายาทชังฮอน(จังโจ) จาก ลีซาน
พระชายาฮเยพิณ สกุล ฮง (ฮเยกยองกุง,ราชินีฮอนกยอง) จาก ลีซาน
สนมซุกพิณ สกุล อิม ไม่มีภาพ

22. พระเจ้าจองโจ จาก ลี ซาน
ราชินีฮโยอี สกุล คิม จาก ลีซาน
สนมอีพิณ สกุล ซอง จาก ลีซาน
สนมซูพิณ สกุล ปาร์ค จาก ลีซาน

รัชทายาทมุนฮโย จาก ลีซาน

23. พระเจ้าซุนโจ จาก ลี ซาน
ราชินีซุนวอน สกุล คิม ไม่มีภาพ

รัชทายาทฮโยมยอง ไม่มีภาพ
พระชายาโช(ราชินีซินจอง) จาก จักรพรรดินีโลกไม่ลืม

24. พระเจ้าฮอนจง จาก การแสดงวัฒนธรรม
ราชินีฮโยฮยอน สกุล คิม ไม่มีภาพ
ราชินีฮโยจอง สกุล ฮง จาก จักรพรรดินีโลกไม่ลืม

25. พระเจ้าซอลจง จาก Dr. Jin
ราชินีซอริน สกุล คิม จาก จักรพรรดินีโลกไม่ลืม

องค์ชายลีฮาฮึง (ฮึงซอน แทวอนกุน) จาก จักรพรรดินีโลกไม่ลืม

26. พระเจ้าโคจง จาก จักรพรรดินีโลกไม่ลืม
ราชินีมยองซอง สกุล มิน จาก จักรพรรดินีโลกไม่ลืม
พระราชชายาซุนฮอน ฮวางควีบี สกุล ออม จากภาพวาดพระองค์จริง

27. พระเจ้าซุนจง จาก my princess
พระราชินีซุนมยอง สกุล มิน จาก จักรพรรดินีโลกไม่ลืม
พระราชินีซุนจอง สกุล ยุน จากภาพจริง
https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5/153511718049575
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่