การเป็นเจ้าภาพกฐินตกค้าง ... กำหนดการถวายปัจจัยไหมคะ

กระทู้คำถาม
ดิฉันเคยเป็นเจ้าภาพกฐินให้กับวัดในถิ่นทุรกันดาร    ทางวัดระบุเจ้าภาพละ  25,000  บาท   และดิฉันได้ส่งผ้าไตร  ฯลฯ ไปทางพัสดุ
เพราะอยากสร้างบุญกุศล     แต่ไม่สามารถไปด้วยตัวเองได้คะ      ทางวัดก็จะจัดหาผู้แทนเจ้าภาพทำให้
           ปีนี้ ก็อยากเป็นเจ้าภาพกฐินตกค้างอีก     เห็นลงในเว็ปที่ จ. อุดร ยังขาดอีกหลายวัด       ได้ติดต่อบอกความประสงค์ไป ซึ่งทางวัด
ได้กำหนดว่าต้องถวายปัจจัย  3 หมื่น บาท  
           และวัดที่ดิฉันเคยเป็นเจ้าภาพเมื่อ   2   ปีที่แล้ว    ได้ลงประกาศต้องการเจ้าภาพกฐินวัดบนดอยอีกหลายวัด    ที่ยังไม่มีเจ้าภาพกฐิน
แต่ได้กำหนดปัจจัย   25,550  บาท    

           ดิฉันชอบสร้างบุญกุศลคะ    โดยเฉพาะกฐินตกค้างที่อยู่ในถ่ินทุรกันดารที่คนไปไม่ค่อยถึงกัน       แต่มักจะส่งปัจจัย ด้วยการโอนทาง
บัญช๊   และสิ่งของต่างๆ   เช่น ผ้าไตร  บาตร  รองเท้า    ตามไปทางพัสดุ       เและจะขอให้พระท่านจัดหาผู้แทนเป็นเจ้าภาพให้

          ปีนี...อยากช่วยเป็นเจ้าภาพให้กับวัดกฐินตกค้าง       แต่ไม่อาจถวายปัจจัยได้ตามที่ทางวัดกำหนดไว้      พระท่านบอกมาว่าบางวัดก็ไม่สามารถรับเป็นกฐินได้    เนื่องจากมีพระไม่ครบ   5   รูป      ต้องรับเป็นผ้าป่าแทน      ซึ่งดิฉันได้ติดต่อไปเพื่อจะขอเป็นเจ้าภาพผ้าป่า
แต่ก็ต้องมีปัจจัย   3  หมื่น  เช่นกันค่ะ
        
         และเห็นมีโพส กฐิน ต่าง ๆ  อีกมาก   ซึ่งการร่วมบุญกฐินนั้น ดิฉันได้ร่วมบุญทำไปแล้ว    แต่มีความต้องการเป็นเจ้าภาพให้กับวัดเดียว
ไปเลยที่ขาดแคลน  ประชาชนอาจไปไม่ถึง เพราะอยู่บนดอย  หรือ ทุรกันดาร

    จึงอยากเรียนถาม ในเรื่องพุทธศาสนาใน คำแนะนำที่ถูกต้อง และเหมาะสม  เพื่อนำมาปฏิบัติในปีต่อๆ ไป   ว่า

  1.     บัญญัติทางพุทธศาสนา  ในเรื่องการเป็นเจ้าภาพกฐิน   หรือ กฐินตกค้าง     แตกต่างกันไหมคะ      การเป็นเจ้าภาพช่วยเหลือวัดที่อยู่ในถ่ินทุรกันดาร      มีกำหนดการถวายปัจจัย ด้วยไหมคะ      หรือตามความเหมาะสมควรปฏิบัติอย่างไรในการถวายการเป็นเจ้าภาพกฐินคะ

  2.    มีวัดที่ยากจน ทุรกันดาร  ที่ไหนที่ยังมีกฐินตกค้าง  พอแนะนำกันไหมคะ        ที่ไม่กำหนดการถวายปัจจัยคะ  คือตามศรัทธา  แต่ก็ไม่ใช่ว่าน้อยจนเกินงามค่ะ     เช่น  หนึ่งหมื่นบาท    และขอจัดส่งผ้าไตร ไปทางพัสดุ  ตามศรัทธา   เพื่อช่วยเหลือวัดที่ต้องการเและให้มีเจ้าภาพ กฐินคะ
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่