สาเหตุหลักของรถติดคือ .... คือสันดานของคนใช้ถนน ที่ขาดจิตสาธารณะ ในการใช้ของร่วมกัน ขาดวินัย เห็นแก่ตัว ครับ ...

กระทู้สนทนา
วันก่อนผมฟังรายการวิทยุ เขาบอกว่ามีโพลสำรวจความคิดเห็นคนกรุงเทพฯ ว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้รถติด แน่นอนครับ อันดับแรกบอกว่า เป็นเพราะโครงการรถคันแรก ผมยังไม่คิดว่าความคิดของคนที่ตอบโพล ผิดหรือถูก นะ เพราะนั่นคือ "ความคิด" ของเขา ไอ้โพลเนี่ย ก็สำรวจ "ความคิดเห็น" แต่ผมว่าไม่เข้าท่าคือสื่อและนักวิชาการ ที่ยิ้มเอา "ความคิดเห็น" มาเป็นสาระขยายความ

ทำไมผมถึงว่ายิ้มไม่เข้าท่า เพราะผมมองว่า ที่ควรนำมาพูดคุยกัน มันควรเป็น "ข้อเท็จจริง" เป็น "ข้อมูล" ไม่ใช่เรื่องของ "ความคิดเห็น" ที่ไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงและข้อมูล ลองดูข้อมูลรถจดทะเบียนใหม่ย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 50-55 จะพบว่า ปริมาณรถจดทะเบียนใหม่ เป็นดังนี้

ปี 50 มีรถจดทะเบียนใหม่ 684,336 คัน
ปี 51 มีรถจดทะเบียนใหม่ 695,234 คัน
ปี 52 มีรถจดทะเบียนใหม่ 606,901 คัน
ปี 53 มีรถจดทะเบียนใหม่ 774,589 คัน
ปี 54 มีรถจดทะเบียนใหม่ 881,352 คัน
ปี 55 มีรถจดทะเบียนใหม่ 1,072,040 คัน
ปี 56 มีรถจดทะเบียนใหม่ 884,401 คัน (ยังไม่หมดปี)

ตรงนี้ถ้าดูเหมา อาจจะคิดว่า ปี 2555 ซึ่งเป็นปีที่มีโครงการ "รถคันแรก" ทำให้ยอดรถจดทะเบียนใหม่เพิ่มขึ้นถึงล้านคัน ในขณะที่ปีอื่นๆ ไม่ถึง แต่หากดูที่ข้อมูลการใช้สิทธิขอคืนภาษีตามนโยบายรถคันแรก สำหรับรถที่จดทะเบียนกรุงเทพฯ แล้วก็มีเพียง 245,xxx คันเท่านั้น

หากดูจากข้อข้อมูลข้างต้น ในช่วงปี 50-56 นั้นมียอดรถจดทะเบียนใหม่รวม 5,598,853 คัน "รถคันแรก" มียอดใช้สิทธิ์ 245,xxx คัน คิดเป็นประมาณ 4.38% ของยอดรถจดทะเบียนใหม่ทั้งหมดเท่านั้น

และหากดูข้อมูลรถจดทะเบียนสะสมในกรุงเทพมหานคร เดือน กันยายน 2556 พบว่ามียอดรถจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 8,109,869 คัน "รถคันแรก" ที่มียอดใช้สิทธิ์ 245,xxx คัน จะคิดเป็นเพียงประมาณ 3.02% ของยอดรถจดทะเบียนสะสมเท่านั้น

หากไม่ใช้อคติทางการเมืองมามองแล้ว ผมมองไม่เห็นเลยว่า ลำพังโครงการ "รถคันแรก" นั้น เป็นสาเหตุ "หลัก" ของปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครฯ ได้ยังไง ปัญหานี้มันเป็นปัญหาเรื้อรังที่ทับถมกันมาจากหลายสาเหตุ คำว่า "รถติด" นี่ผมได้ยินมาตั้งแต่สมัยเรียน มัธยมต้น ตอนนั้นอย่าว่าแต่ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเลย แม้แต่ทักษิณ ชินวัตร ก็ยังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยแห่งนี้

@มิตรสหายท่านหนึ่งแก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  รัฐบาล ฝ่ายค้าน การเมือง นักการเมือง