รบกวนหน่อยคะ พอดีทำโปรแกรมสมุดโทรศัพc++ ตัวโปรแกรมฟังก์ชั่นอื่นๆได้เรียบร้อยแล้วเหลือแต่ฟังก์ชั่นลบ อย่างเดียวขอช่วยหน่อ

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<string.h>

int data(){
    
    FILE *fp;
    char Tel[10],name[20],Nname[10],email[20];
    fp=fopen("file.txt","r");
    if(fp==NULL){
        printf("Cannot open file.txt\n"); return 1;
    }
    printf("Phonebook\n\n\n");
    while(!feof(fp)){
        fscanf(fp,"%s%s%s%s",&Tel,&name,&Nname,&email);
        printf("%s\t%s\t%s\t%s\n",Tel,name,Nname,email);
    }
    fclose(fp);
    getch();
}

       
int Search(){
    bool found=false;
    FILE *fp;
    char Tel[10],name[20],Nname[10],email[20],tempTel[20];
    fp=fopen("file.txt","r");
    if(fp==NULL){
        printf("Cannot open file.txt\n"); return 1;
    }
    printf("Phonebook\n\n\n");
    
    printf("input text to sear: ");
    scanf("%s",tempTel);
    while(!feof(fp)){
        fscanf(fp,"%s%s%s%s",&Tel,&name,&Nname,&email);
        
        if(strcmp(Tel,tempTel)==0){
            printf("%s\t%s\t%s\t%s\n",Tel,name,Nname,email);
            found=true;
        }
        if(strcmp(name,tempTel)==0){
            printf("%s\t%s\t%s\t%s\n",Tel,name,Nname,email);
            found=true;
        }
        if(strcmp(Nname,tempTel)==0){
            printf("%s\t%s\t%s\t%s\n",Tel,name,Nname,email);
            found=true;
        }
        if(strcmp(email,tempTel)==0){
            printf("%s\t%s\t%s\t%s\n",Tel,name,Nname,email);
            found=true;
        }
                
    }
    fclose(fp);
    if(!found) printf("Not found\n");
}

void insert(){

    char  Tel[15],name[20],Nname[10],email[200];
    FILE *fp;
    
    fp = fopen("file.txt","a");
    
    while (1){
        printf("#### Input Data ####\n");
        printf("enter your phonenumber:");
        
        scanf("%s",Tel);
        
        if (strlen(Tel)<= 9) break;
        
        printf("enter your name:");
        scanf("%s",name);

        printf("enter your nickname:");
        scanf("%s",Nname);

         printf("enter your email:");
        scanf("%s",email);
        
        fprintf(fp,"%s %s %s %s\n",Tel,name,Nname,email);        
        
    }
    fclose(fp);
}
int delete_data(){
            
    FILE *fp;
    int i,n,m,k;
    char Tel[20][20],name[20][30],Nname[20][20],email[20][40];
    
    fp=fopen("file.txt","r");
    if(fp==NULL){
        printf("Cannot open file.txt\n"); return 1;
    }
    printf("Phonebook\n\n\n");
    n=0;
    while(!feof(fp)){
        n++;
        fscanf(fp,"%s%s%s%s",&Tel[n],&name[n],&Nname[n],&email[n]);
//        printf("%2d. %s\t%s\t%s\t%s\n",n,Tel[n],name[n],Nname[n],email[n]);
    }
    fclose(fp);
        
    for(i=1;i<n ;i++){
        printf("%2d. %s\t%s\t%s\t%s\n",i,Tel,name,Nname,email);
    }
    
    printf(" *****Enter you To Delet***** \n");
    scanf("%d",&m);
    
    for(i=1;i<n ;i++){
        printf("%2d. %s\t%s\t%s\t%s\n",i,Tel,name,Nname,email);
    }
    fp=fopen("file.txt","w");
    if(fp==NULL){
        printf("Cannot open file.txt\n"); return 1;
    }
    for(i=1;i<n ;i++){
        fprintf(fp,"%s\t%s\t%s\t%s\n",Tel,name,Nname,email);
    }
  fclose(fp);
    getch();
}

main()
{
    int n;
    do{
        
    printf("---------- Menu Phonebook-----------\n");
    
    printf("------1 --> Input Data\n");
    printf("------2 --> Show\n");
    printf("------3 --> Search\n");
    printf("------4 --> Delete\n");
    printf("------0 --> Exit\n");
    printf(" Please select Menu :: ");
    scanf("%d",&n);
        switch (n)
        {
            case 1: insert(); break;
            case 2:    data(); break;
            case 3: Search(); break;
            case 4: delete_data(); break;
            case 0: return 0;
        }
    }while(n > 0 && n <= 2);
}
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่