เว็บไซต์ในเครือ
bloggang.com Bloggang pantown.com Pantown pantipmarket.com PantipMarket
maggang.com Maggang
ติดตามพันทิป
ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
Pantip Application Pantip iOS Pantip Android Pantip Android
เกี่ยวกับเรา

คือผมรัน code dev c++ ไม่ได้ครับ งานแก้มานานแล้วต้องส่งอาจารย์ครับ

คือผมทำเกมส์ฝึกพิมพ์ครับแบบเลือกระดับความยาก 1 2 3 รูปแบบเกมส์คือถ้าพิมพ์ถูกนับคะแนน แล้วเล่นไปเลื่อยๆจนจบครับ แต่ผมไม่รู้จะเอาไฟล์คำศัพท์มาใส่ยังไงครับ

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<time.h>
#include<conio.h>
#include<string.h>

#define MAX 1100

int numLine = 0;
int score = 0;
char* word[MAX]; 

struct Player 
{
 char username[50]; 
 int score; 
 char level[20];
};

enum Level 
{
 Basic = 5,
 Medium = 10,
 Hard = 15,
};

struct Player player1;

int main()
{
    char username[50];
    int selectLevel;
    printf("---------------------------------\n");
    printf("---------- Typing Game ----------\n");
    printf("---------------------------------\n");
    printf("Enter Username : ");
    scanf("%s", &username);
    strcpy(player1.username,username);
    printf("\n\n0_0 [ Hello %s ] ^o^\n\n",player1.username);
 printf("============= Level =============\n");
 printf("1: Basic [ %d word ] \n",Basic);
 printf("2: Medium [ %d word ] \n",Medium);
 printf("3: Hard [ %d word ] \n",Hard);
 printf("Enter level what you want to play : ");
    scanf("%d", &selectLevel);
    if (selectLevel > 0)
    {
    int gameStart(selectLevel);
    }
    printf("============ Game End ===========\n");
    getch();
 return 0;


int randomNumber()
{
 srand(time(0));
 int rand_num = rand() % numLine;
 return rand_num;
}

gameStart(int selectLevel)
{
 int msec = 0;
 int w = 0;
 char key[MAX]; // char key[1100]
 readFile();
 time_t start,end;
   double dif;
   start = clock();
   if(selectLevel == 1)
 {
   selectLevel = Basic;
   strcpy(player1.level,"Basic");
 }
 else if (selectLevel == 2)
 {
 selectLevel = Medium;
 strcpy(player1.level,"Medium");
 }
 else if(selectLevel == 3)
 {
 selectLevel = Hard;
 strcpy(player1.level,"Hard");
 }
 else 
 {
 selectLevel = Basic;
 strcpy(player1.level,"Basic");
 }
 while(w < selectLevel)
 {
 int rand_num = randomNumber(); // 1 0 1 2
 printf("%d: %s\n", w+1,word[rand_num]); // word = ["xxx","yyy","zzzz"]
 printf("Enter : ");
 scanf("%s", &key); // zzzz 
 if(strcmp(key,word[rand_num]) == 0)
 {
 score++;
 }
 w++;
 }
 end = clock();
   dif = ((double) (end - start)) / CLOCKS_PER_SEC;
   player1.score = score;
   printf("=================================\n");
   printf("Username : %s \nLevel : %s \nScore : %d / %d words.\n",player1.username,player1.level, player1.score, selectLevel);
 printf("Time used : %f\n", dif);
 saveFile();
}

saveFile()
{
 FILE *fp;
 fp = fopen("dictionary.txt", "a");
 fprintf(fp,"Player: %s,Score: %d,Level: %s\n",player1.username,player1.score,player1.level);
 fclose(fp);
}

readFile()
{
 FILE* filePointer;
 int bufferLength = 255;
 char buffer[bufferLength];
 filePointer = fopen("hallOfFrame.txt", "r");
 while(fgets(buffer, bufferLength, filePointer)) 
 {
 buffer[strcspn(buffer, "\n")] = 0;
      word[numLine] = strdup(buffer);
      numLine++;
 }
 fclose(filePointer);
}
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่