มหานิกาย กับ ธรรมยุตินิกาย แตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรหรอคะ

กระทู้คำถาม
พอดีอ่านข่าวเรื่องเจ้าอาวาสวัดสระเกศมรณภาพน่ะค่ะ
แล้วมาเล่าให้แฟนฟัง ทีนี้คุยไปคุยมาก็สงสัยว่ามหานิกายกับธรรมยุตินิกาย
แตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรหรอคะ และเราจะแยก 2 นิกายนี้ได้อย่างไร
หรือสังเกตจากสีจีวรหรอคะ คือเคยเห็นพระห่มจีวรหลายสีเลย ทั้งสีเหลือง
และสีน้ำตาลหม่นๆ  แต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมใส่ไม่เหมือนกันน่ะค่ะ

รบกวนผู้รู้ชี้แนะด้วยนะคะ  ขอบคุณมากค่ะ
สุดยอดความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 2
อย่าไปสนใจเรื่องนิกายเลยค่ะ พระพุทธเจ้าท่านไม่เคยบัญญัติไว้  
นิกายไหนก็ไม่สำคัญ หากพระท่านเป็นพระสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

เรื่องสีจีวร  หลวงพ่อชาและพระสายวัดหนองป่าพงท่านก็ใช้สีจีวรเป็นสีย้อมแก่นขนุน ทั้งที่ท่านก็ญัตติในมหานิกาย  
---------------------
ธรรมยุต-มหานิกาย เป็นเพียงสมมติ

ธรรมแท้เป็นเนื้อเดียวกัน..
    สายอาจารย์ชากับหลวงปู่มั่นนี้มันเป็นอันเดียวกันมาดั้งเดิม ตั้งแต่หลวงปู่มั่นเป็นอาจารย์สอนอาจารย์ของอาจารย์ชาอีกทีหนึ่ง อาจารย์เหล่านี้มาเป็นอาจารย์ของอาจารย์ชา แม้อาจารย์ชาเองก็เคยไปหนองผือเหมือนกัน ตอนที่เราอยู่ที่นั่น ท่านก็ไปพักอยู่นั้นหลายวัน ไปศึกษาอบรมอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่น เราจึงถือเป็นอันเดียวกันหมด สายเดียวกันหมด เพราะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นด้วยกัน

     คำว่าธรรมยุต-มหานิกายไม่มีสำหรับเราเอง แม้แต่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านก็ไม่มี จะเห็นได้มีฝ่ายธรรมยุต-มหานิกายซึ่งเป็นกรรมฐานด้วยกันมีอยู่นี้ก็เพราะหลวงปู่มั่นไม่ให้ญัตติ อาจารย์ของอาจารย์ชาเหล่านี้มีหลายองค์นะฝ่ายมหานิกาย อาจารย์ทองรัตน์ อาจารย์กินรี อาจารย์ไหนต่อไหน หลายองค์นะ มาเคารพเลื่อมใสในปฏิปทาของท่าน แล้วพร้อมกันอยากมาขอญัตติ และเป็นลูกศิษย์ของท่าน ท่านบอกว่า

   "ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายแล้วญัตติแล้ว ท่านทั้งหลายมีพวกมาก ผลประโยชน์ก็จะไม่ขยายออกไป เพราะโลกถือสมมุติ" ท่านว่าอย่างนั้นนะ ท่านจึงออกคำสั่งว่า "ไม่ต้องญัตติ คำว่าธรรมยุต-มหานิกายเป็นชื่ออันหนึ่งต่างหาก ส่วนสุปฏิปนฺโน อุชุ ญาย สามีจิปฏิปนฺโน นี้เป็นพื้นฐานของศาสดาองค์เอกที่ประทานไว้ให้พระสงฆ์ปฏิบัติตัวอย่างนี้ เหล่านี้แลเป็นเนื้อเป็นหนังอันแท้จริง ไม่ได้เป็นอยู่กับธรรมยุต-มหานิกาย ”

พระธรรมเทศนาโดย
พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๕


------------------------------------------------------
- นิกาย -

ถึงแม้ว่าคณะสงฆ์วัดหนองป่าพงเข้มงวดกวดขันในเรื่องพระวินัย แต่เนื่องจากสังกัดมหานิกาย เมื่อพระสายวัดหนองป่าพงไปพักปฏิบัติธรรมที่วัดป่าฝ่ายธรรมยุติ จึงร่วมอุโบสถสังฆกรรมกันไม่ได้ เพราะถือว่าเป็น “นานาสังวาส”

ครั้งหนึ่ง มีพระธรรมยุติมาขอจำพรรษาที่วัดหนองป่าพง หลวงพ่อได้ถามความเห็นของที่ประชุมสงฆ์ว่า จะรับพระอาคันตุกะเข้าร่วมลงอุโบสถด้วยหรือไม่ ซึ่งพระส่วนมากก็ลงความเห็นว่าไม่ควรด้วยเหตุผลว่า “ทางฝ่ายเขาก็ปฏิเสธฝ่ายเราอยู่” หลวงพ่อได้ให้เหตุผลแย้งที่ประชุมว่า

“ผมว่าทำอย่างนั้นมันก็ดีอยู่ แต่มันยังไม่เป็นธรรมเป็นวินัย มันยังเป็นทิฏฐิ สักกายทิฏฐิ มีความถือเนื้อถือตัวมาก มันไม่สบาย เอาอย่างพระพุทธเจ้าจะได้ไหม คือเราไม่ถือธรรมยุติไม่ถือมหานิกาย แต่เราถือพระธรรมพระวินัย ถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะเป็นธรรมยุติหรือมหานิกายก็ให้ลงได้ ถ้าไม่ดี ไม่มีความละอายต่อบาป ถึงเป็นธรรมยุติก็ไม่ให้ร่วม เป็นมหานิกายก็ไม่ให้ร่วม ถ้าเราเอาอย่างนี้ ก็จะถูกต้องตามพระพุทธบัญญัติ”

พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท)
วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี
จากหนังสืออุปลมณี น.๒๕๘

ความคิดเห็นที่ 18
นิกายจิงๆคือ 1.เถรวาท 2.มหายาน 3.วัชรยาน ไม่ใช่ มหานิกาย และ ธรรมยุติกนิกาย ครับ มหายาน และธรรมยุติ คือ กลุ่มที่แบ่งออกมาจาก นิกาย เถรวาท ถ้าตอบจากทำถามของ จขกถ.

"มหานิกาย" ก็คือ พวกมาก พวกเยอะ จากทำแปล ซึ่งก็คือพระที่ปฏิบัติธรรม จะเคร่งก็ดีไม่เคร่งก็ดี อยู่ในพื้นที่ของสงฆ์นั้นก็คือวัดนั้นเองครับ ง่ายๆก็คือ พระที่อยู่ในวัดนั้นเอง (ฉันท์ข้าว 2 มื้อ เช้า-เพล +เย็นเป็นบางรูปบางองค์ และบางรูปที่ป่วยจำเป็นจะต้องฉันท์)

"ธรรมยุติกนิกาย หรือ ธรรมยุติ" คือพระที่จาริกไปตามป่าเขา ใช้ป่าเขาเป็นที่ปฏิบัติธรรม แสวงหาความเงียบสงบในการปฏิบัติธรรม ง่ายๆก็คือ พระสายธุดงกรรมฐาน ยังไงละคร้าบบบบบ (ฉันท์เช้ามื้อเดียว มีก็ฉันท์ไม่มีก็ไม่ฉันท์ ปล.ในสมัยนั้น ป่วยไม่ป่วยแล้วแต่)

"ส่วนสีของไตรจีวรสีต่างกันเพราะ" พระฝ่ายมหานิกายใกล้ความเจิรญมากกว่าทำให้ไม่ต้องย้อมสีของจีวรเองมีญาติโยมมาถวายให้ตลอด แต่พระสายธรรมยุตินั้นต้องจาริกไปตามป่าเขาต้องใช้ผ้าไตรจีวรชุดเดียวเท่านั้นเลยต้องย้อมสีเป็นสี "แก่นขนุน และแก่นขนุนเข้ม" หรือ "สีกรัก" สีเหมือนที่พระพุธรเจ้าห่ม นั้นเอง

ข้อมูลเหล่านี้ได้มากจากช่อง Youtube (เรื่องเล่าชาวบ้าน กับ อาจารย์ยอด นะฮ้าบบบบบ) หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับ

ปล.ส่วนตัวผมเองชอบและนับถือ หลวงปู่มั่น ภูริทตโตอมตะเถระ (แม่ทัพธรรมแห่งภาคอีสาน) ซึ่งมีศิษยานุศิษย์มากมาย เช่น หลวงปู่ปหวน สุจิณโณ ,พระอาจารย์ฝั้น หรือหลวงปู่ฝั้น อาจาโร ,หลวงตาบัว ญาณสมปนโน หรือหลวงตามหาบัว ,สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เป็นต้นครับ
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่