ช่วยเขียน ผังงาน(flowchart)โจทย์ข้อนี้หน่อย

จงเขียนผังงานเพื่อรับคําภาษาอังกฤษใดๆ ที่ประกอบด้วยสี่ตัวอักษรเข้าไปแล้วจะแสดงคําที่เกิดจากการเรียงอักษรใน
คําที่ป้อนเข้ามากลับจากหลังไปหน้า (ตัวอย่างเช่น ถ้าผ้ใชู ้ป้อนคําวา่ LOVE จะได้ผลลัพธ์เป็น EVOL หรือถ้าผ้ใชู ้ป้อนคํา
ว่า่ PASS จะได้ผลลัพธ์เป็น SSAP เป็นต้น)
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่