พรปีใหม่แบบล้านนา

กระทู้สนทนา
ไปรดน้ำดำหัว ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านมา

ขอนำพรปีใหม่ แบบชาวเหนือล้านนามาฝาก น้าๆ ป้า ในห้องมือหมุนทุกท่านครับ

"เอวังโหนตุ ดีและอัจจะในวันนี้ก็หากเป๋นวันดี ดิถีอันวิเศษ เหตุว่าอติกั๋นโต๋ สังขารปี๋เก่าก็ข้ามล่วงป๊นไปแล้ว ปี๋ใหม่แก้วยอดพญาวัน ก็มาจุจอดรอดเถิง เติงในก๋าละวันนี้ยามนี้ หมู่สูเจ้าตั้งหลายก็บ่ละเสียยังฮีต อดีตป๋าเวณีอันเป๋นมาแต่ป๋างก่อน เจ้าตังหลายก็บ่ผ่อนเสียยังศรัทธาจิ่งได้น้อมนำมายังสุกันธาโทตะกะ ทานะวัตถุตานทั้งหลายฝูงนี้มาถวายเป๋นตาน เพื่อว่าจักมาขอขมาโทสะนะโทษ ผู้ข้าก็โผดหื้อเป๋นอโหสิกรรม แม้นว่าเจ้าตั้งหลายได้กระทำเป๋นตางดีตางชอบ จุ่งหื้อประกอบไปด้วยปณิทา จุ่งหื้อมีอายุฑีฆายืนยิ่ง โรคภัยทุกสิ่งหนีไกล๋ หื้อมีวรรณะใสสดชื่น เป๋นที่รักและพอใจของผู้อื่นที่เขาหัน หื้อมีความสุขสันต์ทุกค่ำเจ๊า ก๋าผิก๋าสุข เจ๋ตะผิก๋าสุข พร่ำพร้อมบริบูรณ์ หื้อมีกำลังหนุนเตี่ยมแถ้ง อย่าหื้อได้เหี่ยวแห้งจุประก๋าร หื้อสมดั่งกำปอนว่าไว้ สมดั่งนึกได้จุประก๋าร เตี่ยงแต๊ดีหลี…
......สัพปีตีโย วิวัชสันตุ สัพพะโรโค วินัสสันตุ มาเต๋ ภะวะตวันตราโย สุขีฑีฆายุโก ภะวะอภิวาทะนะ สีลิสสะนิจจั๋ง วุฑฒาปะจ๋ายีโน จัตตาโร ธรรมา วัชทันติ อายุวัณโณ สุขัง พลัง….."
รูปนี้รูปย่าผมครับ ถือเป็นคนที่อาวุโสที่สุดในหมู่บ้านแล้ว ท่านมีอายุ 99 ปี 11 เดือน  ในวันที่ 5 พ.ค.56 ที่จะถึงนี้ ครบ 100 ปีแล้ว ยังแข็งแรงปั๋นปอนปี๋ใหม่ (ให้พรปีใหม่) แบบข้างบนจนจบสบายๆ

ขอให้ทุกท่านที่ได้รับพรวันนี้มีอายุยืนยาวสุขภาพแข็งแรงเหมือนย่าผม สาธุ
OM-D Pentacon 29/2.8
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่