แนะนำครับ หอพระธาตุ รพ วิชัยยุทธ รวมพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ใกล้ๆแค่นี้เอง

ขอยกมาแบบย่อๆครับ สนใจไปดูที่รพ วิชัยยุทธ


http://www.vichaiyut.co.th/html/jul/35-2549/p21-26_35.asp
  เมื่อคืนวันมาฆบูชา 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549 โรงพยาบาลวิชัยยุทธได้เปิด “หอพระธาตุ” ขึ้นเป็นครั้ง แรก อยู่หน้าห้องประชุมวิชาการและห้องสมุดพุทธ- สาสน์ ที่ชั้น 20 ของอาคารวิชัยยุทธเหนือ โดยอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของอิสีติสาวก 11 พระองค์ที่ได้นำไปประดิษฐานไว้ให้ประชาชนชาว พุทธ ได้เวียนเทียนนมัสการในวันมาฆบูชา เป็นปีที่ 4 กลับมาจากสนามหลวง พร้อมกับอัญเชิญพระธาตุที่ได้ เสด็จมาเองในงานบุญของโรงพยาบาลวิชัยยุทธเมื่อ วันที่ 9 มิถุนายน 2542 มาประดิษฐานไว้ในมณฑป ......
          เหตุที่เราได้จัดตั้ง “หอพระธาตุ” ขึ้นนี้ เนื่องมา จากเมื่อ 4 ปีก่อนโรงพยาบาลร่วมกับสภาองค์กรพระ พุทธศาสนาแห่งประเทศไทยจัดงานวันมาฆบูชาขึ้นที่ สนามหลวงเป็นครั้งแรก เราได้รับความเมตตาจาก สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระญาณสังวรฯ ผ่านทาง คุณทองดี หรรษคุณารมณ์ นำพระบรมสารีริกธาตุ 9 พระองค์ ชาวพุทธคงรู้ดีว่าอวัยวะทุกส่วนของพระ พุทธเจ้าสามารถเปลี่ยน เป็นพระบรมธาตุได้ รวม ทั้ง เลือด น้ำเหลือง น้ำดีฯ เป็นต้น ซึ่งพระบรมธาตุ 9 พระองค์นี้เป็นส่วนที่มาจากผิวหนังของพระพุทธองค์ และยังมีพระอรหันตธาตุของพระอิสีติสาวกสำคัญ 11 องค์ ได้แก่ พระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร พระปัญจ- วัคคีย์ทั้งห้า พระมหากัสสปะ พระสังกัจจายานะ พระสิวลี และพระอานนท์ ไปให้พระสงฆ์และประชาชน ชาวพุทธไทยจำนวนนับแสนคนที่มาร่วมงานวัน มาฆบูชา....

นอกจากพระบรม- สารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ของอิสีติสาวกชุดนี้แล้ว เราได้อัญเชิญพระธาตุที่ได้แสดงปาฏิหาริย์เสด็จมา ที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธในวาระที่พระอริยสงฆ์ได้มาร่วม งานบุญของโรงพยาบาลหลายครั้งมาไว้ให้ผู้ศรัทธามา สักการะบูชาได้เห็น

ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงว่าโรงพยาบาลนี้ นับตั้งแต่ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ต่างๆ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในฐานะของพุทธมามกะที่ดีจึงได้  รับสิ่งที่เป็นมงคลยิ่งเหล่านี้  และเราเพิ่งได้รับพระอรหันต์ ธาตุ ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลวงปู่ขาว อนาลโยและ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ซึ่งพระธาตุที่เปลี่ยนจากโลหิต ของหลวงปู่ชอบที่เราได้เจาะไว้เมื่อพ.ศ. 2527  มี ลักษณะสีแดงเหมือนทับทิม และอีกส่วนจากเส้นเกศาหลวงปู่ที่คุณเพชรรัตน์ ลอชัยวกุล ได้เก็บไว้พร้อมกับ     เล็บของท่านที่ตัดไว้บางส่วนก็ได้แปรเปลี่ยนเป็นพระ ธาตุในกาลต่อมา เพื่อให้พวกเราทุกคนได้ประจักษ์ว่า อวัยวะต่างๆของพระอรหันต์สาวกทั้งหลายได้เปลี่ยน เป็นพระธาตุได้จริง


พระบรมสารีริกธาตุ


หลวงปู่มั่น


หลวงปู่ชอบ


พระธาตุโลหิตหลวงปู่ชอบหลวงปู่ขาว


          .......
          โรงพยาบาลจึงขอแนะนำให้แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ไปจนถึงคนไข้ ญาติมิตร ได้ร่วม รับรู้และได้หาโอกาสขึ้นไปสักการะนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง ของพระพุทธศาสนา และในห้องพระธาตุนี้มีตู้พระ- ไตรปิฎกชุดใหม่ที่เหมาะสำหรับชาวพุทธทั่วไปไว้ให้ ผู้สนใจได้ศึกษาด้วย นอกจากนี้ผู้สนใจในการปฏิบัติทาง จิตได้จัดที่นั่งไว้ให้นั่งปฏิบัติตามต้องการ ซึ่ง“หอพระธาตุ”นี้จะเปิดให้สักการะตั้งแต่ในเวลาเช้า 7.00 น. จนถึง 19.00 น. และมีหนังสือพระไตรปิฎกให้ศึกษาด้วย ขอให้ ทุกท่านได้ช่วยดูแลและปฏิบัติตนให้เหมาะสมแก่สถานที่ที่ สูงส่งยิ่งนี้ด้วย
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่