เคล็ดลับการเขียน AI ChatGPT Prompts กลยุทธ์สร้างเนื้อหา YouTube เพื่อให้ความรู้กับลูกค้าในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง1. ข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
   "Develop a content strategy for a YouTube channel focused on educating customers about industry-related topics."

2. เขียนความหมายของคำสั่งชุดนี้:
   คำสั่งนี้เรียกร้อง ChatGPT ให้พัฒนากลยุทธ์สำหรับการสร้างเนื้อหาสำหรับช่อง YouTube ที่เน้นการศึกษาและการสอนลูกค้าเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมใดๆ ซึ่งอาจเป็นอุตสาหกรรมเชิงเทคโนโลยี หรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ ตามที่กำหนด การพัฒนากลยุทธ์นี้เหมาะสำหรับการสร้างเนื้อหาวิดีโอในช่อง YouTube เพื่อสร้างความรู้และเพิ่มความคิดเห็นให้กับลูกค้าในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง.

3. แนะนำวิธีใช้:
   ในการใช้คำสั่งนี้เพื่อให้ ChatGPT สร้างกลยุทธ์สำหรับช่อง YouTube ที่เน้นการศึกษาลูกค้าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่เราเลือกไว้, คุณสามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
   - เริ่มต้นคำสั่งด้วยคำว่า "Develop" เพื่อให้ ChatGPT เข้าใจว่าคุณต้องการสร้างกลยุทธ์.
   - ระบุว่าคลายการศึกษาลูกค้าในช่อง YouTube เป็นเป้าหมายของคุณ.
   - ระบุเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่คุณต้องการให้ช่อง YouTube ของคุณเน้น.
   - คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะหรือมุมมองที่คุณต้องการให้กลยุทธ์นี้สนับสนุน.
   เช่น:
   "Develop a content strategy for a YouTube channel focused on educating customers about renewable energy technologies."

4. เขียนตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่นำไปใช้เป็นตัวอย่างได้:

   Use Case 1: สร้างแนวทางสำหรับแชนเนล YouTube ที่เน้นการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI
   - คำสั่ง: "Develop a content strategy for a YouTube channel focused on educating customers about artificial intelligence technologies."

   Use Case 2: สร้างกลยุทธ์สำหรับแชนเนล YouTube ที่เน้นการสอนลูกค้าเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้น
   - คำสั่ง: "Develop a content strategy for a YouTube channel focused on educating customers about stock investment."

   Use Case 3: สร้างกลยุทธ์สำหรับช่อง YouTube ที่เน้นการศึกษาเกี่ยวกับการเสี่ยงตัวของสุขภาพ
   - คำสั่ง: "Develop a content strategy for a YouTube channel focused on educating customers about health risk factors."

บทความอ้างอิงจาก: ChatGPT Prompts
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่