บริษัท คณตร์ ลอว์ กรุ๊ป จำกัด ส่งจดหมายข้อความข่มขู่มากยอดค้าง ทรู 2,191.56 บาท แบบนี้ได้หรือ

บริษัท คณตร์ ลอว์ กรุ๊ป จำกัด ส่งจดหมายข้อความข่มขู่มากยอดค้าง ทรู 2,191.56 บาท แบบนี้ได้หรือ

เอกสารสำคัญมาก
ณคร์ ลอ กรุ๊ป จำกัด ผู้รับมอบอำนาในการติดตามทวงถาม" นีและส่งฟ้อ
เจ้าหนี้ บวิษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แชล คอมมิวนิเจชน จำกัด
ดหนี้ที่ยังไม่รวมดอกเบี้ยทนทรัพย์ฟ้องเป็นจำนวน...ะ วัน 2,191.5
ส่งฟ้องต่อศาล ภายในวันที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2
ผลเสียจากการถูกดำเนินคดี
มศาล 2.5% จากทุนทวัพย์อง  ค่ทนายโจทย์ 15,000 บาท - ค่าทนายฝ่ายจำเลยถ้า
จะส่งไปที่บ้านและที่ทำงานของท่าน - อายัดเงินเตือน , โบนัส . เงินปันผล , บัญซีเงินฝากทุกธนาคาร
ยืดทวัพย์สินทั้งสังหาริมทวัพย์นกะอสำาวันพวัพย์ ทรัพย์สินภายในบ้านออกนำขายทอดตลาด
มีคดีต่ำ และคดีแดงติดว ไม่สามารถทำธุกรรมต่างๆกับทางบริษัท ทรูฯได้อีก ( Black Li
ติกรรม ใด " อันลูกหนี้ได้กระทำลงไปเป็นการจำหน่ายถ่ายโอนทรัพย์สินไม่ว่ากรณีใด ๆ ซึ่งมี
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่