บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภท เงินสด Cash Account ถ้าวางหลักหลักประกันไม่ถึง 20% สามารถซื้อหุ้นได้หรือไม่?

บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภท เงินสด Cash Account                   
1)  วงเงินที่ได้รับอนุมัติ      200,000.00   บาท            
      ต้องวางหลักประกัน    20%  หรือ   40,000.00   บาท  เพื่อที่จะซื้อหุ้นได้เต็มวงเงินที่อนุมัติที่   200,000.00   บาท  
      *แต่หากเราโอนเงินวางหลักประกันไม่ถึง 20% ละ!?*                 
1.1  เช่น วางไว้เพียง    5%  หรือ   10,000.00   บาท  จะทำให้เราซื้อหุ้นได้เพียง   50,000.00   บาท  (ใช่หรือไม่)
1.2  หรือเราจะไม่สามารถซื้อหุ้นได้เลย เพราะผิดหลักเกณฑ์ ไม่ถึง 20%      (ใช่หรือไม่)
                    
2)  หากเป็นการ ซื้อ แล้ว ขาย ภายในวันเดียวกัน (วันที่ T) สมมติ ข้อ 1.1 สามารถ ทำได้ (หรือ 1.1 ทำไม่ได้ เราจะวางหลักประกันเต็ม 20% แล้วใช้เหตุการณ์ด้านล่างถามคำถามแทน โดยเปลี่ยนจาก ซื้อ 50,000 บาท เป็น 200,000 บาท)                 
2.1  ซื้อ   50,000.00   บาท    ขาย   55,000.00   บาท                                   กำไร(ขาดทุน)    5,000.00   บาท  (ใช่หรือไม่)
2.2  ซื้อ   50,000.00   บาท    ขาย   45,000.00   บาท                                   กำไร(ขาดทุน)   (5,000.00)  บาท  (ใช่หรือไม่)
                    
3)  วันที่ T+2 จะเกิดอะไรขึ้น?                 
3.1  โบรกโอนเงิน กำไร เข้าบัญชีออมทรัพย์ (ATS)                               5,000.00   บาท  (ใช่หรือไม่)    
3.2  โบรกถอนเงิน (ขาดทุน) ออกจากบัญชีออมทรัพย์ (ATS)                (5,000.00)  บาท  (ใช่หรือไม่)
3.3  โบรกถอนเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ ออกจากบัญชีออมทรัพย์(ATS)   (50,0000.00)  บาท (ใช่หรือไม่)   (สมมติ 1.1 ทำได้)
3.4  เงินวางหลักประกัน(เงินในพอร์ต)ยังคงมี 10,000.00   บาท (เท่าเดิม ไม่ได้เติมเพิ่ม)  (ใช่หรือไม่)    
3.5  จากข้อ 3.4 เราจะยังคงซื้อหุ้นได้ที่วงเงิน                                   50,000.00   บาท  (ใช่หรือไม่)

แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่