เปิดรับสมัครนักดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ฯ


กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเปิดรับสมัครนักดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (TYO) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗


นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกำลังเปิดรับสมัครนักดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (TYO) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
          
ด้วย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมดนตรีสากลเยาวชน เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมดนตรีสากลสำหรับเยาวชน จึงได้จัดตั้งวงดุริยางค์เยาวชนประมาทซิมโฟนีออร์เคสตราขึ้น และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เยาวชนที่สนใจดนตรีสากล ประเภทซิมโฟนีออร์เคสตรา ได้รับการสนับสนุนและพัฒนาความสามารถทางดนตรีสากลอย่างถูกหลักวิธี ใช้กิจกรรมดนตรีเป็นสื่อในการพัฒนาตนเองให้มีระเบียบวินัย สร้างสรรค์ความคิด ความสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิต และศีลธรรมอันดีของเยาวชนไทย

คุณสมบัติของผู้สมัคร มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน ๒๕ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร (วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566) สามารถอ่านโน้ตเพลงและเล่นเครื่องดนตรีชนิดใดชนิดหนึ่งที่ระบุ ดังต่อไปนี้ 1. ไวโอลิน ( Violin) 2. วิโอล่า (Viola) 3. เซลโล่ (Cello) 4. ดับเบิลเบส (Double Bass) 5. ฟลุต (Flute)  6. โอโบ (Oboe) และ อิงลิชฮออร์น (English Horn) 7. คลาริเน็ต (Clarinet) 8. บาสซูน (Bassoon) 9. เฟรนช์ฮอร์น (French Horn)  10. ทรัมเป็ต (Trumpet) 11. ทรอมโบน (Trombone) และเบสทรอมโบน (Bass Trombone) 12. ทูบา (Tuba) 13. เปียโน (Piano) 14. ทิมพานี (Timpani) และเครื่องเคาะจังหวะ (Percussions)


สำหรับเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (TYO) ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ในเวลาราชการ และสอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการฝึกอบรมและฝึกซ้อมดนตรีอย่างต่อเนื่องทุกวันอาทิตย์ ทั้งนี้ผู้ที่เข้าร่วมการซ้อมเป็นประจำ และมีผลการฝึกซ้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ รวมทั้งสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างน้อย ๒ ครั้งขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรรับรองจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมอีกด้วย

โอกาสนี้ สวธ.ขอเชิญชวนเยาวชนที่สนใจสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (TYO)  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.DCPThaiYouth.net หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ทางศิลปะการแสดง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โทร. ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๒๘ ต่อ ๕๒๑๙ หรือ Facebook Page: Thai Youth Orchestra สามารถติดตามข่าวสารอื่น ๆ ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ที่ เว็บไซต์ www.culture.go.th , เฟซบุ๊ก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ   Line @ วัฒนธรรม

พาพันอาบน้ำพาพันรักสัตว์
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่