5 โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ ที่สุขาภิบาล 5 ซ.13 บางเขน กรุงเทพฯ ขอร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้ชาวบ้านอยากให้ย้ายโรงงานออก

กระทู้สนทนา

ข้าพเจ้า นายรัตนะ ทิมทอง ทนายความใบอนุญาตที่ 10679/2529 ในฐานะตัวแทนของผู้อยู่อาศัย 300  ราย บริเวณพื้นที่สุขาภิบาล 5 ซอย 13 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร (มีหน้าต่อไป)
โดยในเบื้องต้นข้าพเจ้าได้ตรวจสอบพบว่าโรงงานดังกล่าวนั้นได้รับการอนุญาตให้ประกอบกิจการชั่วคราวเพื่อรองรับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูเท่านั้น ซึ่งการก่อสร้างรถไฟฟ้านั้นแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเปิดทดลองใช้ตั้งแต่ 22 ต.ค. 2566 และบริการเต็มรูปแบบกลางเดือน พ.ย. 2566 จึงไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้คอนกรีตเพื่อการก่อสร้างอีกต่อไป ดังนั้นใบอนุญาตประกอบกิจการของโรงงานควรจะสิ้นสุดการอนุญาตแล้ว การประกอบกิจการโรงงานดังกล่าวอาจเป็นการดำเนินการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  
โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ  6 โรงงาน ตั้งอยู่เขตชุมชน
-โรงเรียนอนุบาลบ้านคลองบัว 180 เมตร
-โรงเรียนอนุบาลโชคชัยชัยพฤกษ์ 350 เมตร
-โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 380 เมตร  (มีนักเรียน 2,500 คน)
-ตลาดนัดเลียบด่วน2.   50 เมตร
-หมู่บ้านนาราสิริ-วัชรพล 80 เมตร
-หมู่บ้านชัยพฤกษ์ 200 เมตร
อีกทั้งการดำเนินกิจการของทั้ง 6 โรงงานนั้นก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อยู่อาศัยในเขตชุมชนฯ เป็นอย่างมาก เช่น
ข้อมูลวิจัยพบว่า การหายใจเข้า-ออก ในสิ่งแวดล้อมที่มีผลึกซิลิกา จากคอนกรีตซ้ำๆเป็นเวลานานจะก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจและอาจทำให้พิการและปอดเสียหายถึงขั้นเสียชีวิตได้ ตัวอย่างเช่น นางธิดา สูงสถิตานนท์ ที่อยู่อาศัยตรงข้ามกับโรงงานคอนกรีต แพทย์วินิฉัยโรคเป็น โรคปอดชนิดอุดกั้นแบบเริ้อรัง กำเริบเฉียบพลัน โรคปอดอักเสบ หลังจากย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นแล้วอาการดีขึ้น 
1.ปัญหาสุขภาพจากฝุ่นคอนกรีตที่ทำให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนมีผื่นแดงขึ้นตามตัวและหลายคนป่วยโรคทางเดินหายใจ 
2.การก่อมลพิษในอากาศจากละอองฝุ่นซีเมนต์ที่ฟุ่งกระจายไปทั่วบริเวณใกล้เคียงผู้อาศัยใกล้โรงงานคอนกรีต ต้องกวาดถูบ้านทั้งวัน
3.การรบกวนทางเสียงของเครื่งจักรและรถขนส่งคอนกรีตซึ่งมีเสียงดังเป็นอย่างมากก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงทั้งกลางวันและกลางคืน 
4.การเข้า-ออก ของรถขนส่งคอนกรีตทำให้ถนนภายในซอยชำรุดเสียหาย ไม่สามารถสัญจรได้อย่างสะดวก 
       ดังนั้น ข้าพเจ้าในฐานะตัวแทนของผู้อยู่อาศัยฯที่ได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินกิจการของบริษัทฯเหล่านั้นมาเป็นเวลากว่า 10 ปี จึงขอให้หน่วยงานท่านตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
1.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือ (รง.4) ถูกต้องหรือไม่ 
2.ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดในกรณีที่บริษัทฯประกอบกิจการโดยไม่ได้รับใบอนุญาตฯ รวมทั้งสั่งให้รื้อถอนโรงงาน ภายใน 30 วัน
3.ให้ระงับการประกอบกิจการโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จทั้ง 6 โรงงานดังกล่าว โดยทันที   (มีหน้าต่อไป)
   เพื่อประโยชน์แก่ส่วนร่วมและความสุขของประชาชนที่รับผลกระทบจากการดำเนินกิจการของทั้ง 6 บริษัท ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน 
        ข้าพเจ้าฐานะตัวแทนของผู้ที่รับความเดือดร้อน ทั้งหมด 300 ราย ขอให้แจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและผลการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ข้าพเจ้าทราบตาม ที่อยู่ 61/228-229 ถนนพระราม 9 (อ.ส.ม.ท.) แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง   กรุงเทพมหานคร 10310  ภายในกำหนด 15(สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ท่านได้รับหนังสือฉบับนี้
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่