เทคนิคการเขียน AI ChatGPT Prompts การสร้างกราฟิกโซเชียลมีเดียสำหรับแบ่งปันความพึงพอใจและความสำเร็จของลูกค้าข้อมูลคำสั่ง ChatGPT Prompts:
คำสั่ง ChatGPT Prompts ที่กำหนดคือ "Create a set of social media graphics for sharing customer testimonials and success stories related to our [insert product/service]."

ความหมายของคำสั่งชุดนี้:
คำสั่งนี้กำหนดให้ ChatGPT สร้างชุดกราฟิกสำหรับการแชร์บนโซเชียลมีเดียเพื่อแสดงความพึงพอใจและประสบความสำเร็จของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของเรา คุณสามารถแทรกชื่อสินค้าหรือบริการของคุณใน [insert product/service] ที่อยู่ในบรรทัดสุดท้ายของคำสั่งเพื่อกำหนดข้อมูลเฉพาะของคุณ.

วิธีใช้:
1. เริ่มต้นด้วยการเรียกใช้ ChatGPT ด้วยคำสั่งที่กำหนดไว้ "Create a set of social media graphics for sharing customer testimonials and success stories related to our [insert product/service]."
2. ให้ระบุชื่อของสินค้าหรือบริการของคุณที่คุณต้องการแสดงบนกราฟิก โดยแทรกชื่อสินค้าหรือบริการลงใน [insert product/service] ในคำสั่งเช่น "Create a set of social media graphics for sharing customer testimonials and success stories related to our new smartphone."
3. คำสั่งนี้ควรจะเริ่มกระบวนการสร้างกราฟิกที่นำไปใช้แชร์บนโซเชียลมีเดีย. คุณสามารถระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกราฟิกที่คุณต้องการ เช่น รูปแบบกราฟิก, ขนาด, สี, และข้อความที่ควรปรากฏในกราฟิก.

ตัวอย่าง Use Cases พร้อมตัวอย่างคำสั่ง:

Use Case 1: สร้างกราฟิกเพื่อแชร์บนโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับความสำเร็จของลูกค้าที่ใช้บริการ "SuperFit Gym"
คำสั่ง: "Create a set of social media graphics for sharing customer testimonials and success stories related to our SuperFit Gym."

Use Case 2: สร้างกราฟิกเพื่อแชร์บนโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้สินค้า "XYZ Smartphone"
คำสั่ง: "Create a set of social media graphics for sharing customer testimonials and success stories related to our XYZ Smartphone."

ในทั้งสองกรณีข้างต้น, ChatGPT จะทำหน้าที่สร้างกราฟิกที่เหมาะสมเพื่อแสดงความพึงพอใจหรือความสำเร็จของลูกค้าในบริการหรือสินค้าที่ระบุใน [insert product/service].

บทความอ้างอิงจาก: ChatGPT Prompts
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่