สอบถามการเปลี่ยนแปลง ชื่อ-นามสกุล ที่ธนาคารค่ะ

สอบถามค่ะ หากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ต้องไปแก้ไขข้อมูลที่สาขาที่เปิดบัญชี หรือสามารถแก้ไขข้อมูลสาขาที่เราสะดวกได้เลยคะ
(จขกท.มีบัญชีออมทรัพย์ - กระแสรายวัน - ฝากประจำ และ กองทุนค่ะ)

ขอบคุณค่ะ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 1
สวัสดีค่ะ คุณHaritssa

สำหรับการเปลี่ยนแปลงชื่อนามสกุล/คำนำหน้าชื่อบัญชีออมทรัพย์/ฝากประจำ/กระแสรายวัน เจ้าของบัญชีจะต้องเป็นผู้ติดต่อด้วยตนเอง สามารถติดต่อแก้ไขได้ทุกสาขาที่สะดวกค่ะ

เอกสารที่ต้องเตรียม มีดังนี้ค่ะ
1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ (ที่เปลี่ยนแปลงข้อมูลแล้ว)
2. เอกสารการเปลี่ยนแปลงชื่อนามสกุล/คำนำหน้าชื่อ
3. สมุดบัญชีเงินฝากเล่มปัจจุบัน
4. สมุดเช็ค (หากมี)

และเอกสารในการเปลี่ยนแปลง​ชื่อ-นามสกุล (กองทุน) สามารถเตรียมเอกสารติดต่อธนาคารกสิกรไทยสาขาที่สะดวก ระยะเวลาดำเนินการ 3 วันทำการดังนี้ค่ะ

-บุคคลธรรมดา
  1.บัตรประจำตัว หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
  2.สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมรส)
  3.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง)

-นิติบุคคล
  1.สำเนาหนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือนและสำเนาบัตร ปชช.ของผู้มีอำนาจลงนาม
  2.สำเนาทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือน (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง)

ขอบคุณค่ะ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่