วิธีขอรับเอกสารการจ่ายเงินปันผลหุ้น เป็น e-document จะได้ไม่ต้องคอยเก็บเป็นใบ

วิธีขอรับเอกสารเงินปันผลหุ้น e-document
เอกสารการจ่ายเงินปันผลที่ไว้ใช้ยื่นให้สรรพากร ถ้าได้เป็น e-document จะได้สะดวก เก็บไว้เป็นไฟล์ได้ เพราะยังไงก็ยื่นภาษีออนไลน์อยู่แล้ว สามารถเข้าไปเลือกรับเป็น e-document ใน TSD investor portal ได้นะ และทาง TSD จะส่งมาให้ทาง email ที่ลงทะเบียนไว้กับ TSD

ซึ่งสามารถทำได้แบบนี้นะ
1. เข้าไปใน Investor portal ซึ่งอยู่ในหน้าแรกของเว็บไซต์ set ด้านล่าง จะเห็น “นักลงทุน (For investor)” กดดูจะเห็น “investor portal (IVP)” บรรทัดล่างสุด Investor portal สมัครฟรี และไว้ใช้ตอนยื่นภาษีเงินปันผลหุ้นด้วยนะ
2. เมื่อ log in เข้า investor portal เลือก “เมนูทั้งหมด” >> “ตั้งค่า” กด drop down จะเห็น “แจ้งความประสงค์รับข่าวสาร/เอกสาร/รายงานผ่าน email”


3. เมื่อเข้ามาหน้า “โปรดคลิกเลือกรายการที่ท่านต้องการ” เราก็ติ๊กเลือก “รับบริการนำส่งเอกสารหรือรายงานต่าง ๆ ที่ TSD จัดทำขึ้นในฐานะนายทะเบียนของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)


รายชื่อเอกสารหรือรายงานที่อยู่ในบริการ e-Document
– รายงานการถือหลักทรัพย์ในบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์
- หนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านรหัส QR code
- หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) และแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (e-Dividend)

4. เมื่อกดเลือก แล้วกด submit จะมีการให้อ่านข้อตกลง และกดตกลงยินยอม ก็เลื่อนอ่าน และต้องกดตกลงยินยอมใน 2 ข้อแรก
- ข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงยินยอมผูกพันตาม "ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ e-Document" ตามที่ระบุไว้ข้างต้น
- ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เพื่อประโยชน์ในการสมัครและใช้บริการ e-Document

ถึงจะกด OK ได้ กรอกวันเดือนปีเกิด และก็เสร็จเรียบร้อย และทาง TSD จะส่งมาให้ทาง email ที่ลงทะเบียนไว้กับ TSD รวมถึงหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านรหัส QR code ด้วยนะ
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่