ขอความยุติธรรมจากท่านพุทธบริษัท ผู้ที่มีคุณธรรมและใจยุติธรรมในเรื่องการสนทนาใน Tag. ศาสนาอิสลาม

อันเนื่องมาจากกระทู้     
                         
 https://pantip.com/topic/42036218

   ผมต้องการความช่วยเหลือจากพี่น้องชาวไทยพุทธบริษัทที่มีใจยุติธรรมและรักความสงบ ที่จะช่วยสร้างมิตรภาพและความเข้าใจอันดี
ระหว่างพุทธบริษัทและผู้ต่างศาสนา ผมไม่มีที่พึ่งที่ใดที่จะสนทนากันอย่างผู้ที่มีความศรัทธาด้วยกัน ผมเคยสนทนากับพุทธบริษัทบางท่าน
เกี่ยวกับปัญหาทางพุทธศาสนาที่ผมขาดความเข้าใจ ซึ่งผมได้รับความร่วมมือจากท่านพุทธบริษัทเป็นอย่างดี ได้เข้าใจพุทธศาสนาเพิ่มขึ้น
เป็นอย่างมากทีเดียว เนื่องจากผมไม่ต้องการที่จะรวมเอาพุทธบริษัทเลวๆคนหนึ่งที่ ดูหมิ่นหลักการของศาสนาอิสลามอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
แล้วเหมารวมเอาพระพุทธศาสนาและพระพุทธองค์เข้ามาเกี่ยวข้องกับพุทธบริษัทที่มีจิตทรามเช่นนั้น  ผมจึงใคร่ขอความกรุณาจากสมาชิก
พุทธบริษัทผู้ที่มีศีลธรรมและน้ำใจยุติธรรมช่วยตักเตือนพุทธบริษัทผู้ที่สนุกกับการล้อเลียน หรือดูหมิ่นหลักการของศาสนาอิสลาม ศาสดา
ของศาสนาอิสลาม และสิ่งที่เคารพสูงสุดของศาสนาอิสลาม ให้เขามีสำนึกและหยุดการกระทำที่ไม่ใช่บุคลิกของพุทธบริษัทที่มีคุณธรรม

ศาสนาอิสลามก็ไม่ต่างจากศาสนาอื่นในเรื่องการตีความหลักศาสนา และวิธีการสอนของผู้รู้ และการดัดแปลงหลักปฏิบัติ ผิดไปจากคำสอน
ที่แท้จริงจากคัมภีร์ แต่เมื่อท่านได้รับคำอธิบายแล้วไม่ว่าท่านจะเชื่อหรือเห็นด้วยหรือไม่ ด้วยมารยาทที่ดีรักสงบ ก็ควรหาทางหลีกเลี่ยงการ
โต้เถียงในเรื่องศาสนาระหว่างกัน สำหรับผมถ้าเห็นเยาวชนมุสลิมผู้ใด กล่าวไม่สุภาพและขาดเหตุผลต่อพระพุทธศาสนาแล้ว ผมมักจะตัก
เตือนทันที

ผมจำได้เสมอเมื่อผมมีคำถามเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ท่านพุทธสมาชิกพันทิปบางท่านปฏิบัติไม่ต่างจากคำสอนของศาสนาอิสลาม ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าพุทธศาสนาก็มีคำสอนไม่ต่างไปจากศาสนาอิสลามที่ว่า;

จงเรียกร้องสู่แนวทางแห่งพระเจ้าของเจ้าด้วยสติปัญญาและคำสั่งสอนที่ดี และจงโต้เถียงกับพวกเขาด้วยแนวทางที่ดีที่สุด แท้จริง
   พระเจ้าของเธอทรงรู้ดียิ่งถึงผู้ที่หลงจากทางของพระองค์ และพระองค์ทรงรอบรู้ยิ่งว่าใครคือผู้ที่ได้รับทางนำ"
"Invite to the way of your Lord with wisdom and good instruction, and argue with them in a way that is best. Indeed,
your Lord is most knowing of who has strayed from His way, and He is most knowing of who is [rightly] guided."
(An-Nahl 16:125)
 
ถ้าคุณสมาชิกนามแฝง "ตาชั่งแขวน" อ่านกระทู้นี้โปรดกรุณาให้เหตุผลด้วยว่าเพราะเหตุใด "คุณจึงชอบใจ" ข้อความซึ่งไม่เป็น
ความจริง และเป็นการดูหมิ่นหลักศรัทธาของศาสนาอิสลาม 

[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่