จุดประสงค์ของพรหมจรรย์....

เป็นอย่างไร ?
เช่นว่า
"เรารักษาศีลของเรา เราไม่ได้รักษาชีวิตของเรา, 
ในกาลนั้น เรารักษาศีล เพราะเหตุแห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้เท่านั้น". 

ศีล 5 (เป็นต้น)

...การที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสสมาทานสิกขาบท คือการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์
การงดเว้นจากการลักทรัพย์    
การงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม    
การงดเว้นจากการพูดเท็จ    
การงดเว้นจากจากการดื่มน้ำเมา คือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาท
มีผลมากกว่าการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ    

.
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่