::::: รวมพระคัมภีร์ที่สนับสนุนให้เราอดเนื้อทุกวันศุกร์ มหาพรต และทุกวัน :::::

::::: รวมพระคัมภีร์ที่สนับสนุนให้เราอดเนื้อทุกวันศุกร์ มหาพรต และทุกวัน ::::

อิสยาห์ 11 : 6 สุนัข​ป่า​จะ​อยู่​กับ​ลูก​แกะe เสือดาว​จะ​นอน​อยู่​กับ​ลูก​แพะ ลูก​โค​และ​ลูก​สิงโต​จะ​หากิน​อยู่​ด้วย​กัน เด็ก​คน​หนึ่ง​ก็​ยัง​นำ​มัน​ไป​ได้ 7 แม่​โค​กับ​หมี​จะ​หากิน​ด้วย​กัน ลูก​ของ​มัน​จะ​นอน​อยู่​ด้วย​กัน สิงโต​จะ​กิน​ฟาง​เหมือน​โค​เพศ​ผู้ 8 ทารก​ที่​ยัง​ไม่​หย่านม​จะ​เล่น​อยู่​ที่​ปาก​รู​งูเห่า เด็ก​ที่​หย่านม​แล้ว​จะ​เอา​มือ​วาง​ที่​รัง​ของ​งูพิษ 9 จะ​ไม่​มี​ผู้ใด​ทำร้าย​หรือ​ทำลาย ทั่ว​ภูเขา​ศักดิ์​สิทธิ์​ของ​เรา เพราะ​แผ่น​ดิน​จะ​รู้จัก​พระ​ยาห์​เวห์​อย่าง​สมบูรณ์ ดั่ง​น้ำ​ปกคลุม​ทะเล

อิสยาห์ 65 :  25 สุนัข​ป่า​และ​ลูก​แกะ​จะ​หากิน​อยู่​ด้วย​กัน สิงโต​จะ​กิน​ฟาง​เหมือน​โค ฝุ่น​ดิน​จะ​เป็น​อาหาร​ของ​งู สัตว์​เหล่า​นี้​จะ​ไม่​ทำร้าย​หรือ​ทำลาย ทั่ว​ภูเขา​ศักดิ์​สิทธ์​ของ​เรา พระ​ยาห์​เวห์​ตรัส

ปฐมกาล 1 : 29 พระ​เจ้า​ยัง​ตรัส​อีก​ว่า “ดู​ซิ เรา​ให้​ข้าว​ทุก​ชนิด​ซึ่ง​อยู่​บน​แผ่นดิน และ​ผลไม้​ที่​มี​เมล็ด​เป็น​อาหาร​สำหรับ​ท่าน 30 ส่วน​บรรดา​สัตว์ป่า นก​ใน​ท้องฟ้า และ​สัตว์​เลื้อย​คลาน​ทุก​ชนิด​บน​แผ่นดิน เรา​ให้​หญ้า​เขียว​เป็น​อาหาร”o และ​ก็​เป็น​เช่นนั้น 31 พระ​เจ้า​ทรง​เห็น​ว่า​ทุกสิ่ง​ที่​ทรง​สร้าง​นั้น​ดี​มาก มี​เวลา​ค่ำ มี​เวลา​เช้า นับ​เป็น​วันที่​หก

o 1.30: เป็น​การ​บรรยาย​ถึง​ยุค​ทอง​เมื่อ​มนุษย์​และ​สัตว์​ยัง​อยู่​ด้วย​กัน​อย่าง​สันติ กิน​พืช​เป็น​อาหาร

โฮเชยา 6 : 6 เพราะ​เรา​ต้อง​การ​ความ​รัก​มั่นคง ไม่​ประสงค์​การ​ถวาย​บูชา เรา​ต้อง​การ​การ​รู้จัก​พระ​เจ้า มาก​กว่า​เครื่อง​เผา​บูชา”e

มัทธิว 9 : 13 จง​ไป​เรียนรู้​ความ​หมาย​ของ​พระ​วาจา​ที่​ว่า ‘เรา​พอใจ​ความ​เมตตากรุณา มิใช่​พอใจ​เครื่อง​บูชา’f 

มัทธิว 12 : 7 ถ้า​ท่าน​เข้าใจ​ความ​หมาย​ของ​ข้อ​ความ​ที่​ว่า ‘เรา​พอใจ​ความ​เมตตากรุณา มิใช่​พอใจ​เครื่อง​บูชา’ ท่าน​คงจะ​ไม่​กล่าว​โทษ​ผู้​ไม่​มี​ความ​ผิด 8 เพราะ​บุตร​แห่ง​มนุษย์​เป็น​นาย​เหนือ​วัน​สับ​บา​โต”c
 
9 พระ​เยซู​เจ้า​เสด็จ​จาก​ที่นั่น​เข้า​ไป​ใน​ศาลา​ธรรม 10 ทรง​พบ​ชาย​มือ​ลีบ​คน​หนึ่ง ประชาชน​บาง​คน​ถาม​พระ​องค์​ว่า “ธรรม​บัญญัติ​อนุญาต​ให้​รักษา​โรค​ใน​วัน​สับ​บา​โต​หรือ​ไม่” ทั้งนี้​เพื่อ​จะ​หาเหตุ​กล่าว​โทษ​พระ​องค์ 11 แต่​พระ​องค์​ทรง​ตอบ​เขา​ว่า “ท่าน​ใด​มี​แกะ​อยู่ตัว​เดียว และ​แกะ​นั้น​ตก​บ่อ​ใน​วัน​สับ​บา​โต เขา​จะ​ไม่​ไป​จับ​มัน​และ​ฉุด​ขึ้น​มาด​อก​หรือ 12 มนุษย์​คน​หนึ่ง​ย่อม​มี​ค่า​กว่า​แกะ​มาก​นัก ดังนั้น ธรรม​บัญญัติ​จึง​อนุญาต​ให้​ทำ​ความ​ดี​ใน​วัน​สับ​บา​โต​ได้” 13 แล้ว​พระ​องค์​ตรัส​กับ​ชาย​ผู้​นั้น​ว่า “จง​เหยียด​มือ​ซิ” เขา​จึง​เหยียด​มือ และ​มือ​นั้น​ก็​กลับ​เป็นปรกติ​เหมือน​กับ​มือ​อีก​ข้าง​หนึ่ง 14 ชาว​ฟา​ริ​สี​จึง​ไป​ชุมนุม​ปรึกษา​กัน​ว่า​จะ​กำจัด​พระ​องค์​ได้​อย่างไร

กิจการ 15 :  20 ควร​เขียน​จดหมาย​ไป​บอก​เขา​ให้​งดเว้น​การ​กิน​เนื้อสัตว์​ที่​ถวาย​แก่​รูป​เคารพ​แล้วt ให้​งดเว้น​การ​แต่งงาน​ที่​ไม่​ถูกต้อง​ตาม​กฎหมายu และ​งดเว้น​การ​กิน​เลือด​และ​เนื้อสัตว์​ที่​ถูก​รัด​คอ​ให้​ตายv 21 กฎ​เหล่า​นี้​ของ​โมเสส​เป็น​ที่​รู้จัก​กัน​ทั่ว​ทุก​เมือง​ตั้งแต่​สมัย​โบราณ​แล้ว เพราะ​มี​ผู้ประกาศ​ใน​ศาลา​ธรรม​ทุก​วัน​สับ​บา​โต”
28 พระ​จิต​เจ้า​และ​พวกเรา​ตกลง​ที่​จะ​ไม่​บังคับ​ให้​ท่าน​แบกภาระ​อื่น​อีก นอก​จาก​สิ่ง​ที่​จำเป็น​ต่อไปนี้ 29 คือ​งดเว้น​การ​กิน​เนื้อสัตว์​ที่​ถวาย​ให้​รูป​เคารพ​แล้ว งดเว้น​การ​กิน​เลือด​และ​เนื้อสัตว์​ที่​ถูก​รัด​คอ​ตาย และ​งดเว้น​การ​แต่งงาน​ที่​ไม่​ถูกต้อง​ตาม​กฎหมาย ถ้า​ท่าน​ทั้ง​หลาย​งดเว้น​การ​กระทำ​เหล่า​นี้y ก็​จะ​เป็น​การ​ดี จง​เจริญ​สุข​เถิด”

v 15.20: สำเนา​โบราณ​บาง​ฉบับ​ละ “เนื้อสัตว์​ที่​ถูก​รัด​ให้​ตาย” และ​เสริม​ว่า “และ​งดเว้น​การ​กระทำ​แก่​ผู้อื่น สิ่ง​ที่​เขา​ไม่​อยาก​ให้​ผู้อื่น​กระทำ​แก่​ตน” (มี​การ​เปลี่ยนแปลง​เช่นนี้​ด้วย​ใน​ข้อ 29) 

โรม 14 : 21 เป็น​การ​ดี​ที่​จะ​งด​กิน​เนื้อ งด​ดื่ม​เหล้าองุ่น​และ​งด​ทุกสิ่ง​ที่​เป็น​เหตุ​ทำ​ให้​พี่​น้อง​ของ​ท่าน​ทำผิดต่อมโนธรรม

1 โครินธ์ 8 : 13 ดังนั้น ถ้า​อาหาร​เป็น​เหตุ​ให้​พี่​น้อง​ของ​ข้าพ​เจ้า​ตกใน​บาป ข้าพ​เจ้า​ก็​จะ​ไม่​กิน​เนื้อสัตว์​อีก​เลย ด้วย​เกรง​ว่า​ข้าพ​เจ้า​จะ​เป็น​เหตุ​ให้​พี่​น้อง​ตกใน​บาป

ลูกา 12 : 6 นกกระจอก​ห้า​ตัว​ราคาขาย​สอง​บาท​มิใช่​หรือ แม้กระนั้น​ไม่​มี​นก​สัก​ตัว​เดียว​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​ลืม 7 ผม​ทุก​เส้น​บน​ศีรษะ​ของ​ท่าน​ถูก​นับ​ไว้​หมด​แล้ว อย่า​เกรงกลัว​เลย ท่าน​มี​ค่า​มาก​กว่า​นกกระจอก​จำนวน​มาก

มัทธิว 6 :  26 จง​มองดู​นก​ใน​อากาศ​เถิด มัน​มิได้​หว่าน มิได้​เก็บ​เกี่ยว มิได้​สะสม​ไว้​ใน​ยุ้งฉาง แต่​พระ​บิดา​ของ​ท่าน​ผู้​สถิต​ใน​สวรรค์​ทรง​เลี้ยง​มัน ท่าน​ทั้ง​หลาย​มิได้​มี​ค่า​มาก​กว่า​นก​หรือ

ปัญญาจารย์ 3 : 18 ข้าพ​เจ้า​คิด​ใน​ใจ​เกี่ยวกับ​มนุษย์​ว่า พระ​เจ้า​ทรง​ทดสอบ​เขา​และ​ทรง​แสดง​ว่า​มนุษย์​โดย​ธรรม​ชาติg เป็น​เพียง​สัตว์ 19 เพราะ​ชะตา​กรรม​ของ​มนุษย์​และ​ชะตา​กรรม​ของ​สัตว์​นั้น​เหมือน​กัน สัตว์​ตาย​อย่างไร มนุษย์​ก็​ตาย​อย่าง​นั้น ทั้ง​มนุษย์​และ​สัตว์​มี​ลมปราณ​อย่างเดียว​กัน มนุษย์​ไม่​มี​สิ่งใด​เหนือ​สัตว์ เพราะ​ทุกสิ่ง​ไม่​เที่ยงแท้ 20 ทุกสิ่ง​มุ่ง​ไป​สู่​ที่​เดียวกัน ทุกสิ่ง​มา​จาก​ฝุ่น​ดิน และ​ทุกสิ่ง​กลับ​เป็น​ฝุ่น​ดิน​อีก 21 ไม่​มี​ผู้ใด​รู้​ว่า​ลมปราณ​ของ​มนุษย์​ขึ้น​ไป​สู่​เบื้องบน และ​ลมปราณ​ของ​สัตว์​ลง​มา​สู่​แผ่น​ดิน​เบื้อง​ล่างh

สุภาษิต 12 : 10 ผู้​ชอบ​ธรรม​ย่อม​เอาใจใส่​ดูแล​สัตว์เลี้ยง​ของ​ตน แต่​คน​ชั่วร้าย​มัก​มี​ใจ​โหดเหี้ยม
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่