วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยมีกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพเป็นแม่กองก่อสร้าง วัดบวรเคยเป็นที่ผนวชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4, 6, 7 และ 9 ตลอดถึงพระบรมวงศ์ชั้นสูงที่ทรงผนวชเกือบทุกพระองค์ สถาปัตยกรรมของวัดบวรนิเวศวิหารเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะไทยและจีน ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจดังนี้

พระอุโบสถประดิษฐานพระประธานสององค์
พระพุทธสุวรรณเขต (หลวงพ่อโต หรือ หลวงพ่อเพชร) ประดิษฐานด้านหลัง อัญเชิญมาจากวัดสระตะพาน จังหวัดเพชรบุรี

พระพุทธชินสีห์ พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัย วัสดุทำจากสำริด ลงรักปิดทอง อัญเชิญมาจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก ประดิษฐานด้านหน้าใต้ฐานพุทธบัลลังก์ พระพุทธชินสีห์พระประธานในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นที่บรรจุพระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงเคยผนวช ณ วัดนี้เมื่อยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร

ภายในพระอุโบศถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงาม โดยแบ่งเป็นสองส่วนคือ ภาพจิตรกรรมฝาผนังตอนบน เป็นภาพปริศนาธรรมฝีมือขรัวอินโข่ง จิตรกรไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เป็นภาพปริศนาธรรมอันเนื่องด้วยคุณพระรัตนตรัย จำนวน 16 ตอน และส่วนตอนล่างผนัง เป็นภาพเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย และประเพณีสำคัญทางพุทธศาสนา จำนวน 15 ภาพ

พระมหาเจดีย์
สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 แล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่ 4 องค์พระเจดีย์มีสัณฐานกลม สีทองสวยงาม ภายในมีพระเจดีย์กาไหล่ทองประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนทักษิณชั้นที่ 1 มีเทวรูปประดิษฐานแต่ละทิศดังนี้ ทิศเหนือ พระพรหม พระวิสสฺกรรม ทิศใต้ พระนารายณ์ พระศิวะ ทิศตะวันตก พระปัญจสิขะ พระประคนธรรพ์ บริเวณลานทักษิณชั้นนี้มีซุ้มปรางค์เล็กประดิษฐานพระไพรีพินาศพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์และหลายท่านมาไหว้สักการะบูชาครับ นอกจากนี้ มีรูปหล่อสัตว์สี่ชนิดหมายถึงสี่เมืองที่อยู่ใกล้ล้อมรอบประเทศไทย ได้แก่ ม้า-เมียนมา นก-โยนก ช้าง-ล้านช้าง และ สิงห์-สิงคโปร์

พระศาสดา
เป็นพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัย สมัยสุโขทัย หน้าตักกว้าง 4 ศอก 1 คืบ 8 นิ้ว เดิมประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลก อัญเชิญพระศาสดามาประดิษฐาน เมื่อพุทธศักราช 2407

พระพุทธไสยา
เป็นพระพุทธรูปสำริดลงรักปิดทองปางไสยาสน์ สมัยสุโขทัย ยาวตั้งแต่พระบาทถึงพระจุฬา 6 ศอก 1 คืบ 5 นิ้ว สร้างขึ้นราว พุทธศักราช 1800 - 1893 เดิมประดิษฐาน ณ วัดพระพายหลวง จังหวัดสุโขทัย รัชกาลที่ 4 ได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่มุขหลังของพระอุโบสถ เมื่อพุทธศักราช 2390

ในบริเวณพุทธาวาสนั้นมีศิลปกรรมน่าสนใจอีกหลายอย่างเช่น พระพุทธบาทจำลอง ซึ่งเป็น พระ พุทธบาทโบราณสมัยสุโขทัย ประดิษฐานอยู่ในศาลาข้าง พระอุโบสถพลับพลา เปลื้อง เครื่อง สร้างเป็นเครื่องแสดงว่าวัด นี้รับพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตรา ที่พระเจ้าแผ่นดิน เสด็จ เปลื้องเครื่องทรงในศาลานี้ก่อนเสด็จเข้าวัด

พิกัด: Wat Bowonniwet
02 629 5854
https://goo.gl/maps/caFiS1kUwCJSErc79

TeawWatThai / เที่ยววัดไทย
เที่ยววัดไทย เที่ยวชมวัด และสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์คู่บ้านคู่เมืองไทย

#พระพุทธชินสีห์
#พระสุวรรณเขต
#หลวงพ่อเพชร
#พระไพรีพินาศ
#จังหวัดกรุงเทพมหานคร
#TeawWatThai / เที่ยววัดไทย
https://www.facebook.com/TeawWatThai.Travel/
https://www.instagram.com/teawwatthai.travel/

แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่