พา สุนัขไปรักษาที่ รพ.ชื่อดังของรัฐ แล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้

กระทู้คำถาม
น้องชื่อ ชื่อ สติช
เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์ชื่อดัง เพื่อตรวจหาสาเหตุของการทรงตัวที่ผิดปกติขณะเดิน ทางโรงพยาบาล แจ้งว่าสุนัขมีค่าเม็ดเลือดแดงที่ผิดปกติ คาดว่าจะเป็นพยาธิเม็ดเลือด ให้ทําการรักษาโดยการถ่ายเลือด ในระหว่างทํา การถ่ายเลือด พบว่าสุนัขมีการอาเจียน จึงได้ให้ยาลดอาเจียน และได้กลับบ้าน ภายในคืนวันเดียวกันนั้นสุนัขมีการ ถ่ายปัสสวะออกมามีเลือดปนอยู่ด้วย จึงได้นํากลับมารักษาที่โรงพยาบาลอีกครั้ง แพทย์แจ้งว่าสุนัขอาจมีอาการแพ้เลือด จึงได้ให้ยาและทําการรักษาเบื้องต้นแล้วให้กลับบ้านได้และได้แจ้งให้กลับมาติดตามผลเลือดอีกเป็นเวลา 3วันติดต่อกัน คือตั้งแต่วันที่ 3-5\7\65 ผลเลือดที่ได้กลับมาเป็นปกติ และได้มีการ x-ray และ ultrasoundในระหว่างนั้นร่วมด้วย หลังจากที่สุนัขได้ทานอาหารในช่วงหัวค่ำของวันที่ 8\7\65 ในช่วงเช้ามืดของวันที่ 9\7\65 สุนัขมีการอาเจียนเอา อาหารออกมา 3-4รอบ รอบสุดท้ายอาเจียนเอาน้ําเปล่าที่ทานเข้าไปออกมา ทางผมจึงได้นําสุนัขส่งทาง โรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษา แพทย์ได้ลงความเห็นว่าไม่ใช่อาการแพ้เลือด และได้ให้น้ําเกลือและยาลดอาเจียน จากนั้นจึงให้นํากลับบ้านได้ หลังจากกลับจากโรงพยาบาล สุนัขยังคงมีอาการอาเจียนในทุกๆครั้งที่ทานอาหาร ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 9-15\7\65 ทางผม ได้พาสุนัขมาทําการรักษาที่โรงพยาบาลทุกวัน เพราะสุนัขยังคง อาเจียนและไมีมีท่าทีที่อาการจะดีขึ้นเลย แพทย์ก็ยังให้แค่น้ําเกลือและยาลดอาเจียนเท่านั้น ไม่ได้มีการตรวจสอบโรค เพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุของอาการป่วยด้วยวิธีอื่น โดยแพทย์แจ้งอาการของโรคกับเจ้าของว่าเป็นโรคกระเพาะอักเสบ อีกวันบอกหลอดอาหารอักเสบ และในการส่งตรวจเลือดทุกครั้งก็ยังมีค่าเลือดที่อยู่ในเกณฑ์ปกติดีอยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นผม เองได้แจ้งอาการของสุนัขโดยละเอียดในทุกๆครั้งที่เข้ารับการรักษาตั้งแตรวันแรก อาทิเช่น สุนัขมีการอาเจียนทุกครั้งที่ ทานอาหารหรือน้ํา หลังจากที่เริ่มอาเจียนในวันแรกไม่มีการถ่ายอุจจาระอีกเลย ผมได้มีการสงสัยว่าแพทย์ที่ทํา การรักษาไม่มีการตั้งขอสังเกตุเกี่ยวกับการอาเจียนที่ผิดปกติของสุนัขเลยหรือถึงได้ไม่มีการตรวจเพิ่มเติมอย่างอื่น
 วันที่ 14\7\65 ที่ได้เข้ามาทําการรักษาในแผนกฉุกเฉิน แพทย์ได้แจ้งให้เจ้าของปรับการทานยาและอาหาร
และได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับการแอดมิด คืนวันเดียวกันนั้นสุนัขมีการอาเจียนออกมาเป็นของเสียและมีกลิ่นเหม็น เจ้าของจึงนําส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาในวันถัดไปและแจ้งความประสงค์ที่จะนําสุนัขแอดมิดไว้ที่โรงพยาบาล เพื่อให้อยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดต่อไป ในระหว่างที่ทำการรักษา ผมได้แจ้งแก่แพทย์เจ้าของไข้ว่า สุนัขมีการอาเจียนที่ผิดปกติไปจากเดิม จากปกติที่อาเจียนเป็นอาหารที่ทานเข้าไป ในครั้งนี้ไดเอาเจียนออกมาเป็นสีเข้ม และมีกลิ่นคล้ายของเสีย แต่แพทย์เจ้าของไข้ก็ไม่ได้มีการตรวจสอบอะไรเพิ่า เติม ยังคงให้น้ําเกลือและยาลดอาเจียน ต่อไป  แล้วให้แอดมิดในเย็นวันนั้นช่วงที่ได้ทำการแอดมิดแพทย์ได้แจ้งแนวทางในการรักษาว่าจะมีการกลืนแป้ง x-ray เพื่อตรวจสอบร่องรอยของโรคในวันที่ 15 แต่พอในวันที่ 15\7\65 ทางเจ้าของได้โทรสอบถามอาการของสุนัขตามช่วงเวลาที่ กําหนด แพทย์ได้แจ้งว่า x-ray แล้วไม่พบอะไร ผมจึงได้สอบถามต่อว่าทําไมถึงไม่มีการกลืนแป้งแล้ว x-ray ตามที่ได้ตรงลงไว้ก่อนหน้านี้ ทางแพทย์ได้ให้เหตุผลว่าในเมื่อx-rayแล้วไม่พบอะไรที่ผิดปกติ การกลืนแปงx-ray ก็ให้ผลที่เหมือนกัน ทางผมเองก็ไม่แน่ใจว่าได้มีการ x-ray เพื่อตรวจโรคอีกครั้งหรือไม่หรือดูผลจากครั้งก่อน แต่ด้วยความเชื่อมั่นในวิชาชีพของแพทย์จึงไม่ได้มีการทักทวงอะไรเพิ่มเติม ในระหว่างที่แอดมิดสุนัขก็ยังมีการอาเจียนอยู่ตลอด
วันที่ 17\7\65 แพทย์แจ้งว่าสุนัขมีภาวะพร่องของโปรตีนและน้ําตาล เนื่องจากมีการอาเจียนทุกวัน
วันที่ 18\7\65 สุนัขได้อาเจียนเป็นของเสียออกมา มีลักษณะคลา้ยกับที่เจ้าของเคยพบก่อนหนเา แพทย์ได้ทําการตรวจเลือด พบว่าค่าเลือดตก เกล็ดเลือดตก โปรตีนและน้ําตาลตกลงอย่างต่อเนื่อง และยังพบเม็ดเลือดขาวที่ไม่ดีเพิ่มมากขึ้นมีการ ultrasound และพบว่ามีอาการของโรคลําไส้อุดตันต้องรีบทําการ ผ่าตัด ทางแพทย์ได้แจ้งให้เจ้าของทําการหาซื้อfresh whole bloodเพื่อทําการถ่ายเลือดให้สุนัขเพื่อให้พร้อมสําหรับ การผ่าตัด แต่หลังจากทําการถ่ายเลือดแล้ว ค่าทุกอย่างต่างๆในร่างกายก็ยังไม่กลับมาเป็นปกติ
วันที่ 19\7\65 แพทย์ ได้ลงความเห็นให้มีการผ่าตัดต่อลําไส้ ทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าของทราบดีถึงความเสี่ยงในการผ่าตัดครั้งนี้ แต่จากความเห็นของแพทย์ถ้าไม่มีการผ่าตัด ตัวสุนัขเองก็จะมีอาการที่แย่ลงไปจากเดิมอีก ทางผมจึงได้ตัดสินใจ ให้ทำการผ่าตัดอาการหลังผ่าตัดของสุนัขไม่ได้ดีขึ้นเลยเนื่องจากก่อนผ่าตัดสุนัขมีร่างกายที่ไม่พร้อมอยู่แล้วทั้งค่า โปรตีน น้ําตาล ค่าเลือด เกล็ดเลือดที่ไม่ปกติ และสุดท้ายสุนัขได้เสียชีวิตลงในวันที่  20\7\65 ในช่วงเวลาเช้า
 
ทุกวันนี้ก็ยังทำใจไม่ได้ที่น้องต้องมาเสียแบบนี้ 
แบบนี้ผมร้องเรียน จาก โรงพยาบาลอะไรได้บ้าง อยากให้เป็นตัวอย่างของ แพทย์ ที่ควรเอาใจใส่ของอาการ ของสัตว์ที่พาเค้าไปรักษา
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 2
เสียใจกับการจากไปของน้องหมาอันเป็นที่รักด้วยนะคะ น้องไปสบายที่ดาวหมาแล้วค่ะ เราอ่านจบยังจะร้องไห้ค่ะ โรงพยาบาลทำการรักษาได้แย่มาก ทั้งที่อาการบ่งชัดขนาดนี้ ประวัติการรักษาก็มี ทั้งๆที่ควรเข้าใจว่าน้องคือสมาชิกในครอบครัว เปรียบเสมือนคนๆนึงด้วยซ้ำ

โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยหรือไม่คะ
อยากทราบเบื้องต้น ขอแค่ย่านก็ได้ค่ะ ไม่ต้องบอกตัวย่อ ที่บ้านมีหมาแมวหลายชีวิตจะได้เอาชีวิตน้องไปเสี่ยงค่ะ เผื่อเป็นโรงพยาบาลใกล้บ้าน
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่