@@@ ไทย ครองที่ 2 คุณภาพชีวิตดีที่สุดในอาเซียน @@@

'ไทย' ครองที่ 2 'ประเทศที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด' ในอาเซียน

🇹🇭🥈🥈🇹🇭

ฟินแลนด์ถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในโลก ในปี 2564 จากการจัดอันดับโดย CEOWORLD นิตยสารธุรกิจและการค้าชั้นนำของโลก รองลงมา คือ เดนมาร์ก และนอร์เวย์ ตามลำดับ โดยการจัดอันดับดังกล่าวมีระดับการให้คะแนนที่ 100 คะแนนเต็ม และมีการพิจารณาจาก 10 หมวดหมู่สำคัญ ดังนี้

✅ ความสามารถในการจ่าย
✅ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
✅ ความเป็นมิตรต่อครอบครัว
✅ มีตลาดแรงงานที่ดี
✅ ความเท่าเทียมด้านรายได้
✅ ความเป็นกลางและเสถียรภาพทางการเมือง
✅ ความปลอดภัย
✅ อิทธิพลทางวัฒนธรรม
✅ ระบบการศึกษาของรัฐที่ได้รับการพัฒนาอย่างดี
✅ ระบบการระบบสาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนาอย่างดี

อย่างไรก็ดี เมื่อเปรียบเทียบการจัดอันดับของประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แสดงให้เห็นว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในภูมิภาค และตามมาด้วยประเทศไทยที่ครองตำแหน่งที่ 2 ขณะที่ ‘เวียดนาม’ ไต่ขึ้น 39 อันดับ สู่อันดับที่ 62
.

เวียดนามได้คะแนนดัชนีที่ 78.49 คะแนน ในอันดับที่ 62 จาก 165 ประเทศทั่วโลก ของการจัดอันดับประเทศที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในโลกปี 2564 สูงขึ้นจากอันดับที่ 101 จาก 171 ประเทศทั่วโลกในฉบับก่อนหน้า แต่เมื่อจัดอันดับในภูมิภาค เวียดนามรั้งอันดับที่ 7

#ประเทศที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในอาเซียน #สิงคโปร์ #ไทย #ฟิลิปปินส์

แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่