ทำไมส่วนใหญ่ที่เห็นข่าวที่ทาง AIS เข้าซื้อหุ้นของ 3BB ถึงเรียกว่าเป็นการควบรวมคะ จากที่อ่านข่าวมามันไม่ใช่ควบรวมนะ

กระทู้คำถาม
เมื่อเช้านี้เห็นมีข่าวทาง AIS กำลังดำเนินการเข้าซื้อหุ้นของทาง 3BB ตามนี้เลยค่ะ (ที่มาเพจ: เรื่องเล่าเช้านี้ https://www.facebook.com/MorningNewsTV3/photos/a.400074023363190/5669865546383985 )

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ("AWN") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และ/หรือ บุคคลที่ AWN กำหนด (รวมเรียกว่า "ผู้ซื้อ") ดำเนินการดังต่อไปนี้
 
1) เข้าซื้อหุ้นในบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ("TTTBB") จำนวน 7,529,242,385 หุ้น คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 99.87 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ IITBB จากบริษัท อคิวเมนท์ จำกัด ("ACU")
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ("JAS" ซึ่งรวมถึงการได้มาซึ่งบริษัทย่อย
ของ TTTBB อีกสองบริษัท คือ บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด และบริษัท อิน คลาวด์ จำกัด และการได้มาซึ่ง บริษัท ทรี บีบี จำกัด ตามเงื่อนไขบังคับก่อน คิดเป็นมูลค่ารวม 19,500 ล้านบาท
 
2) เข้าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน ("JASIF") จาก JAS จำนวน 1,520,000,000 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.00 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของ JASIF ในราคาหน่วยละ 8.5 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 12,920 ล้านบาท
 
ทั้งนี้ รวมเรียกทั้งสองธุรกรรมว่า "ธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุน" มีมูลค่ารวม 32,420 ล้านบาท
 
จากข่าวที่ออกมาเราคิดว่าการเข้าซื้อหุ้นนี่ไม่ได้หมายถึงการควบรวม เพราะตัวบริษัทเดิมที่ถูกซื้อหุ้นก็ยังคงดำเนินกิจการต่อไปได้เหมือนเดิม ไม่ได้หายไปจากตลาด จะเรียกว่า AIS เข้ามาผูกขาดเลยก็คงจะไม่ได้ เพราะบริษัทที่แข่งขันอยู่ในตลาดก็ยังเท่าเดิม ถ้าจะพูดถึงการควบรวมก็คือบริษัทนั้นๆ จะหายไปเลย กลายมาเป็นบริษัทใหม่อะไรทำนองนี้รึป่าวคะ

แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่