หุ้นกู้ Grand น่าจองไหมครับ 7.25% ระยะ 1ปี9เดือน

กระทู้คำถาม
หุ้นกู้ Grand น่าจองไหมครับ 7.25% ระยะไถ่ถอน 1ปี9เดือน 
 

บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (GRAND) ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน อายุ 1 ปี 9 เดือน  ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
หลักประกัน คือ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในโครงการโรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท จํานวน 2 แปลง เนื้อที่ดิน  3-1-27.50 ไร่ มูลค่าประเมินโดยวิธีคิดจากรายได้ 4,184 ล้านบาท ประเมินโดย  บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยมูลค่าทรัพย์สินเป็นหลักประกันต่อมูลค่าหุ้นกู้ที่จําหน่ายได้จะต้องเป็นอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1.19: 1
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 05/07/2022 - 07/07/2022  โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)  บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด  บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้  
และ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
 จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2022
 - องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ "BB-" แนวโน้ม "Negative"
 - หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังต่อไปนี้
1. เพื่อใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
2. เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดเดือนตุลาคม 2565
3. เพื่อใช้ลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท และ/หรือเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่