กลกาม (กลบท ตลบนกกลางหาว)

กระทู้คำถาม

# กลกาม #
(โคลงกลบทตลบนกกลางหาว)

#  หาวกลางนกตลบคล้อง       โคลงวาง  กลกานท์
ห่างเหินนางลาพลาง                พี่พร้อง
พร้องพี่พลางลานาง                เหิรห่าง
กานท์กลวางโคลงคล้อง          ตลบนกกลางหาว

#  เรรวนรักเล่ห์ไซร้              ปรวนแปร  เปลี่ยนใจ
จ่อจิตแลเรียมแคร์           ห่อนไห้
ไห้ห่อนแคร์เรียมแล       จิตจ่อ
ใจเปลี่ยนแปรปรวนไซร้  เล่ห์รักรวนเร

#  เจือจุนคุ้นคู่เคล้า   เคยคลอ  คล่าวเคลีย
ใคร่จิตท้อจึ่งรอ          แต่เจ้า
เจ้าแต่รอจึ่งท้อ           จิตใคร่
เคลียคล่าวคลอเคยเคล้า    คู่คุ้นจุนเจือ

#  นองเนตรน้ำท่วมไห้     คนฉล  หลอกฤๅ
หล้าแหล่งมนต์บุญผล   สื่อไว้
ไว้สื่อผลบุญมนต์        แหล่งหล้า
ฤๅหลอกฉลคนไห้            ท่วมน้ำเนตรนอง

#  ลวงคำร้อยเร่งเร้า      ห่อนให้  บุญพาฯ
หวั่นจิตใครเยื่อใย     ยากเว้า
เว้ายากใยเยื่อใคร    จิตหวั่น
บุญพาให้ห่อนเร้า       เร่งร้อยคำลวง

#  กามกลแพ้พี่เคล้า        คู่ชม  ชวดยอม
บาปบุณย์ล่มส่งสม           สื่อเจ้า
เจ้าสื่อสมส่งล่ม                 บุณย์บาป
ยอมชวดชมคู่เคล้า           พี่แพ้กลกาม ฯ
         
                   "ครูเปี๊ยก"
              2  กรกฎาคม  2565
#  โคลงกลบทตลบนกกลางหาว กลบทโบราณที่บุรพาจารย์สร้างไว้ มีที่มาจากบันทึก ณ วัดเชตุพนวิมลมังคลาราม
**- กลบทตลบนกกลางหาว -   กำหนดข้อจำกัดพิเศษเพิ่มจากโคลงกลอนทั่วไป คือ
             -  เขียนในรูปแบบโคลงสี่สุภาพ
             - ให้วรรคที่ ๓ เป็นคำอ่านย้อนกลับของวรรคที่ ๒
             - ให้วรรคที่ ๔ เป็นคำอ่านย้อนกลับของวรรคที่ ๑

แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่