[BR] Hakuhodo Foundation มูลนิธิเพื่อ เด็ก ภาษา การศึกษา กับบทบาทล่าสุดในประเทศไทย พร้อมเปิดตัวเว็บไซต์ห้องเรียน 3D Virtual

กระทู้ผู้สนับสนุน
‘เด็ก ภาษา และการศึกษา’  จุดเริ่มต้นของ Hakuhodo Foundation มูลนิธิที่ตั้งใจสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาภาษาญี่ปุ่น ที่วันนี้ก่อตั้งมามากกว่า 50 ปี

ทำไมบริษัทโฆษณาชื่อดังจากญี่ปุ่นถึงมีความสนใจที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาภาษาญี่ปุ่นของเด็ก, การตัดสินใจเดินทางครั้งแรกของมูลนิธิฯ มายังประเทศไทย จะส่งเสริมและสนับสนุนภาษาญี่ปุ่นอย่างไรบ้าง? เราจะพาทุกคนไปหาคำตอบที่ว่ามาพร้อมกัน


มูลนิธิฮาคูโฮโด ก่อตั้งมาแล้ว กว่า 50 ปี

มูลนิธิฮาคูโฮโด (เดิมชื่อ มูลนิธิฮาคูโฮ) ก่อตั้งขึ้นโดยบริษัททางด้านโฆษณาครบวงจร ‘ฮาคูโฮโด’ ประเทศญี่ปุ่น ปี พ.ศ. 2513 อันเนื่องมาจากความตั้งใจของผู้ก่อตั้ง ที่ให้ความสนใจกับการศึกษาของเยาวชน ประกอบกับเนื้องานหลักชิ้นแรกของบริษัทฮาคูโฮโด คือ การโฆษณานิตยสารด้านการศึกษา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสื่อสาร จึงเล็งเห็นและให้ความสำคัญกับภาษาเป็นอย่างยิ่ง และกลายเป็นประโยค ที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ของมูลนิธิที่กล่าวว่า “ให้พลังแห่งภาษาสร้างพลังแห่งชีวิตให้กับเด็ก ๆ”

พ.ศ. 2563 ครบรอบการก่อตั้ง 50 ปี นอกจากการเปลี่ยนมาใช้ชื่อ ‘มูลนิธิฮาคูโฮโด’ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นหนึ่งเดียว ยังเป็นปีที่มูลนิธิได้ริเริ่มโครงการใหม่เพื่อสนับสนุนการศึกษาภาษาญี่ปุ่นของเยาวชนในต่างประเทศ ภายใต้ชื่อ Japanese Language Program ครั้งแรกที่ประเทศไทย และเป็นประเทศแรกนอกประเทศญี่ปุ่น

3 กิจกรรมเพื่อเด็ก ภาษา และการศึกษา

เมื่อโครงการ Japanese Language Program ถูกจัดขึ้นที่ประเทศไทย และเป็นครั้งแรกนอกญี่ปุ่น มูลนิธิฯ จะมีวิธีการสนับสนุน ส่งเสริม หรือแสดงออกด้านการศึกษาอย่างไร นี่เป็นคำตอบ กับการถ่ายทอดออกมาเป็น 3 โครงการที่ครอบคลุมเด็ก ภาษา และการศึกษา

• โครงการสนับสนุนคุณครูที่สอนภาษาญี่ปุ่นให้กับเด็กไทย (ทุนอบรมครู) เพื่อมอบโอกาสให้คุณครูได้เข้าร่วมการฝึกอบรมและนำไปประยุกต์ใช้ในคาบเรียน ให้เด็กไทยได้เรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างสนุกสนาน

• โครงการสนับสนุนการทำวิจัยในมหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัย โดยจะมอบเงินบริจาคสนับสนุนการวิจัยด้านภาษาญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัย ที่มีการผลิตครูสอนภาษาญี่ปุ่น

• โครงการการมอบรางวัลและการประกาศเกียรติคุณแด่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่วงการการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบแก่บุคคลและองค์กรที่อุทิศตนให้กับการศึกษาของเยาวชน


โครงการสนับสนุนคุณครูที่สอนภาษาญี่ปุ่นให้กับเด็กไทย

โครงการที่มูลนิธิฯ ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC) สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย (JTAT) และ ร่วมจัดทำโดย สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ Japan Foundation จัดทำขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้มีโอกาสเรียนรู้ “ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้จริง” และส่งเสริมให้ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นได้รับโอกาสอันดีที่จะได้สัมผัสและซึมซับวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์อันเป็นภูมิหลังของภาษาเพื่อที่จะสามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นในเชิงลึกได้ดียิ่งขึ้น

สำหรับโครงการนี้จะเปิดรับสมัครครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย (ทั้งโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน) ที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่ และทำการคัดเลือกครู ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขของการรับสมัคร จำนวนรับไม่เกิน 30 ท่าน เข้าร่วมการฝึกอบรมครู ณ ประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 3 สัปดาห์

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://hakuhodo-jplang.org/th/programs/1


โครงการเงินสนับสนุนการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา

โครงการนี้ จะเป็นการบริจาคเงินสนับสนุนด้านการวิจัยที่ผู้รับสามารถนำไปใช้อย่างอิสระ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น รวมทั้งผลิตบุคลากรด้านการสอนภาษาญี่ปุ่นเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย ในระดับมหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัย จำนวนการสนับสนุน 10 แห่ง


โครงการมอบรางวัลและการประกาศเกียรติคุณแด่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่วงการการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น

โครงการที่จัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณแด่บุคคลหรือองค์กรที่อุทิศตนในด้านการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น และทำคุณประโยชน์ให้กับเด็กและเยาวชนไทย รวมถึงการเผยแพร่วัฒนธรรมและความบันเทิงญี่ปุ่นให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ซึ่งทำให้เด็กและเยาวชนไทยสนใจภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นมากขึ้นตามไปด้วย

รายละเอียดรางวัล

•   รางวัลเกียรติยศ
•   รางวัลสาขาส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ได้แก่ รางวัลผู้อุทิศตน และรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่น
•   รางวัลสาขาวัฒนธรรมและบันเทิงญี่ปุ่น ได้แก่ รางวัลผู้อุทิศตนดีเด่น และรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่น


สำหรับพิธีมอบรางวัลแด่ผู้ส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ณ ประเทศไทย ถูกจัดขึ้นในรูปแบบของ Virtual Event ผ่านทางเว็บไซต์ https://hakuhodo-jplang.org/3d/

โดยบรรยากาศภายในงาน เริ่มต้นด้วยการกล่าวเปิดงานจากกรรมการบริหารงานมูลนิธิ Hakuhodo Foundation และต่อด้วยการแสดงที่สะท้อนวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดีกับโชว์ชุด ‘กลองไทโกะ’ เพื่อเป็นเครื่องมือส่งพลังและกำลังใจให้กับทุกคนที่มีส่วนร่วมส่งเสริมและสนับสนุนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น เฉกเช่นเดียวกับกลองไทโกะที่มีเสียงสะท้อนที่ออกไปได้ไกล ก่อนจะถึงช่วงเวลาไฮไลต์สำคัญกับพิธีมอบรางวัลมอบรางวัลแด่ผู้ส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

ชื่อสินค้า:   Hakuhodo Foundation
คะแนน:     

BR - Business Review : กระทู้นี้เป็นกระทู้รีวิวจากผู้สนับสนุน

โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่