โพลชี้ คนไทยส่วนใหญ่เห็นว่า ฟุตบอลไทยถอยหลังลงคลอง

จากการที่ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยทุกระดับไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จกับการเข้าร่วมการแข่งขันในรายการระดับนานาชาติอยู่ต่อเนื่องนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือแฟนกีฬาสำหรับสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาและยกระดับทีมชาติไทยไปสู่ความเป็นเลิศทั้งปัจจุบันและอนาคต KBU SPORT POLL (เคบียู สปอร์ต โพล) โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จึงสำรวจคิดเห็นเรื่อง "ทิศทางบอลไทยกับมุมมองของแฟนกีฬา"

สำหรับการสำรวจดังกล่าวดำเนินการระหว่างวันที่ 15 -18 มิถุนายน 2565 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจติดตามข่าวสารทางการกีฬาซึ่งมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,369 คน โดยแบ่งเป็นเพศชาย 805 คน คิดเป็นร้อยละ 58.80 เพศหญิง 564 คน คิดเป็นร้อยละ 41.20 ซึ่งผลการวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆโดยภาพรวมพบว่า

พัฒนาการหรือผลงานที่ผ่านมาของทีมชาติไทยกับการแข่งขันในระดับนานาชาติ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 34.20 เห็นว่าผลงานถอยหลัง รองลงมาร้อยละ 32.97 คงเดิม ร้อยละ 18.55 ดีขึ้น และร้อยละ 15.28 ไม่แน่ใจ
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่