บรมราชินยาศิรวาท (๓ มิ.ย. ๖๕)

เนื่องในอุดมมงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
********************
วสันตดิลกฉันท์ ๑๔
๏  สรวมเอกอนงค์พิมลศักดิ์  วรอรรคนารินทร์
คอยเคียงพระบาทนฤบดินทร์  พฤติตรึงฤทัยชน

๏  ยามกาจก็แกร่งกลทแกล้ว  จิตแน่ว ณ จุมพล
สมราชวัลลภถกล  บ มล้าพลังแรง

๏  ยามอ่อนก็งามจริยะเพริศ  กิติเจิดสุคันธ์แจรง
ขวัญเนตรประชานิกรแห่ง  ศุภแคว้นสยามเมือง

๏  ราษฎร์น้อมนิยมปิยะระรื่น  คุณดื่นรจิตเรือง
เช่นเพ็ญพระจันทรประเทือง  รุจิชี้ ณ ราชี

๏  เนื่องวันเฉลิมชนมพรรษ  พลรัฏฐะเปรมปรีดิ์
ส่งศัพท์โศลกรพะทวี  ดุษฎีพระนางไท

๏  ขอเดชติรัตน์สุระมหิทธิ์  สุสฤษดิ์พระพรไกร
จุ่งทรงสราญชนมไป  จิระร้อยฉนำเทอญ ๚ะ
————————————————
皇后殿下坤榮極
奉陪陛下鐫民心
勇時則剛如兵士
宜侍衛軍不知辛

溫時則柔蘭桂馥
吾國赤子之陽春
眾人仰慕膏澤廣
似月普照消其昏

今值娘娘懿壽旦
百姓歡喧頌紛紛
畛神碩威須維護
懿壽千秋洪福臻

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่