ศูนย์หนังสือจุฬาฯ จัดอบรมครู : สร้างสรรถนะผู้เรียน


ศูนย์หนังสือจุฬาฯ จัดอบรมครู : สร้างสรรถนะผู้เรียน


ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์   ผ่าน Zoom Meeting หัวข้อ “การพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะของนักเรียนในสถานศึกษา” ในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565  เวลา 9.00 - 12.00 น.  
 
วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์  เดชะคุปต์  ภาควิชาหลักสูตรการสอน  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอนและการศึกษาวิทยาศาสตร์ 
 
ผู้เข้าอบรมจะได้รับ e-book  พร้อมเอกสารประกอบการบรรยาย เมื่ออบรมครบหลักสูตรจะได้รับเกียรติบัตร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกประชาสัมพันธ์ โทร. 0-2218-9893-4 

พาพันขยันพาพันเคลิ้มพาพันชอบ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่