JJNY : หวิดปะทะ! แสดงพลังต้านกม.ห้ามรวมกลุ่ม│ชาวนาโอดปุ๋ยแพง│กระแสตีกลับ สะเทือนตู่│‘โรคฝีดาษลิง’ พบแล้ว 15 ชาติทั่วโลก

หวิดปะทะ! ภาคประชาชน บุกปักหลักหน้ายูเอ็น แสดงพลังต้านกม.ห้ามรวมกลุ่ม
https://www.khaosod.co.th/update-news/news_7064481
  
 
เครือข่ายภาคประชาชน บุกปักหลักหน้ายูเอ็น แสดงพลังต้านกฎหมายควบคุมการรวมกลุ่มของประชาชน จี้ นายกฯ-ครม. ยกเลิก หวิดวุ่น ปะทะตำรวจ
 
เมื่อเวลา 06.30 น. วันที่ 23 พ.ค. 2565 ที่บริเวณเกาะกลางถนนราชดำเนินนอก หน้าองค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) เครือข่ายคัดค้านร่างกฎหมายควบคุมภาคประชาชน ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมด้านต่างๆ นำโดย นางสุนทรี หัตถี เซ่งกิ่ง, น.ส.จีรนุช เปรมชัยพร จากเครือข่ายรณรงค์รัฐธรรมนูญ, น.ส.สุภาภรณ์ มาลัยลอย มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)), นางนุชนารถ แท่นทอง เครือข่ายสลัมสี่ภาค, นายเลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ นักปกป้องสิทธิมนุษยชนหัวหน้าพรรคสามัญชน, นายสมบูรณ์ คำแหง (กป.อพช.ใต้/กลุ่มจะนะรักษ์ถิ่น) จำนวน 100 คน
 
เพื่อคัดค้าน พ.ร.บ.การดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร พ.ศ…. และกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการรวมกลุ่มของประชาชน ซึ่งเป็นกฎหมายที่จำกัดควบคุมการรวมกลุ่มของประชาชน ในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็น สิทธิ และเสรีภาพต่างๆ
 
กรณีร่างพ.ร.บ.ควบคุมการรวมกลุ่มประชาชนของรัฐบาล ที่เสร็จสิ้นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นไปเมื่อวันที่ 30 เม.ย.ที่ผ่านมา และอยู่ระหว่างการประมวลและรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อนำเสนอให้ครม. พิจารณานำเข้ารัฐสภา เพื่อเตรียมประกาศใช้เป็นกฎหมายในลำดับถัดไป
 
ขบวนต่อต้านร่างกฎหมายทำลายการรวมกลุ่มของประชาชน ที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายภาคส่วน ได้รวมตัวกันเพื่อคัดค้านร่างกฎหมายฉบับนี้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ เหตุเพราะกฎหมายมุ่งเป้าควบคุมประชาชนที่รวมกลุ่มกันทํากิจกรรม และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร ซึ่งมีขอบเขตกว้างขวางอาจตีความได้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ทุกองค์กร ที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐ
 
นอกจากนี้ในร่างกฎหมายฉบับนี้ยังให้อำนาจรัฐสามารถเข้าแทรกแซงกิจกรรมต่างๆ ด้วยการตรวจสอบบัญชี แหล่งทุน แหล่งที่มาของรายได้ การใช้จ่ายขององค์กร และอื่นๆ และที่น่าเป็นห่วง คือการให้อํานาจแก่ปลัดกระทรวง พม. ในฐานะนายทะเบียน มีอํานาจระงับการจัดกิจกรรมของประชาชนได้ โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการศาล ยิ่งในประเด็นการบริหารเงินทุน พ.ร.บ.นี้ ให้อํานาจปลัด พม. รวบเอาเงินทุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของ ประชาชนมาไว้กับตัวและมีอํานาจอนุมัติ หรือไม่อนุมัติได้ตามความเห็น โดยเงินส่วนนี้ไม่ต้องนําส่งคลังเป็นงบประมาณแผ่นดินใดๆ ทั้งสิ้น
 
หาก พ.ร.บ.ฉบับนี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่มทุกฉบับผ่านออกมา การรวมตัวของประชาชนจะยากลําบาก เต็มไปด้วยข้อห้ามที่คลุมเครือ เช่น การอ้างศีลธรรมอันดีของสังคม ความสงบเรียบร้อยของสาธารณะ เป็นเหตุในการระงับกิจกรรม เป็นต้น จึงขอเรียกร้องต่อนายกฯ และครม.ให้ยกเลิกมติครม. ที่ให้ความเห็นชอบในหลักการต่อร่าง พ.ร.บ.องค์กรไม่แสวงหากำไร และกฎหมายควบคุมการรวมกลุ่มของประชาชนทุกฉบับทันที
 
เวลา 07.23 น. นายเลิศสักดิ์ คำคงศักดิ์ แกนนำฯ กล่าวปราศรัยถึงกรณีข้อเรียกร้อง และเหตุผลที่มาทำกิจกรรมในครั้งนี้ จากนั้นได้กล่าวให้มวลชนขยับพื้นที่ชุมนุมไปถึงป้อมจราจรสน.นางเลิ้ง แยกมัฆวาน เพื่อรองรับมวลชนที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมเพิ่มเติม
 
ต่อมาเวลา 09.00 น. เกิดเหตุชุลมุนขึ้น โดยกลุ่มผู้ชุมนุมได้ใช้รถเครื่องขยายเสียง และกำลังมวลชน ผลักดันกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อมาตั้งแนวแล้วตั้งหมู่บ้านเพื่อปักหลักพักค้างคืน ทำให้เกิดการชุลมุนกันเล็กน้อยประมาณ 10 นาทีก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเลื่อนถอยมาอยู่ที่หน้าประตูทางเข้ายูเอ็น
 

 
ชาวนาโอดปุ๋ยแพงค่าเกี่ยวข้าวขึ้นผลผลิตไม่เพิ่ม
https://www.innnews.co.th/news/economy/news_343763/
 
นายกสมาคมชาวนาฯ เผย ปุ๋ยแพงค่าเกี่ยวข้าวขึ้น ผลผลิตไม่เพิ่ม – รัฐประสานใช้พืชหลังนา ทำอาหารสัตว์เพิ่มรายได้เกษตรกร
 
นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนา และเกษตรกรไทย เปิดเผยสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า เวลานี้ต้นทุนการผลิตข้าวของชาวนาปรับตัวสูงขึ้นมากโดยเฉพาะราคาปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว
 
ในขณะที่ราคาข้าวเวลานี้ข้าวขาวเฉลี่ยอยู่ที่ตันละประมาณ 8,000 บาท ข้าวหอมมะลิ ราคาไม่ถึง 10,000 บาท แต่ได้รับส่วนต่างจากโครงการประกันรายได้ทำให้ชาวนายังพออยู่ได้ แต่จากราคาปุ๋ยที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก
  
โดยปุ๋ยยูเรีย เวลานี้อยู่ที่กระสอบละ 1,800-1,900 บาท ปุ๋ยสูตร ราคากระสอบละ 1,400 – 1,500 บาท เมื่อรวมกับค่าเกี่ยวข้าวซึ่งมีการปรับเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมัน เฉลี่ยราคา 400-700 บาทต่อไร่ ทำให้ต้นทุนการผลิตอยู่ที่ประมาณ 5,000 บาท และผลผลิตต่อไร่อยู่ที่ประมาณ 80 ถัง ทำให้ชาวนาอยู่ยาก และมองว่าสงครามระหว่างรัสเซีย และยูเครนจะยังคงยืดเยื้อราคาปุ๋ยจะยิ่งสูงขึ้น
  
เนื่องจากประเทศไทยมีการนำเข้า แม่ปุ๋ยเกือบทั้งหมดไม่สามารถผลิตได้เอง ซึ่งจะส่งผลทำให้ต้นทุนสินค้าอื่นๆ ปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย และเพื่อเป็นการช่วยเหลือเพิ่มรายได้ให้กับชาวนา เวลาสมาคมฯ
 
ได้มีการหารือร่วมกับกรมการค้าภายใน ประสานนำพืชหลังนา และข้าวอายุสั้นไปใช้ผลิตอาหารสัตว์ทดแทนการนำเข้าข้าวสาลี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ราคาสูงเป็นการช่วยเหลือทั้งชาวนา ภาคปศุสัตว์และผู้ผลิตอาหารสัตว์ในประเทศลดต้นทุนการนำเข้าลงซึ่งเวลานี้ได้เริ่มทยอยรับซื้อแล้ว
 


กระแสตีกลับ สะเทือนตู่ เมื่อ ‘ศรีสุวรรณ’ ลั่นจับตา 200 โครงการชัชชาติ ของจริงหรือไก่กา
https://www.matichon.co.th/politics/news_3360796
 
กระแสตีกลับ สะเทือนบิ๊กตู่ หลัง ‘ศรีสุวรรณ’ ลั่นจับตา 200 โครงการ ‘ชัชชาติ’ ทำได้จริงหรือไก่กา
 
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม หลังผลคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ของ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ นำโด่งลอยลำ ทะลุ 1.3 ล้านเสียง ขึ้นแท่นว่าที่ผู้ว่าฯกทม.คนใหม่ คนที่ 17 ของเมืองไทย
 
นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก ระบุว่า
 
“ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ว่าฯคนใหม่ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ต่อไปนี้ ขออนุญาตตามตรวจสอบ 200 นโยบายของท่านว่าทำได้จริงหรือไก่กา?”
 
หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กจำนวนมากได้แสดงความคิดเห็นสวนทาง โดยบอกให้ตรวจสอบโครงการของพรรครัฐบาลก่อนดีหรือไม่
 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=566482428172630&id=100044326334588
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่