อยากเรียนต่อมหาลัยใน สาขาบริหารจัดการพัฒนาทรัพยากรณ์มนุษย์ ควรเรียนที่มหาลัยไหนดีหรอครับ

*ถ้าเขียนชื่อคณะผิดก็ขอโทษด้วยน่ะครับ 555 กระทู้แรกน่ะครับถ้าแท็กผิดอะไรไปก็ขอโทษอีกรอบ 555 
คือส่วนตัวผมอยากทำงานเป็นพวก  HR แต่ผมไม่รู้ว่าควรต่อคณะนี้ในมหาลัยที่ไหนดีตอนแรกผมกะว่าจะต่อที่ ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แต่พอไปหาข้อมูลดูเห็นเค้าว่ากันว่าราชภัฏจบมาบริษัทจะรับ ม.ที่ดังกว่าไม่ค่อยเลือก เด็กราชภัฏ ส่วนตัวผมไม่ได้อคติกับราชภัฏน่ะครับ อย่าว่าผมน่ะครับพี่ๆ 55 คือถ้าพูดกันตรงๆถ้าเราเลือกได้ก็อยากเลือกอันที่ดีที่สุด ผมเลยอยากถามพวกพี่ๆที่เรียนสาขานี้อยู่หรือเรียนจบแล้ว ว่าควรเลือกเรียนสาขานี้ในมหาลัยไหนหรอครับ ที่น่าจะดีที่สุด ที่ผมหาคราว ๆ มหาลัยที่มีสาขานี้ก็มี

1มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
2มหาวิทยาลัยนเรศวร  วิทยาลัยนานาชาติ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
4มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
5มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
6มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
7มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  คณะรัฐศาสตร์ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
8มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
9มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
10มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
11มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
12มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
13มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
14มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
15มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์   
16มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
17มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  คณะวิทยาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
18มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์    
19มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วิทยาลัยการฝึกหัดครู สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
20มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
21มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษ
22มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
23มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
24มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
25มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
26มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
27มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
28มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
29มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
30มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี  คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
31มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
32มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  คณะวิทยาการจัดการ สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
33มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
34มหาวิทยาลัยทักษิณ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
35มหาวิทยาลัยบูรพา  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์    
36มหาวิทยาลัยบูรพา  วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
37มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
38มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
39มหาวิทยาลัยรามคำแหง  คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
40มหาวิทยาลัยเกริก  คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
41มหาวิทยาลัยพายัพ  คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
42มหาวิทยาลัยรังสิต  คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
43มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
44มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
45วิทยาลัยทองสุข  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ถ้ามีมหาลัยนอกจากนี้ก็บอกได้น่ะครับ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำน่ะครับ
แก้ไขข้อความเมื่อ

แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่