อานาปาณสติ ... ตอนที่ 15

กระทู้สนทนา
อานาปาณสติ ... ตอนที่ 15

บุคคลระงับ คือ ดับ สงบ กายสังขาร อย่างไร

… เมื่อบุคคลบรรลุกายสังขารที่ละเอียดสุขุม … 

บุคคลศึกษาด้วยความเพียร อยู่ว่า

จักระงับกายสังขารที่ละเอียดสุขุมหายใจเข้า 
จักระงับกายสังขารที่ละเอียดสุขุมหายใจออก

… ความได้ลมย่อมไม่ปรากฏ
… ลมอัสสาสะ ลมปัสสาสะไม่ปรากฏ
… อานาปาณสติไม่ปรากฏ
… อานาปาณสติสมาธิไม่ปรากฏ

บัณฑิตทั้งหลายแม้จะเข้า แม้จะออกสมาบัตินั้นก็หามิได้

... บุคคลย่อมระงับ คือ ดับ สงบ กายสังขาร อย่างนี้ ...

เพื่อนสมาชิกท่านใดปฏิบัติด้วยความเพียรแล้ว 
ไม่สามารถระงับ คือ ดับ สงบ กายสังขาร 

นั่นแสดงให้เห็นว่า อินทรีย์ พละ คือ สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา
ของท่านไม่เพียงพอ

ให้กลับไปเริ่มต้นปฏิบัติ อานาปาณสติ … ตอนที่ 10
อีกครั้งหนึ่ง  

               

https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=31&A=4070&Z=5199

สาธุ อนุโมทนากุศลจิตของเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ ./
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่