❤️มาลาริน/น่ายินดี....เครื่องติด’เศรษฐกิจใต้ ดัชนีความเชื่อมั่นพุ่งต่อเนื่อง

กระทู้คำถาม
เพี้ยนปักหมุดเครื่องติด’เศรษฐกิจใต้ ดัชนีความเชื่อมั่นพุ่งต่อเนื่องมหาวิทยาลัยหาดใหญ่เผยดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจรายได้รายจ่ายการท่องเที่ยวภาคใต้ ขยับโตต่อเนื่องส่งต่อ 3 เดือนข้างหน้าปรับเพิ่มขึ้นอีก แม้เจอเงินเฟ้อต้นทุนพุ่งเรียกร้องรัฐดูแลค่าครองชีพ ช่วยกลุ่มผู้มีรายได้น้อย กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวต่อ
 
ผศ.ดร.วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง ผู้จัดการศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รายงานผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือน เมษายน 2565 พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนโดยรวมเดือนเมษายน 2565 (41.30) ปรับตัวเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคม 2565 (40.80) และเดือนกุมภาพันธ์ (41.10)
 
โดยดัชนีที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม รายได้จากการทำงาน รายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภค รายจ่ายด้านการท่องเที่ยว ความสุขในการดำเนินชีวิตฐานะการเงิน (รายได้หักรายจ่าย) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ปัจจัยบวกที่สำคัญ คือ ประชาชนส่วนหนึ่งได้ใช้จ่ายเงินในการเดินทางท่องเที่ยว และเดินทางกลับภูมิลำเนา รวมถึงการเลี้ยงสังสรรค์ช่วงวันหยุดยาว ในเทศกาลวันสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 13-17 เมษายน มีการพักค้างคืนตามสถานที่พักแรมจำนวนมาก ซึ่งโดยส่วนใหญ่ใช้ส่วนลดโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ส่งผลให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น
 
นอกจากนี้ในช่วงเดือนเมษายน ประชาชนส่วนหนึ่งเริ่มคลายความกังวล จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และประชาชนที่ทำอาชีพค้าขายเริ่มประกอบอาชีพได้อย่างปกติมากขึ้น ส่งผลให้มีรายได้จากการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น

ส่วนคาดการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหน้า พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เชื่อว่าภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และรายได้จากการทำงาน จะเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 38.60 และ 32.80 ตามลำดับ ส่วนความเชื่อมั่นต่อรายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นในครัวเรือน และรายจ่ายด้านการท่องเที่ยวในอีก 3 เดือนข้างหน้า จะเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 35.60 และ 39.60 ตามลำดับ ส่วนความเชื่อมั่นด้านความสุขในการดำเนินชีวิต การแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในอีก 3 เดือนข้างหน้า จะเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 34.10 30.30 และ 34.20 ตามลำดับ

ปัจจัยที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ามีผลกระทบ ต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันมากที่สุด คือ ค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 41.60 รองลงมาคือ ภาระหนี้สินของประชาชนและการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน คิดเป็นร้อยละ 24.70 และ 19.20 ตามลำดับขณะที่ปัญหาเร่งด่วนที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่า รัฐบาลควรรีบดำเนินการและให้ความช่วยเหลืออันดับแรก คือ การแก้ปัญหาค่าครองชีพสูง รองลงมา คือ การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย การแก้ปัญหาหนี้สินของประชาชน รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ตามลำดับ
 
ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดทำดัชนีความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในภาคใต้เพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในภาคใต้ เก็บแบบ สอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 420 ตัวอย่าง 

https://www.thansettakij.com/economy/524845?fbclid=IwAR1V9RUPaTyIP9A_H3MwLIhoMLr8REr6leGWQKJfaxxAMCDaacBpGeQgCMA

  เศรษฐกิจภาคใต้กำลังดีวันดีคืนนะคะ

ภาคอื่นๆก็ดีขึ้นเช่นกัน

ตามร้านอาหารคนมาใช้บริการคึกคัก  เป็นที่น่ายินดีแทนพ่อค้าแม่ค้าค่ะ

โรงแรมที่พักไม่เงียบเหงามีคนเข้าๆออกๆ ตลอดเวลา

ระยะนี้คนไทยมีความสุขกับบรรยากาศบ้านเมืองที่ฟื้นตัวนะคะ

ค่ำคืนนี้ ฝันดีค่ะ.....ดาวmoonstarถอดรหัสใจ

แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่