"เงินชราภาพ" ประกันสังคม ม.33 เตรียมเบิกใช้ก่อนได้ มีผลเสียอะไรบ้าง

สงสัยครับ
ที่ว่า 
สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ฉบับนี้ คือการแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพอันเกิดจากข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกันตน
โดยกำหนดให้ผู้ประกันตนมีโอกาสเลือกบริหารจัดการเงินที่สะสมไว้เพื่อโอกาสต่างๆ มากขึ้น กับเกณฑ์ใหม่ “3 ขอ”  ได้แก่
1. ขอเลือก : มีสิทธิเลือกรับเงินบำนาญชราภาพหรือเงินบำเหน็จชราภาพ เมื่อนำส่งเงินสมทบครบเงื่อนไขการได้รับเงินบำนาญชราภาพแล้ว
2. ขอกู้ : นำเงินกรณีชราภาพบางส่วนไปเป็นหลักประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงิน
3. ขอคืน : สามารถนำเงินกรณีชราภาพที่ตนสมทบอยู่ในกองทุนประกันสังคมออกมาใช้ก่อนบางส่วน

1. ขอเลือก เลือกบำเหน็จ หรือ บำนาญ โอเคร เข้าใจ
2. ขอกู้ นำเงินไปบางส่วน 
2.1 เสียดอกเบี้ยไหม ต้องส่งคืนหรือเปล่า พร้อมดอกเบี้ย
3. ขอคืน
3.1 หากส่ง ปกส. ไม่เกิน 15 ปี 180 เดือน ได้บำเหน็จ ขอคืนเท่าไร ก็ บำเหน็จ-ขอคืน=จำนวนเงินที่ได้ ถูกต้องไหม
3.2 หากส่ง ปกส. เกิน 15 ปี หรือ 180 เดือน ได้บำนาญ หากขอคืน มีผลได้ผลเสีย อะไรไหม หรือได้ เท่าเดิม คือ 20% ของเงินเดือน

ที่สงสัยคือ 3.2 นี่นะครับ
ขอบคุณครับ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่