เฉลย Sector Rotation มีบางข้อที่ผิด มีข้อที่ถูกช่วยตอบกระทู้ด้วยครับ

กระทู้คำถาม
ข้อใดไม่ใช่ปัญหาที่เกิดจากประเด็นทางเศรษฐกิจและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของอุตสาหกรรม
 - การหมดอายุสัมปทาน ทำให้หมดโอกาสในการทำธุรกิจ
การจัดโครงสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบ่งออกเป็นกี่อุตสาหกรรมและกี่หมวดธุรกิจ
 - 8 อุตสาหกรรม 28 หมวดธุรกิจ
ทุกข้อเป็นปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่เอื้อต่อธุรกิจโรงพยาบาลในเชิงบวก ยกเว้นข้อใด
 -  การพึ่งพิงรายได้จากผู้ป่วยต่างประเทศเป็นหลัก
ปัจจัยใดที่เป็นตัวผลักดันราคาหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM)
 - I., II. และ III.
ข้อใดไม่ใช่หมวดธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมบริการ (SERVICE)
 - ยานยนต์ 
ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการปรับกลยุทธ์ในการเปลี่ยนกลุ่มลงทุน
 - I., II. และ III.
ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยเสี่ยงหลักของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ (BANK)
 - การควบรวมธุรกิจ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่