พยากรณ์ 12 ราศี เดือนพฤษภาคม 2565 Part II By โหรเจมส์ พยากรณ์

Part II ราศี ตุลย์ พิจิก ธนู มังกร กุมภ์ มีน
 
ราศีตุลย์ (สำหรับคนที่มี ลัคนาอยู่ราศีตุลย์ หรือ คนที่เกิดในช่วง 17 ต.ค. - 15 พ.ย.)
 
สำหรับดวงชะตาของชาวราศีตุลย์ ดาวศุกร์(๖)เป็นดาวประจำตัวและเจ้าเรือนมรณะ โคจรเข้าสู่ราศีมีน ในเรือนอริ มีตำแหน่งอุจน์(สูงสุด)ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. – 25 พ.ค.สัมพันธ์กับดาวพฤหัสบดี(๕)เป็นเจ้าเรือนสหัชชะและเจ้าเรือนอริ จึงส่งผลให้ชาวราศีตุลย์เข้าไปอยู่ในช่วงเวลาของปัญหา ต้องคิดวางแผนต่างๆในการบุกเบิก หรือ จัดการกับปัญหาต่างๆ โดนช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย. – 5 มิ.ย. ดาวพุธ(๔)เป็นเจ้าเรือนศุภะ(เป้าหมาย/ความสำเร็จ) และเจ้าเรือนวินาศ โคจรสัมพันธ์กับดาวราหู(๘)ที่เป็นเจ้าเรือนปุตตะ(โปรเจค/โครงการ/ความคาดหวัง) ซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูกัน จะส่งผลให้ โปรเจค โครงการ ความคาดหวังต่างๆ ที่ต้องมีการติดต่อ สัญญา ต่อรองกับผู้อื่น หรือ หุ้นส่วน และ คู่ค้า ยังไม่บรรลุผล มีจุดที่จะติดขัด โดยเฉพาะช่วงที่ดาวพุธ(๔)โคจรพักร์องศา ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. – 23 พ.ค. จะส่งผลให้เรื่องดังกล่าวชะลอตัว เกิดความล่าช้า คลาดเคลื่อนในช่วงหลังจากนั้นถึงจะมีความต่อเนื่องในการดำเนินการต่อ
 
การงาน
เป็นช่วงเวลาที่จะต้องเหนื่อยในการจัดการเรื่องต่างๆ และ มีความยุ่งยาก ติดขัด รวมถึงให้ระวังปัญหากับผู้ใหญ่เจ้านาย หรือ เพื่อนในสังคมของตน และ เพื่อนร่วมงานเช่นกัน ในช่วงวันที่ 17 พ.ค. ดาวอังคาร(๓)เป็นเจ้าเรือนปัตนิและเจ้าเรือนการเงิน จะโคจรสัมพันธ์ในเรือนอริร่วมกับดาวศุกร์(๖)เป็นคู่มิตร และ ดาวพฤหัสบดี(๕)เป็นคู่สมพล จึงมีผลให้ได้มีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุน หรือ มีผลประโยชน์ร่วมกันในการดำเนินการแก้ปัญหา หรือ การบุกเบิกในสิ่งต่างๆ หากคนที่จะย้ายเปลี่ยนงาน อาจจะต้องรอเวลาในช่วงปลายเดือนถึงจะพอได้คำตอบยืนยันในการโยกย้ายเปลี่ยนแปลง คนที่ทการค้าย่อมมีจุดที่จะขยับขยายไปในทิศทางที่ดี แต่โดยภาพรวมของการทำงานในเดือนนี้จะต้องบอกว่าเหนื่อยมากอย่างชัดเจน
 
การเงิน
ดาวอังคาร(๓)เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินและเจ้าเรือนปัตนิ โคจรเป็นอริกับดวงชะตา ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. ไปจนถึงช่วงปลายเดือน มิถุนายน จะส่งผลในช่วง 45 วัน ให้การเงินมีจุดที่จะต้องใช้จ่ายไปกับเรื่องของปัญหา หรือ หมายความว่าปัญหาต่างๆใช้เงินแก้ไข รวมถึงเรื่องการใช้จ่ายไปกับเรื่องของคนอื่น และ การร่วมลงทุนเป็นหลัก ทิศทางจะมีรายรับและการใช้จ่ายค่อนข้างมากในช่วงดังกล่าว
 
ความรัก
คนโสด มีโอกาสที่จะเจอคนที่เข้ามาสัมพันธ์ในลักษณะร่วมงานกัน หรือ เข้ามามีบทบาทในโปรเจค โครงการต่างๆ แต่ยังไม่ใช่จุดที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ในระยะยาว ต้องตรวจสอบคนที่เข้ามาว่ามีคนรักอยู่แล้วแต่เดิมหรือไม่ ระวังเป็นปัญหาชู้สาว
 
คนที่มีคนรัก หรือ ครอบครัว 
มีทั้งเรื่องที่ดีและปัญหาจุกจิก คนรักจะร่วมแรงกับเราในการขับเคลื่อนอนาคตต่างๆ แต่จะเกิดปัญหาในความคิดเห็นที่จะขัดแย้งกันได้ง่าย หรือ เป็นช่วงที่เห็นหน้าคนรักแล้วมีแต่หงุดหงิดใจ จ้องแต่จะหาเรื่องกัน ต้องมีความเข้าใจกันให้มากในช่วงนี้
 
 

 
ราศีพิจิก (สำหรับคนที่มี ลัคนาอยู่ราศีพิจิก หรือ คนที่เกิดในช่วง 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.)
 
สำหรับดวงชะตาของชาวราศีพิจิก มีช่วงเวลาของความยุ่งยาก และ ปัญหาต่างๆ แต่นพาไปสู่ความก้าวหน้าและความสำเร็จ มีจุดที่จะต้องให้ความระมัดระวังเช่นกันในส่วนของปัญหา ดาวพุธ(๔)เป็นเจ้าเรือนมรณะและเจ้าเรือนลาภะ โคจรเป็นอริกับดวงชะตา สัมพันธ์กับดาวราหู(๘)เจ้าเรือนพันธุ เป็นคู่ศัตรูกัน ตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย. – 5 มิ.ย. จะมีช่วงเวลาที่จะเกิดปัญหาในลักษณะ ปัญหาภายในครอบครัว ปัญหาในที่ทำงาน ในลักษณะโดนทำให้เสียเครดิต เจอขัดผลประโยชน์ รวมถึงเรื่องของการทำข้อตกลงสัญญาต่างๆ ติดปัญหา การกู้ยืม หรือ การทำสัญญาที่เกี่ยวกับการซื้อ-ขาย บ้าน/รถ/ที่ทำมาหากิน และ รวมถึงการโยกย้ายเปลี่ยนงานเช่นกัน โดยเฉพาะช่วงวันที่ 3 พ.ค. – 23 พ.ค. ดาวพุธ(๔)มีการโคจรพักร์องศา ส่งผลให้เรื่องที่เกิดปัญหาและที่ติดขัด ยังไม่บรรลุผล มีการคาดเคลื่อน ล่าช้าไม่ตามกำหนด หลังช่วงดังกล่าวถึงจะมีความต่อเนื่องในการดำเนินการ
 
 
การงาน
ดาวอาทิตย์(๑)เจ้าเรือนการงาน โคจรเข้าสู่ราศีเมษ มีตำแหน่งอุจน์(สูงสุด) สัมพันธ์กับดาวพุธ(๔)และดาวราหู(๘) ตั้งแต่วันที่ 14 เม.ย. – 15 พ.ค. ส่งผลให้การงานมีจุดที่ได้ความโดดเด่น ในเรื่องของการแก้ไขปัญหา หรือ ต้องเป็นที่พึ่งพาในเรื่องของปัญหาและการบุกเบิกต่างๆ คนที่มีธุรกิจจะเป็นช่วงเวลาที่จะริเริ่มในสิ่งใหม่ แต่อาจจะต้องใช้ทุนจำนวนมาก จะมีเรื่องของการทำสัญญาและการกู้ยืมในช่วงนี้อาจจะต้องใช้เวลาจนถึงช่วงปลายเดือน มีโอกาสของช่องทางต่างๆเข้ามาจากคนอื่นตั้งแต่ 30 เม.ย. – 25 พ.ค. จากอิทธิพลของดาวศุกร์(๖)เจ้าเรือนปัตนิและเจ้าเรือนวินาศ โคจรสัมพันธ์กับดาวพฤหัสบดี(๕)เจ้าเรือนการเงินและเจ้าเรือนปุตตะ(โปรเจค/โครงการ) ทำให้มีโอกาสของโปรเจคใหม่ๆ มีช่องทางต่างๆเข้ามาสัมพันธ์ การทำงานจะเป็นช่วงที่มีความยุ่งยาก หรือ งานที่หยุมหยิมแต่ให้ความสำคัญว่าเป็นไปในทิศทางที่ดี มีผลงานโดดเด่น คนที่จะย้ายเปลี่ยนงานจะพอมีจุดที่ขยับได้ในช่วง 17 พ.ค. เป็นต้นไป รวมถึง คนที่มองหาโอกาสในการพัฒนาตนเองจะทำให้เกิดความก้าวหน้า เวลานี้คิดและต้องลงมือทำ ถึงจะเห็นผลชะตากำลังเปิดให้คนที่มีความเพียร พยายาม จะนำไปสู่ความสำเร็จ
 
 
การเงิน
ในช่วงเดือนนี้จะมีรายรับจากกงานเสริม หรือ มีจุดเปลี่ยนที่เป็นโอกาสในการขยับฐานของรายได้มากขึ้น การเงินมีความคล่องตัวเป็นอย่างดี แต่ในส่วนที่จะต้องเสียหรือใช้จ่ายจะเป็นในส่วนของปัญหาในเรื่อง บ้าน/รถ หรือ ต้องเสียไปกับเรื่องของคนรักและคนรอบตัว ต้องระวังการค้ำประกันสัญญาที่ต้องรับผิดชอบ ต้องตรวจสอบถี่ถ้วน หรือ ไม่ควรไปค้ำประกันให้ใครในช่วง 2 เดือนนี้
 
 
ความรัก
คนโสด มีโอกาสที่จะเจอคนอายุน้อยกว่า หรือ คนที่เข้ามาแล้วทำให้รู้สึกกระชุ่มกระชวย มีโอกาสของการเจอคนที่จะร่วมทธุรกิจ หรือ ส่งเสริมในเรื่องของการทโปรเจค และ รายได้เสริมต่างๆ แต่แนะนำว่าจะทำอะไรควรมีความรอบคอบ อย่าประมาทในการทำสัญญาต่างๆให้ดี ดีหรือเสียขึ้นอยู่กับดวงชะตาบุคคล แต่ความสัมพันธ์จะมาในทิศทางนี้
 
คนที่มีคนรัก หรือ ครอบครัว
คนรักจะมามีบทบาทมากขึ้นในสิ่งที่ตนทำ หรือ ได้ร่วมทในสิ่งใหม่ๆ และ รวมถึงการวางแผนในการมีบุตร และ สร้างครอบครัว ความรักเป็นช่วงที่มีความสุข ยกเว้นคนที่มีปัญหาชู้สาวจะเป็นไปในทิศทางที่เสีย หรือ มีการฟ้องร้อง เป็นคดีกันสำหรับคนที่จำหย่าร้าง
 
 
 

 
ราศีธนู (สำหรับคนที่มี ลัคนาอยู่ราศีธนู หรือ คนที่เกิดในช่วง 16 ธ.ค. - 15 ม.ค.)
 
สำหรับดวงชะตาของชาวราศีธนู  จุดเปลี่ยนแปลงของโอกาสและจุดเปลี่ยนของความก้าวหน้า ในเวลานี้มันได้เริ่มต้นในเดือนพฤษภาคมสำหรับชาวราศีธนู ตามจังหวะของชีวิตอิทธิพลของดวงดาวกำลังส่งเสริมดวงชะตา ดาวพฤหัสบดี(๕)เป็นดาวประจำตัวและเจ้าเรือนพันธุ มีตำแหน่งเกษตร(มั่งคง) เข้ากฎเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ เป็นนระอุดมเกณฑ์ และ ปทุมเกณฑ์ ตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย. 2565 เป็นต้นในราศีมีน ไปในระยะเวลาร่วม 1 ปี โดยมีดาวศุกร์(๖)เป็นเจ้าเรือนอริและลาภะ โคจรสัมพันธ์กันตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. – 25 พ.ค. ส่งผลดีให้มีลาภผลในเรื่องของความมั่นคงที่เกี่ยวกับตนเองและครอบครัว หรือ ธุรกิจและงานที่ทำ  ดาวอังคาร(๓)เป็นเจ้าเรือนปุตตะ(โปรเจค/โครงการ/ความคาดหวัง) และ เจ้าเรือนวินาศ โคจรสัมพันธ์กันที่ราศีมีน เป็นคู่สมพล ดาวพฤหัสบดี(๕) และ คู่มิตรกับศุกร์(๖) ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. เป็นต้นไป ส่งผลให้มีโอกาสของการได้มิตรที่จะมาส่งเสริม หรือ คนที่มีความสามารถ มาช่วยกันและจัดการในเรื่องต่างๆให้เกิดความมั่นคง โดยจังหวะนี้เป็นช่วงโอกาสของชาวราศีธนู
 
การงาน
ดาวพุธ(๔)เป็นดาวเจ้าเรือนการงานและเจ้าเรือนปัตนิ โคจรเข้าสู่ราศีเมษ สัมพันธ์กับดาวราหู(๘)เป็นคู่ศัตรูกัน ตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย. – 5 มิ.ย. ในเรือนปุตตะ ส่งผลให้การงาน หรือ งานที่ต้องอาศัยคนอื่น การติดต่อกับคนอื่น เรื่องสัญญา การตกลงต่อรองต่างๆ ยังคงติดปัญหา ยังไม่บรรลุผล ยังมีความติดขัดในการงานและการดำเนินการต่างๆ ซึ่งมีผลให้เกิดความล่าช้า ชะลอเวลา คาดเคลื่อนไม่ตามกำหนด ในช่วงวันที่ 3 พ.ค. – 23 พ.ค. เป็นอิทธิพลของดาวพุธ(๔)โคจรพักร์องศา ซึ่งจะกลับมาดำเนินการต่อจากที่ล่าช้าหรือติดขัดในหลังจากช่วงดังกล่าว แม้ว่าจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาแต่จะติดปัญหาในส่วนนี้จากอิทธิพลของดาวพุธ(๔)สัมพันธ์กับดาวราหู(๘)
 
การเงิน 
ทิศทางการเงิน จะมีช่วงสะดุดไปบ้างจากงานที่ติดปัญหาในช่วง 2 เดือนนี้ แต่ในภาพรวมยังถือว่าดี มีโอกาสของความก้าวหน้าและรายได้ที่มั่นคง อย่าไปกังวลกับภาระที่ตนมี ถ้ามันไปไม่รอดมันไม่รอดนานแล้ว เวลานี้ต้องมองให้ไกล หากสำเร็จภาพที่คิดย่อมชัดเจน แต่ใช่ว่าให้แค่คิด ต้องลงมือปฏิบัติด้วย
 
 
ความรัก
คนโสด ให้ระวังการเสียชื่อเสียจากคนที่เข้ามาสัมพันธ์ โดยเฉพาะการโดนใส่ความเรื่องความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน หรือ ปัญหาเชิงชู้สาว ให้ระวังมากโดยเฉพาะคนที่อายุน้อยกว่า หรือ อยู่ในสังคมเดียวกัน ช่วงนี้ยุ่งไปมีแต่ข่าวเสีย ค่อยๆพิจารณาไปในเรื่องนี้
 
คนที่มีคนรัก หรือ ครอบครัว
เป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผน ขยับขยายครอบครัว ที่อยู่อาศัย หรือ การวางแผนในเรื่องของบุตร ความสัมพันธ์ในช่วงนี้เป็นไปในทางที่ดี แต่ไม่ควรเอาเรื่องงาน หรือ เรื่องของคนอื่นมาคุยกันมากจะทำให้เห็นต่างและมีปัญหากันได้ง่าย
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่