ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา วันพุธที่ ๒๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕

ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา    เพื่อพัฒนาคุณภาพ สมทบทุนจ้างครูผู้สอน และปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล (หลังประสบอุทกภัย)  ณ โรงเรียนบ้านท่าม่วง  ตำบลหนองแขม  อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
วันพุธที่ ๒๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ ( ตรงกับวันแรม ๑๐  ค่ำ  เดือน ๖ )
           ด้วยโรงเรียนบ้านท่าม่วง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 ห้องเรียน
ในปีการศึกษา 2565 มีข้าราชการครูจำนวน 3 คน  ทำให้มีครูผู้สอนไม่ครบชั้นเรียน เกิดปัญหาในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
             คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านท่าม่วง มีมติเห็นชอบให้จัดหาทุนเพื่อจ้างครูผู้สอนและพัฒนาโรงเรียนจึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อหาทุนจ้างครูผู้สอน เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ มีครูผู้สอนในการบริหารจัดการชั้นเรียน และปรับปรุงห้องเรียนชั้นอนุบาล เพื่อทำให้สามารถจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป 
           ดังนั้น จึงใคร่ขอบอกบุญ และเชิญชวนท่านพร้อมญาติมิตรผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ตามกำลังศรัทธา  และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลที่ท่านได้บำเพ็ญในครั้งนี้ จงเป็นพลวปัจจัยโปรดอำนวยพรให้ท่านพร้อมทั้งครอบครัว ประสบสิริสวัสดิ์พิพัฒนานุภาพ กอปรด้วยลาภ ยศ สุข สรรเสริญ   และเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย  คือ  อายุ วรรณะ  สุข  พละ  ปฏิภาณธนสารสมบัติ  ในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ  
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่