Spiritual Awakenings: when they happen

I'ma be honest. I meerly wanna get my idea across. Based on my previous thread about the notion of the money being a sin in which I view it as sheer bliss. Is bliss a by-product of awakening? The information below is based on western perspectives.

ฉันจะซื่อสัตย์ ฉันแค่ต้องการเอาความคิดของฉันออกไป จากกระทู้ที่แล้วของฉันเกี่ยวกับความคิดของเงินเป็นบาป ที่ฉันมองว่าเป็นความสุขล้นเหลือแท้จริง ความสุขเป็นผลพลอยได้จากการตื่นขึ้นหรือไม่? ข้อมูลด้านล่างอิงตามมุมมองของตะวันตก

https://www.yourdictionary.com/spiritual-awakening

Spriritual-awakening [noun, plural: spiritual awakenings] is a realization or inspiration about the connection with an entity or entities beyond the immediate and physical world, of "God" or other intangible, sacred spirit(s) characterized by a sudden sense of direct contact, union, or complete nondual merging (experience of oneness) with a perceived ultimate reality, the universe, “God,” or the divine(s). 

You may call it "nirvana"; call it "enlightenment"; call it "bliss"" eventhough they are not exactly the same thing, with awakening, or enlightenment being an event and nirvana a state, and perhaps a process. A spiritual awakening begins the moment a person can step back and "awake" to their life with a new sense of being in this world. 

There can be no doubt that spiritual awakenings are transformative, and the people around you won't always be able to appreciate that because they are subjective experiences. These profound transformative experiences have scarcely been researched, despite extensive anecdotal evidence suggesting their potential to catalyze drastic, long-term, and often positive shifts in perception, world-view, and well-being.

---------------------------------------------------------------------Google Translate----------------------------------------------------------------------

การตื่นขึ้นทางจิตวิญญาณ [นามพหูพจน์: การตื่นขึ้นทางจิตวิญญาณ] เป็นการตระหนักหรือแรงบันดาลใจเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับตัวตนหรือหน่วยงานที่อยู่นอกเหนือโลกแห่งความเป็นจริงของ "พระเจ้า" หรือวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่จับต้องไม่ได้อื่น ๆ ที่โดดเด่นด้วยความรู้สึกกะทันหันของ การติดต่อโดยตรง การรวมเป็นหนึ่ง หรือการรวมที่ไม่เป็นคู่ (ประสบการณ์ของความเป็นหนึ่งเดียว) กับความเป็นจริงที่รับรู้ได้ขั้นสูงสุด จักรวาล "พระเจ้า" หรือ พระเจ้า พลังเหนือธรรมชาติ- สิ่งศักดิ์สิทธิ์

คุณอาจเรียกมันว่า "นิพพาน"; เรียกมันว่า "การตรัสรู้"; เรียกว่า "ความสุขล้น" แม้ว่าจะไม่เหมือนสิ่งเดียวกัน - การตื่นขึ้นหรือการตรัสรู้เป็นเหตุการณ์และนิพพานเป็น รัฐ  สภาวะ  และบางทีอาจเป็นกระบวนการ การตื่นขึ้นทางจิตวิญญาณเริ่มต้นขึ้นในขณะที่บุคคลสามารถก้าวถอยหลังและ "ตื่น" สู่ชีวิตได้ ด้วยความรู้สึกใหม่ของการอยู่ในโลก

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการตื่นขึ้นทางจิตวิญญาณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ และคนรอบข้างก็ไม่สามารถชื่นชมสิ่งนั้นได้เสมอไป เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัว (ที่ขึ้นอยู่กับการเข้าใจและให้ความหมายของแต่ละคน) ประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งเหล่านี้แทบไม่ได้รับการวิจัย แม้ว่าจะมีหลักฐานพอสมควรที่บ่งชี้ถึงศักยภาพของพวกเขาในการ กระตุ้น (เร่งปฏิกิริยา) ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง ระยะยาว และมักจะเป็นไปในเชิงบวกในการรับรู้ การมองโลก และความเป็นอยู่ที่ดี

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Ignorance is bliss." In a way it is. Then some might say, "If ignorance is bliss then awareness is awakening." Or that ignorance is never bliss. Is it speaking a falsehood? What do you think?

Over the course of my life, especially during those long years in the US, the Higher Powers had had come across very clearly in my life and by this time I had never been clear about the idea of detaching from money or possessions. I believe that THEY wanted me to acknowledge something important. I just don't know exactly what it is. And I got a feeling that my life is turning a page spiritually again. Just like before, some worldly and spiritual changes occurred after coming to know THEM. And they were great. What do you make of this?

I believe in the afterlife and am looking forward to experiencing it. I never want or expect to live a long life or die of old age. It's just too much to bear even by only thinking about it. Loneliness kills. I'd be plased to exit before reaching Thailand's retirement age which is still years away. I can't imagine living decades of a life, more or less, on repeat of loneliness, and a psychophysical and existential level of suffering. Life is a mix of 'the time stands still' and 'the time flies so fast'. Why is that? It's sometimes like you feel everything around you seems to stop for a while and it's like no time passed at all. And that time passes by fast, so fast we don't even know time is passing. Just like a quote from Albert Einstein: "Time flies when you are having fun."

Death is beautiful because it represents change. It's not the opposite of life but the counterpart to birth. Everything must have its end, or there is no beginning. I have no fears because I trust my Higher Powers. I respect death and only accept it's calling when I know it's my time. We all have our own crosses to bear and we all have our own timeline. Our lives unfold as they should, at their own pace and on their own timeline. You simply are where you are meant to be in the present moment and that's okay. It's all part of the journey and process of life. This may sound like fate and destiny. On the other hand, some might argue and say, "Ditch your timeline, and let your life unfold how it will."

------------------------------------------------------------Google Translate-------------------------------------------------------------

"ความไม่รู้คือความสุข" ในทางที่มันเป็น แล้วบางคนอาจพูดว่า "ถ้าอวิชชาเป็นความสุข สติก็จะตื่นขึ้น" หรือความไม่รู้นั้นไม่เคยเป็นสุข มันพูดเท็จหรือไม่? คุณคิดอย่างไร?

ตลอดช่วงชีวิตของฉัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลายปีที่ยาวนานในสหรัฐอเมริกา มหาอำนาจเหนือธรรมชาติ ได้ ค้นพบ เข้ามา (สร้าง หรือ ก่อให้เกิดขึ้น) อย่างชัดเจนในชีวิตของฉัน และ ถึงตอนนี้ ฉันก็ไม่เคยมีความชัดเจน (เท่านี้มาก่อน) เกี่ยวกับความคิดที่จะแยกตัวออกจากเงินหรือทรัพย์สิน ฉันเชื่อว่าพวกเขาต้องการให้ฉันรับทราบบางสิ่งที่สำคัญ ฉันแค่ไม่รู้ว่ามันคืออะไร และฉันรู้สึกว่าชีวิตของฉัน กำลังพลิกหน้า (เริ่มต้นใหม่) ในฝ่ายจิตวิญญาณอีกครั้ง เช่นเดียวกับเมื่อก่อน การเปลี่ยนแปลงทางโลกและทางจิตวิญญาณบางอย่างเกิดขึ้นหลังจากได้รู้จักกับพวกเขา และพวกเขา (การเปลี่ยนแปลง) ก็ยอดเยี่ยม คุณคิดอย่างไรกับสิ่งนี้?

ฉันเชื่อในชีวิตหลังความตายและกำลังรอคอยที่จะได้สัมผัสกับมัน ฉันไม่เคยต้องการหรือคาดหวังที่จะมีชีวิตที่ยืนยาว หรือตายด้วยวัยชรา แค่คิดก็เกินจะทนแล้ว ความเหงาฆ่า ฉันยินดีที่จะออกไป (ตาย) ก่อนที่จะถึงวัยเกษียณของประเทศไทยซึ่งยังอีกหลายปีมาก ฉันไม่สามารถจินตนาการถึงการใช้ชีวิตหลายสิบปี  บนความเหงาซ้ำซาก และความทุกข์ทรมานในระดับจิตกายภาพและอัตถิภาวนิยม ไม่มากก็น้อย ชีวิตคือการผสมผสานระหว่าง 'เวลาหยุดนิ่ง' และ 'เวลาผ่านไปเร็วมาก' ทำไมถึงเป็นอย่างนั้น? บางครั้งเหมือนคุณรู้สึกว่าทุกสิ่งรอบตัวหยุดนิ่งไปครู่หนึ่ง และมันก็เหมือนกับเวลาไม่ผ่านไปเลย และเวลานั้นผ่านไปอย่างรวดเร็ว เร็วจนเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเวลาจะผ่านไป เช่นเดียวกับคำพูดของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์: "เวลาผ่านไปเร็วเมื่อคุณมีความสนุกสนาน"

ความตายเป็นสิ่งสวยงามเพราะมันแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงไปสิ่งที่ดี (ที่สำคัญ-เปลี่ยนชีวิต/ความเชื่อ) ไม่ได้ตรงกันข้ามกับชีวิต แต่เป็นคู่ของการเกิด ทุกอย่างต้องมีจุดจบ หรือไม่ก็ไม่มีจุดเริ่มต้น ฉันไม่มีความกลัวเพราะฉันเชื่อในอำนาจที่สูงกว่าของฉัน ฉันเคารพความตายและยอมรับเฉพาะเสียงเรียกเมื่อฉันรู้ว่าถึงเวลาแล้ว เราทุกคนต่างมีไม้กางเขนที่ต้องแบกรับ และเราทุกคนต่างมีไทม์ไลน์ของตัวเอง ชีวิตของเราคลี่คลายตามที่ควรจะเป็น ตามจังหวะของตนเองและบนไทม์ไลน์ของตนเอง คุณเพียงแค่อยู่ในที่ที่คุณควรจะอยู่ในช่วงเวลาปัจจุบันและไม่เป็นไร ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางและกระบวนการของชีวิต นี่อาจฟังดูเหมือนโชคชะตาและพรหมลิขิต ในทางกลับกัน บางคนอาจเถียงและพูดว่า "ทิ้งไทม์ไลน์ของคุณและปล่อยให้ชีวิตของคุณคลี่คลายไป"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quotes:

"The trouble is you think you have time." - Gautama Buddha, from Jack Kornfield's 'Buddha's Little Instruction Book', 1994

"Time flies over us, but leaves its shadow behind." - Nathaniel Hawthorne.

"Money is a good servant but a bad master." - Francis Bacon

คำคม:

"ปัญหาคือคุณคิดว่าคุณมีเวลา" - พระโคดม จาก 'หนังสือคำสั่งสอนเล็กๆ ของพระพุทธเจ้า' ของ Jack Kornfield, 1994

"เวลาบินผ่านเรา แต่ทิ้งเงาไว้เบื้องหลัง" - นาธาเนียล ฮอว์ธอร์น

"เงินเป็นทาสที่ดี แต่เป็นนายที่เลว" - ฟรานซิส เบคอน

I'ma (slang) = I'm going to (I'm not trying to be authentic sounding. Just sharing)

"So f!@# everything else and let's just be"

คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอ

Edited: typos, translation correction
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่