Equinox วิษุวัต

.

.
ในช่วง Equinox ดวงอาทิตย์ดูเหมือน
จะส่องแสงตรงเหนือเส้นศูนย์สูตร 
© NOAA Environmental Visualization Laboratory 
.
.
 
วิษุวัต (Equinox) จุดราตรีเสมอภาค
เป็นศัพท์ดาราศาสตร์ หมายถึงช่วงที่ดวงอาทิตย์
อยู่ในตำแหน่งตรงได้ฉากกับเส้นศูนย์สูตรของโลกพอดี
ซึ่งจะเกิดขึ้นปีละ 2 ครั้ง หรือในหนึ่งรอบที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์
ความเอียงของแกนโลกจะเลื่อนมาอยู่ในระนาบ
ที่ได้ฉากกับตำแหน่งดวงอาทิตย์ 
ซึ่งวันนั้น กลางวันจะเท่ากับกลางคืน

ศารทวิษุวัต (autumnal equinox) 
เกิดในวันที่ 22 หรือ 23 กันยายนของทุกปี 
ซึ่งตรงกับฤดูใบไม้ร่วงในเขตซีกโลกเหนือ 
ภาษาอังกฤษเรียกว่า
Fall equinox หรือ September equinox

วสันตวิษุวัต (vernal equinox) 
เกิดในวันที่ 20 หรือ 21 มีนาคม
ซึ่งตรงกับฤดูใบไม้ผลิของซีกโลกเหนือ 
ภาษาอังกฤษเรียกว่า
spring equinox หรือ March equinox

Equinoxes เกิดขึ้นปีละสองครั้ง
โดยกลางวันและกลางคืนมีความยาวเท่ากัน
ทั้งในซีกโลกใต้และซีกโลกเหนือ
ปรากฏการณ์นี้มาจากคำภาษาละติน
aequus  (เท่ากับ) และ nox (กลางคืน)

EQUINOX เกิดจากอะไร

โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยความเอียงประมาณ 23.5 องศา 
ซึ่งหมายความว่าส่วนต่าง ๆ ของโลกของเรา
ได้รับรังสีของดวงอาทิตย์มากหรือน้อย
ในช่วงเวลาต่าง ๆ ของปี ขึ้นอยู่กับ
ตำแหน่งของดาวเคราะห์ในวงโคจร

สำหรับทุกประเทศทั่วโลก 
ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตก 
อย่างไรก็ตาม ดวงอาทิตย์ดูเหมือนจะเคลื่อนขึ้นเหนือเป็นเวลาครึ่งปี 
และลงมาทางทิศใต้ในอีกครึ่งปี ขึ้นอยู่กับว่า คนเราอยู่ที่ไหน
ประมาณเดือนกรกฎาคม
ซีกโลกเหนือจะมีช่วงเวลากลางวันที่ยาวกว่า
ในขณะที่ซีกโลกใต้ ช่วงเวลากลางวันที่สั้นกว่า
และประมาณเดือนธันวาคม สิ่งที่ตรงกันข้ามคือ
จะมีเวลากลางวันเพิ่มขึ้นในซีกโลกใต้
และน้อยลงในซีกโลกเหนือ

ปีละสองครั้ง - ในเดือนมีนาคมและกันยายน
ความเอียงของโลกจะสอดคล้องกับวงโคจรรอบดวงอาทิตย์
และดูเหมือนว่าโลกจะไม่เอียงเมื่อเทียบกับดวงอาทิตย์
ตามข้อมูลของ National Oceanic and Atmospheric Association

ในช่วงเวลานี้ของปี 
ดวงอาทิตย์ตั้งอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรโดยตรง 
ซีกโลกทั้งสองจะมีเวลากลางวัน/กลางคืนเท่ากัน 
ในช่วงเวลาเหล่านี้ 
เส้นที่แบ่งกลางวันและกลางคืน
เรียกว่า Terminator เทอร์มิเนเตอร์ 
คือ เส้นสีเทา  หรือ  เขตพลบค่ำ
จะแบ่งโลกออกเป็นสองส่วน
และเตลื่อนที่ผ่านขั้วโลกเหนือและใต้

แต่ กลางวันและกลางคืนยังคงไม่เท่ากันอยู่ดี
ในช่วง Equinox ตามข้อมูลของ EarthSky
แม้ว่าจะอยู่ใกล้กันมากก็ตาม
ในช่วง Equinox โลกจะได้รับแสงสว่าง
มากกว่า ความมืดเพียงไม่กี่นาที
เพราะดวงอาทิตย์ขึ้น และเกิดขึ้นเมื่อปลายดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า
และดวงอาทิตย์ตก เป็นช่วงเวลาที่ขอบฟ้าอีกด้านหนึ่ง
ของดวงอาทิตย์หายไปใต้เส้นขอบฟ้า

ดวงอาทิตย์เป็นจานกลม 
แทนที่จะเป็นแหล่งกำเนิดแสงแบบจุดเดียว
โลกจึงมองเห็นแสงพิเศษ (แทนที่จะเป็นความมืด)
เพียงไม่กี่นาที (แทนที่จะเป็นความมืด) ในช่วง Equinox

นอกจากนี้
บรรยากาศยังหักเหแสงของดวงอาทิตย์
และยังคงเดินทางต่อไปยังโลกในเวลากลางคืน
ในช่วงเวลาสั้นๆ แม้ว่าดวงอาทิตย์
จะลดระดับลงต่ำกว่าขอบฟ้าแล้วก็ตาม
.
.

.
Equinoxes ด้านขวา Solstices ด้านซ้าย
แกนหมุนของโลกตั้งฉาก (ขึ้นและลง)
โดยมีทิศเหนืออยู่ด้านบน และทิศใต้อยู่ด้านล่าง
© Geosync
.
.

ในวัน Equinox
จะกินเวลาหลายวันก่อนและหลัง Equinox
ความยาวของวันจะอยู่ในช่วงประมาณ
12 ชั่วโมง 6 นาที กับ ครึ่งนาที ที่เส้นศูนย์สูตร
และ 12 ชั่วโมง 8 นาที ที่ละติจูด 30 องศา
ยาวนาน 12 ชั่วโมง  16 นาทีที่ละติจูด 60 องศา
ตามรายงานของสำนักงานพยากรณ์อากาศแห่งชาติสหรัฐ
US National Weather Service
.
.

.
.

ในทางกลับกัน Equilux (แสงเท่ากัน)
เป็นคำที่ใช้เรียกเมื่อกลางวันและกลางคืนเท่ากันทุกประการ
วิธีการกำหนดดวงอาทิตย์ขึ้นและตก
Equilux จึงเกิดขึ้น 2-3 วันก่อน
วัน Equinox ฤดูใบไม้ผลิ
และไม่กี่วันหลัง Equinox ในฤดูใบไม้ร่วง
ตามรายงานของ  U.K.'s Met Office
.

.

EQUINOXES เกิดขึ้นเมื่อใด

Equinoxes ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นในวันเดียวกันทุกปี 
เกิดขึ้นประมาณหรือในวันที่ 20 มีนาคมและ 23 กันยายน 
ในปี 2022 ฤดูใบไม้ผลิ Equinox จะตกในวันที่ 20 มีนาคม 
และฤดูใบไม้ร่วง Equinox จะเกิดขึ้นในวันที่ 23 กันยายน

วันที่เลื่อนเหล่านี้เป็นเพราะ ปีโลกไม่ใช่ 365 วันพอดี
โลกหมุนรอบตัวเองใน 1 ปี = 365.2422 วัน
หรือราว ๆ วันละ (6 ชั่วโมง) 
ที่สะสมในแต่ละปี จนตัองเพิ่มวันในกุมภาพันธ์
ทำให้วันที่ของ Equinox เปลี่ยนไป 
ทิศทางของดาวเคราะห์ไปทางดวงอาทิตย์
ยังเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา 
ทำให้เวลาของวันวิษุวัตรเปลี่ยนไป

Equinoxes เป็นจุดเริ่มต้นทางดาราศาสตร์
ของฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูใบไม้ร่วง ขึ้นอยู่กับซีกโลก 

แต่การเริ่มต้นอุตุนิยมวิทยาของฤดูกาลเหล่านี้คือวันที่ 1 มีนาคมถึง 1 กันยายน ในซีกโลกเหนือ
วสันตวิษุวัต มีนาคมเป็นการประกาศ
การเริ่มต้นของฤดูใบไม้ผลิ
และเรียกว่าฤดูใบไม้ผลิหรือวิษุวัต
Vernal  ภาษาละติน ver สำหรับฤดูใบไม้ผลิ

ในเวลาเดียวกัน ในเดือนกันยายน
ซีกโลกใต้จะเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง
เมื่อทางเหนือของโลกเข้าสู่เดือนที่หนาวกว่าของฤดูใบไม้ร่วง 
แต่ทางใต้ของโลกเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ
อากาศเริ่มอบอุ่นกว่า

โลกไม่ได้ประสบกับวิษุวัตเพียงโลกเดียวในจักรวาล
ดาวเคราะห์ทุกดวงในระบบสุริยะ มีวงโคจร
และการเอียงของดาวเคราะห์เทียบกับดวงอาทิตย์
ส่งผลให้ซีกโลกทั้งสองได้รับแสงในปริมาณที่เท่ากันโดยประมาณ
ในบางช่วงเวลาของแต่ละเดือนแต่ละปีของดาวเคราะห์ดวงนั้น
.
.

.

.
.

.
ดวงตะวันลับขอบฟ้าด้านขวามือ Sphinx
ช่วงฤดูใจไม้ผลิ Spring Equinox ในปี 2020
© Egypt Ministry of Antiquities
.
.

ผู้คนติดตามการเคลื่อนที่ของ
ดวงอาทิตย์มาเป็นเวลาหลายพันปีแล้ว 
ซึ่งมักจะผสมผสานระหว่าง Equinox 
เข้ากับประเพณีทางวัฒนธรรมและศาสนา 
สำหรับอารยธรรมโบราณจำนวนมาก 
การเปลี่ยนแปลงของดวงอาทิตย์เหล่านี้
ไม่เพียงแต่กำหนดจุดเริ่มต้นของฤดูกาลเท่านั้น 
แต่ยังรวมถึงเวลาที่จะปลูกและเก็บเกี่ยวพืชผลด้วย 
ในญี่ปุ่น วันวิษุวัตทั้งสองเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ตามประเพณีที่ได้รับการยอมรับว่า
เป็นวันแห่งการรำลึก สักการะบรรพบุรุษ
และคนรักของครอบครัวที่เสียชีวิต
ตามรายงานของ Coto Japanese Academy
.
.
.
.

อนุสรณ์สถานโบราณหลายแห่ง
ที่ทำเครื่องหมายวิษุวัต
ในช่วง Equinox ที่อาคารวัดฮินดู
Angkor Wat ในประเทศกัมพูชา
ดวงอาทิตย์ขึ้นตรงเหนือวิหารกลางของวัดนี้
อาคารนี้สร้างขึ้นระหว่าง ค.ศ. 1113 ถึง 1150
เป็นอนุสรณ์สถานทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ในปี 1976 นักวิทยาศาสตร์ได้ตีพิมพ์เรื่องราว
เกี่ยวกับความเชื่อมโยงทางดาราศาสตร์
ระหว่างสถาปัตยกรรมกับเหตุการณ์ท้องฟ้าในวารสาร Science
.
.

.
© https://bit.ly/3N3OD77
.

.
© Tom Hun, My Shot
.
.

วิหารของชาวมายันที่ Chichen Itza ในเม็กซิโก
หรือชื่อ Temple of Kukulcan (El Castillo)
สร้างอุทิศให้กับเทพเจ้างู ในระหว่างวันวิษุวัต
แสงทำให้ดูเหมือนงูตัวมหึมา
กำลังลงมาจากด้านข้างของวิหาร
และเดินทางเข้าสู่ทวารนรก
จากการวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร
Journal of Archaeological Science ในปี 2018
วิหารแห่งนี้สร้างขึ้นระหว่างศตวรรษที่ 8 - 12
.
.

.

.

.

.
.เรียบเรียง/ที่มาhttps://bit.ly/3uhvHsG

.
.
.
.
Day/Night Terminator (daily)
.

.
ตารางวันวิษุวัต
.

.
ความสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์และดวงดาว
ในวสันตวิษุวัต มองจากโลก
ดวงอาทิตย์จะเคลื่อนตามเส้นสุริยวิถี(แดง)
ซึ่งเบนจากเส้นศูนย์สูตรฟ้า(ขาว)
.

.
ฤดูกาลในซีกโลกเหนือ ขวาสุด: เหมายัน
.

.
ฤดูกาลในซีกโลกใต้ ซ้ายสุด: เหมายัน
.

.
ทิศทางของแสงอาทิตย์ที่ส่องถูกโลกในวันวิษุวัต ซึ่งเกิดขึ้นปีละ 2 ครั้ง
(ไม่แสดงความเข้มน้อยของแสงสลัวเวลาเช้ามืด/หัวค่ำ)
.
.
.

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง หรือ ปราสาทหินพนมรุ้ง
เป็นหนึ่งในปราสาทหินในกลุ่มราชมรรคา
ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 (บ้านดอนหนองแหน) ตำบลตาเป๊ก
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ห่างจากตัวเมืองบุรีรัมย์
ลงมาทางทิศใต้ประมาณ 77 กิโลเมตร

ประกอบไปด้วยโบราณสถานสำคัญ
ซึ่งตั้งอยู่บนยอดภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว
สูงประมาณ 200 เมตรจากพื้นราบ
(ประมาณ 350 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง)

พนมรุ้ง นั้น มาจากภาษาเขมร วนํรุง แปลว่า ภูเขาใหญ่
ปัจจุบัน กำลังอยู่ในเกณฑ์กำลังพิจารณาเป็นมรดกโลก
เช่นเดียวกับ ปราสาทหินในกลุ่มราชมรรคา

ปราสาทหินพนมรุ้งเป็นหนึ่งในปราสาทหินขอม
ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์
และถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์
รวมถึงเป็นภาพพื้นหลังตราสัญลักษณ์ของ
สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด (เนวิน ชิดชอบ)

มีปรากฏการณ์มหัศจรรย์ของแสงตะวันสาดส่องลอด 15 ช่องประตู
โดยในทุกๆ ปีปราสาทพนมรุ้งจะมีปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ขึ้นและตก
ลอดช่องผ่านประตูทั้ง 15 ช่อง เป็นแนวเดียวกัน 4 ครั้งเท่านั้น
คือ พระอาทิตย์ขึ้นลอดช่องประตู 2 ครั้ง
ในช่วงวันที่ 3-5 เมษายน และ 9 -11 กันยายน
พระอาทิตย์ตกลอดช่องประตู 2 ครั้ง
ในช่วงวันที่ วันที่ 5-7 มีนาคม และ 6-8 ตุลาคม

ปรากฎการณ์ดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับ วิษุวัต
แต่เกี่ยวพันกับการโคจรของดวงอาทิตย์กับโลก
และภูมิปัญญาชาวบ้านในการสร้างปราสาท
ให้เกิดปรากฎการณ์ที่สร้างความเชื่อความศรัทธาได้
ในยุคก่อน Analog ที่ใช้การพูด การสอนชาวบ้าน มากกว่าตัวหนังสือ


เรียบเรียง/ที่มาhttps://bit.ly/3IrQqiO
https://bit.ly/36zzRnw
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่