ส่องดวงเมืองผ่านดวงดาว ๒๕๖๕ (ตอนที่ 1) โดย พล พยากรณ์


ปี พ.ศ. 2565 นี้ เป็นอีกปีหนึ่งที่ประชาชนคนไทยจะต้องอดทนต่อสู้ฝ่าฟันกับความยากลำบากในการดำเนินชีวิตไปให้ได้ ด้วยเหตุที่พระเสาร์ (7) ยังคงสถิตในราศีมกรเล็งพระจันทร์ (๒) ในพื้นดวงเมืองในราศีกรกฎ อีกทั้งยังมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงสำคัญทางด้านการเมือง เมื่อราหู (8) จะโคจรย้อนวิถีจักรเข้าสู่ราศีเมษอันเป็นที่ตั้งของลัคนาเมืองตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค. เป็นต้นไป โดยในการพยากรณ์นี้จะเป็นเพียงภาพรวมของเหตุการณ์ความเป็นไปในบ้านเมือง ซึ่งในทางโหราศาสตร์จะใช้ดาวที่มีอิทธิพลสำคัญในการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง อันได้แก่ ดาวพฤหัสบดี (5) ดาวเสาร์ (7) และ ราหู (8) และมีดวงดาวอื่นเป็นส่วนประกอบในการทำให้เกิดเหตุการณ์ในช่วงเวลาต่างกันไป

ในปี 2565 นี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าดาวพระเคราะห์ทั้งดาวเล็กดาวใหญ่มีการโคจรวิปริต พักร์ มนท์ เสริด สลับสับเปลี่ยนกันตลอดทั้งปี และบางช่วงเวลาก็โคจรวิปริตพร้อมกันหลายดวง เริ่มตั้งแต่ก้าวเข้าสู่วันแรกของปี 2565 ดาวศุกร์ (6) เริ่มเดินถอยหลัง (พักร์) ในราศีมกร ตั้งวันที่ 1-18 ม.ค. จึงถอยเข้าราศีธนูในวันถัดมาแล้วโคจรย้อนวิถีจักรร่วมกับดาวพุธ (4) ในราศีนี้จนถึง 7 ก.พ. จึงเปลี่ยนวิถีโคจรเดินหน้าอย่างช้าๆ (มนท์) จนถึงวันที่ 22 ก.พ. จึงยกเข้าราศีมกรอีกครั้ง และช่วงต้นเดือนในเวลาใกล้กันดาวพุธ (4) ที่โคจรอยู่ในราศีมกรก็แปรวิถีจักรพักร์องศาตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค. จนถึงวันที่ 12 ม.ค. จึงถอยกลับเข้าราศีธนูและเดินถอยหลังร่วมกับดาวศุกร์ (6) ในราศีนี้ตั้งแต่วันที่ 19 ม.ค. ถึงวันที่ 26 ม.ค. จึงเดินหน้าเข้าสู่ราศีมกรในวันที่ 10 ก.พ. 2565

ในอดีตที่ผ่านมาเมื่อดาวศุกร์ (6) โคจรพักร์องศาหลุดราศีเช่นนี้ มักก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเงินทั้งสิ้น ดาวศุกร์ (6) เป็นดาวเกษตรราศีพฤษภ อันหมายถึง การเงิน การคลัง ทรัพย์สิน การแสวงหารายได้ รายรับ รายจ่ายของประเทศ กระทรวงการคลัง การฑูต การเจรจาความเมือง ฯลฯ และเป็นดาวเกษตรราศีตุล ซึ่งหมายถึง หุ้นส่วน คู่สัญญาระหว่างประเทศ รัฐต่างประเทศ พันธมิตร คู่ต่อสู้ สงคราม ข้อโต้แย้งและปัญหาระหว่างประเทศ ฯลฯ เมื่อดาวศุกร์ (6) โคจรพักร์ในราศีมกร อันหมายถึงรัฐบาลจึงเป็นสัญญาณเตือนให้รู้ว่าจะเกิดความปั่นป่วนทางการเงินของประเทศ พยากรณ์ว่า รัฐบาลมีการพิจารณาใช้จ่ายเงินงบประมาณเพิ่มมากขึ้น มีการตั้งงบประมาณเพิ่มขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อใช้จ่ายในโครการและนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล มีเหตุจำเป็นให้รัฐบาลต้องใช้เงินฉุกเฉินในการช่วยเหลือประชาชน

เมื่อดาวศุกร์ (6) โคจรถอยหลังหลุดราศีเข้ามายังราศีธนู ภพที่ 9 ในชะตาเมืองอันหมายถึง การติดต่อ เดินทาง การค้าระหว่างประเทศ แขกบ้านแขกเมือง เกียรติยศชื่อเสียงของประเทศ กฎหมาย การศาสนา ฯลฯ โดยเป็นการโคจรถอยหลังร่วมกับดาวพุธ (4) และมีดาวอังคาร (3) ดาวตัวแทนของลัคนาเมืองที่โคจรเดินหน้าเข้ามาร่วมตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. เป็นจุดตั้งรับ พยากรณ์ว่า ในช่วงตั้งแต่กลางเดือนมกราคมเป็นต้นไป การเดินทางระหว่างประเทศจะเกิดปัญหา มีการเลื่อน ชะลอและยกเลิกการเดินทางเป็นจำนวนมาก มีการเปลี่ยนแปลงเวลาและกำนหดการของผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศ รายได้ ผลประโยชน์ของชาติที่คาดว่าจะได้รับจากต่างประเทศจะลดน้อยลง

การค้าขาย การขนส่งสินค้าและการเดินทางระหว่างประเทศของผู้คนจะเกิดปัญหา ไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ สถานการณ์เศรฐกิจ การเงิน การค้าขายเกิดความปั่นป่วนวุ่นวาย เนื่องด้วยเศรษฐกิจตกต่ำ สภาวะเศรษฐกิจ การเงินฝืดเคือง เกิดภาวะข้าวยากหมากแพง ประชาชนไม่มีกำลังซื้อ รายได้ไม่พอกับรายจ่าย เกิดปัญหาอาชญากรรม จี้ ปล้น ชิงทรัพย์ เป็นจำนวนมาก เกิดการประท้วงเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากผู้นำประเทศ การติดต่อสื่อสารระหว่างรัฐบาลกับรัฐต่างประเทศจะเกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อน มีเหตุทำให้เกิดความเข้าใจผิด ข้อมูลข่าวสารเกิดความผิดพลาด ขาดความน่าเชื่อถือ ข่าวหลอก ข่าวลวงเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก เกิดปัญหาในธุรกิจขนส่งสินค้าและไปรษณีย์

รัฐบาลมีการปรับปรุงแก้ไขหรือออกกฎหมายเกี่ยวกับการเงิน การคลัง และการจัดเก็บภาษีอากร มีการออกนโยบายด้านการเงินและการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบภาวะยากลำบาก และอาจมีการพิจารณาออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อกู้เงินจากประชานและนักลงทุนในประเทศ วันที่ 26 ก.พ. 2565 ดาวอังคาร (3) ดวงดาวตัวแทนของเมืองโคจรเข้าสู่ราศีมกร ได้ตำแหน่งมหาอุจจ์ เล็งพระจันทร์ (๒) ในราศีกรกฎในพื้นดวงเมืองร่วมกับดาวเสาร์ (7) พยากรณ์ว่า ประชาชนจะได้ลาภจากรัฐบาล เช่น การอุดหนุนเงินและสวัสดิการต่างๆ ที่จำเป็นแก่การดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน เป็นต้น

ดาวเสาร์ (7) เล็งพระจันทร์ (๒) ในดวงเมือง
ประชาชนยังทุกข์ยาก การท่องเที่ยวยังซบเซา

ในทางโหราศาสตร์ให้ความหมายของดาวเสาร์ (7) ไว้ว่าเป็นเจ้าแห่งการให้โทษให้ทุกข์ ส่วนพระจันทร์ (๒) ในราศีกรกฎ ภพพันธุของดวงเมืองนั้นหมายถึง ประชาชนพลเมือง ความเป็นอยู่โดยทั่วไป ดินแดน อาณาเขต การเดินเรือ การท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว การประมง ธุรกิจเกี่ยวกับอาหารการกิน ฯลฯ ดาวเสาร์ (7) ยังโคจรอยู่ในราศีมกรไปจนถึงต้นปี 2566 ดังนั้น พยากรณ์ว่า ในปีนี้ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศยังต้องประสบกับความยากลำบากในการดำเนินชีวิต การดำเนินกิจกรรทางเศรษฐกิจของประชาชนยังฝืดเคือง ไม่ก้าวหน้าอย่างที่คาดหวัง 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังไม่อาจฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่ ธุรกิจ กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวและความบันเทิงยังคงซบเซา ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารยังต้องดำเนินกิจการด้วยความยากลำบาก การเดินทางท่องเที่ยวยังมีอุปสรรค รัฐบาลยังคงต้องออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ขณะเดียวกันก็ออกมาตรการส่งเสริมให้คนในประเทศเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น

วันที่ 26 ก.พ. 2565 ดาวอังคาร (3) ตัวแทนของเมืองโคจรเข้าสู่ราศีมกร ได้ตำแหน่งมหาอุจจ์ และโคจรร่วมกับดาวเสาร์ (7) จนถึงวันที่ 7 เม.ย. ต้องระวังในช่วงเวลาดังกล่าวจะเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยร้ายแรง การระเบิดรุนแรง รวมถึงภัยอันตรายเสียวสยองอันเกิดจากฝีมือมนุษย์ 

ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. ดาวเสาร์ (7) เริ่มโคจรช้าลง (มนท์) เป็นสัญญาณเตือนว่าเริ่มจะเกิดปัญหากับภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จนถึงวันที่ 7 มิ.ย. ดาวเสาร์ (7) โคจรถอยหลัง (พักร์) ในราศีมกรจนถึงวันที่ 21 ต.ค. จะเกิดปัญหาในอุสาหกรรมการก่อสร้าง ตลอดจนผู้ใช้แรงงานในอุตสหากรรมที่เกี่ยวข้องจะได้รับผลกระทบ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เกิดการชะลอตัว ทั้งการซื้อขาย การลงทุน โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของภาครัฐเกิดการสะดุดเพราะปัญหาบางประการ ลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงานในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และอุสาหกรรมการก่อสร้างจะเดือดร้อน มีความยากลำบากในการดำเนินชีวิต
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่