ญี่ปุ่น เป็นประเทศที่เจริญมาก แต่ทำไมถึงยังมีจำนวนแรงงานไร้ฝีมือทำกันอยู่อีกเยอะ

ปี 2020 ญี่ปุ่น มีจำนวนผู้มีงานทำ ประมาณ 66.76 ล้านคน จากจำนวนประชากรทั้งประเทศ 126 ล้านคน

โดยสามารถจำแนกแรงงานคนญี่ปุ่น ตามประเภทอาชีพ ได้ดังนี้
(1)กลุ่มแรงงานมีฝีมือ
(2)กลุ่มแรงงานกึ่งฝีมือ
(3)กลุ่มแรงงานไร้ผีมือ

(1)กลุ่มแรงงานมีฝีมือ 
แบ่งตามสาขาอาชีพได้ดังนี้
1.วิศวกร
- 3.41 ล้านคน
2.เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/บุคคลากรทางการแพทย์
- 3.46 ล้านคน
3.ครู/อาจารย์
- 1.67 ล้านคน
4.ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคนิคอื่นๆ/ช่างเทคนิค
- 3.59 ล้านคน
รวม กลุ่มแรงงานมีฝีมือ 12.13 ล้านคน

(2)กลุ่มแรงงานกึ่งฝีมือ
แบ่งตามสาขาอาชีพได้ดังนี้
1.พนักงานธุรการ
- 3.45 ล้านคน 
2.พนักงานออฟฟิศ
- 14.59 ล้านคน
3.พนักงานขาย
- 8.48 ล้านคน
รวม กลุ่มแรงงานกึ่งฝีมือ 26.52 ล้านคน

(3)กลุ่มแรงงานไร้ฝีมือ
แบ่งตามสาขาอาชีพได้ดังนี้
1.พนักงานบริการ
- 8.28 ล้านคน
2.พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)
- 1.33 ล้านคน
3.คนงานเกษตร ป่าไม้ และประมง
- 2.09 ล้านคน
4.คนงานในกระบวนการผลิต/ฝ่ายผลิต
- 8.68 ล้านคน
5.คนงานก่อสร้างและเหมืองแร่ 
- 2.92 ล้านคน
6.พนักงานด้านการขนส่ง ทำความสะอาด และบรรจุภัณฑ์
- 4.81 ล้านคน
รวม กลุ่มแรงงานไร้ฝีมือ 28.11 ล้านคน

สรุป
แรงงานคนญี่ปุ่น สามารถจำแนกประเภทแรงงาน
(1)กลุ่มแรงงานฝีมือ
- 12.13 ล้านคน (คิดเป็น 18.1%)
(2)กลุ่มแรงงานกึ่งฝีมือ
- 26.52 ล้านคน (คิดเป็น 39.7%)
(3)กลุ่มแรงงานไร้ฝีมือ
- 28.11 ล้านคน (คิดเป็น 42.2%)
(ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้ ไม่นับรวมแม่บ้านญี่ปุ่น คนว่างงาน นักเรียน นักศึกษา และคนชรา)

จากข้อมูลดังกล่าว ผมเลยเกิดความสงสัยว่า
ญี่ปุ่น เป็นอีกหนึ่งประเทศที่เจริญมากๆ เทคโนโลยีต่างๆล้ำหน้ากว่าใคร จนผมคิดว่า AI น่าจะมาแทนแรงงานทั้งประเทศไปแล้ว
แต่พอไปดูสถิติจริงๆ กลับพบว่าแรงงานไร้ฝีมือ คนญี่ปุ่นยังมีคนทำอยู่เป็นจำนวนมาก
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่