เว็บไซต์ในเครือ
bloggang.com Bloggang pantown.com Pantown pantipmarket.com PantipMarket
maggang.com Maggang
ติดตามพันทิป
ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
Pantip Application Pantip iOS Pantip Android Pantip Android
เกี่ยวกับเรา

ช่วยดูโค๊ดหน้าออกรายงาน หน่อยค่ะ

กระทู้คำถาม
คือ  1. ปัญหาที่เจอคือ  กดออกรายงานเป็นไฟล์ PDF มันจะเป็น อักษรสี่เหลี่ยมอ่ะค่ะ 
       2. เจอ  error
Notice: Undefined index: SELECT in C:\xampp\htdocs\www\test\vendor\mpdf\mpdf\src\Tag\Select.php on line 149
Notice: Undefined index: SELECT in C:\xampp\htdocs\www\test\vendor\mpdf\mpdf\src\Tag\Select.php on line 149

อันนี้  หน้าออกรายงานค่ะ ให้มันแสดงในหน้าเดียวค่ะ  ยาวหน่อยนะคะ

<?php
require_once __DIR__ . '/vendor/autoload.php';
ob_start();
?>
    <?php
    $mon1 = $_POST['mon1'];
    $mon2 = $_POST['mon2'];
    $year1 = $_POST['year1'];
    $year2 = $_POST['year2'];
    $mon1_text = "";
    $mon2_text = "";
    $date_start = "$year1-$mon1-1";
    $p_name = $_POST['p_name'];
    $month = array('มกราคม','กุมภาพันธ์','มีนาคม','เมษายน','พฤษภาคม','มิถุนายน','กรกฎาคม','สิงหาคม','กันยายน','ตุลาคม','พฤศจิกายน','ธันวาคม');
    if ($mon1 == null and $mon2 == null and $year1 != null and $year2 != null )  {
      echo "<script type='text/javascript'>alert('กรุณาเลือกเดือนที่ต้องการค้นหา');</script>";
      echo "<body onload=\";return history.back();\">";
      echo exit();
    }
    if ($mon1 != null and $mon2 != null and $year1 == null and $year2 == null )  {
      echo "<script type='text/javascript'>alert('กรุณาเลือกปีที่ต้องการค้นหา');</script>";
      echo "<body onload=\";return history.back();\">";
      echo exit();
    }
    if($mon2 == 1 or $mon2 == 3 or$mon2 == 5 or$mon2 == 7 or $mon2 == 8 or$mon2 == 10 or$mon2 == 12){
      $date_end = "$year2-$mon2-31";
    }else if ($mon2 == 2){
      if (($year2 % 4) == 0) {
        $date_end = "$year2-$mon2-28";
      }else {
        $date_end = "$year2-$mon2-29";
      }
    }else {
      $date_end = "$year2-$mon2-30";
    }
    $i = 1;
    $j = 0;
    while ($i <= 12) {
      if ($mon1 == $i) {
         $mon1_text = $month[$j];
      }if($mon2 == $i){
          $mon2_text = $month[$j];
      }
        $i++;
        $j++;
     }
     ?>
<body>
    <h2 style="text-align:center;">ออกรายงานสั่งซื้อสินค้า</h2>
    <form action="./report_pro.php" method="post" name="frm" enctype="multipart/form-data">
    <table border="0px">
    <tr>
      <td>เดือน : </td>
      <td>&nbsp;</td>
      <td>
        <select name="mon1" style="width:200px;" class="form-control"/>
        <option value="">เลือกเดือน
        <?php
        $i = 1;
        $j = 0;
        while ($i <= 12) {
          if ($mon1 == $i) {
            echo "<option value=\"$i\" selected >$month[$j]";
          }else {
            echo "<option value=\"$i\">$month[$j]";
          }
            $i++;
            $j++;
         } ?>
        </select>
      </td>
      <td>&nbsp;</td>
      <td>ปี :</td>
      <td>&nbsp;</td>
      <td>
      <select id='date-start' name="year1" style="width:200px;" class="form-control">
        <option value="">เลือกปี</option>
        <?php
        $earliestYear = 1970;
        $currentYear = date("Y");
        while ($earliestYear <= $currentYear) {
          if ($year1 == $currentYear) {
            echo "<option value=\"$currentYear\" selected >$currentYear</option>";
          }else {
            echo "<option value=\"$currentYear\">$currentYear</option>";
          }
          $currentYear -=1 ;
        } ?>
        </select>
      </td>
      <td>&nbsp;</td>
      <td>ถึง เดือน : </td>
      <td>&nbsp;</td>
      <td>
        <select name="mon2" style="width:200px;" class="form-control"/>
          <option value="">เลือกเดือน
          <?php
            $i = 1;
            $j = 0;
            while ($i <= 12) {
              if ($mon2 == $i) {
                echo "<option value=\"$i\" selected >$month[$j]";
              }else {
                echo "<option value=\"$i\">$month[$j]";
              }
              $i++;
              $j++;
            } ?>
        </select>
      </td>
      <td>&nbsp;</td>
      <td>ปี :</td>
      <td>&nbsp;</td>
      <td>
      <select id='date-end' name="year2" style="width:200px;" class="form-control">
        <option value="">เลือกปี</option>
        <?php
        $earliestYear = 1970;
        $currentYear = date("Y");
        while ($earliestYear <= $currentYear) {
            if ($year2 == $currentYear) {
              echo "<option value=\"$currentYear\" selected >$currentYear</option>";
            }else {
                echo "<option value=\"$currentYear\">$currentYear</option>";
            }
          $currentYear -=1 ;
        } ?>
        </select>
      </td>
    </tr>
     <td>&nbsp;</td>
     <tr>
       <td>ชื่อสินค้า:</td>
       <td>&nbsp;</td>
        <td><select name="p_name" class="form-control">
        <option value="" selected>เลือกชื้อสินค้า</option>
     <?php
  $i=0;
  $sql = "SELECT product.p_id, product.p_name , product.p_price ,product.p_image , buyproduct.o_status, product.p_status, buyproduct.o_id ,
         sum(buyproduct.o_totalprice) as total2 , sum(buyproduct.o_number)as total ,
         buyproduct.o_accepdate from product
         inner JOIN buyproduct on product.p_id = buyproduct.p_id
         WHERE buyproduct.o_status = '2' GROUP by product.p_id";
  $result = $mysqli->query($sql) or die($mysqli->error.__LINE__);
  while($row = mysqli_fetch_array($result)) {
  $i = $i+1;
  $p_name_db = $row['p_name'];
  ?>
  <?php if ($p_name == $p_name_db){ ?>
    <option value="<?php echo $p_name_db ; ?>"selected><?php echo $p_name_db ;?></option>
  <?php }else { ?>
    <option value="<?php echo $p_name_db ; ?>"><?php echo $p_name_db ;?></option>
  <?php } ?>
<?php } ?>
</select>
</td>
<td>&nbsp;</td>
<td><input type="submit" class="btn btn-primary" value="ค้นหา"></td>
</tr>
</table>
</form>
      <h4 style="text-align:center;">โรงงาน</h4>
      <h4 style="text-align:center;">Thefactory</h4>
     <br><h2 style="text-align:center;">สรุปออกรายงานสั่งซื้อสินค้า</h2><br>
     <h5><p class="hide-on-screen">
     ค้นหาจาก : <?php if ($mon1 != null or $mon2 != null or $year1 != null or $year2 != null) {
                         echo "เดือน "."$mon1_text"." - "."$year1"." ถึง "."เดือน "."$mon2_text"." - "."$year2";
                     }if ($p_name != "null") {
                         echo "  ชื่อสินค้า : "."$p_name";
                     }if (($mon1 == null or $mon2 == null or $year1 == null or $year2 == null) and ($p_name == null)){
                           echo "ไม่มีคำค้นหา";
                         }  ?>
     </p></h5>
<table>
   <thead>
     <tr>
       <th class="bg-info text-center"><h4><center>ลำดับ</center></h4></th>
       <th class="bg-info text-center"><h4><center>ชื่อสินค้า</center></h4></th>
       <th class="bg-info text-center"><center><h4>รูปภาพ</h4></center></th>
       <th class="bg-info text-center"><center><h4>ราคา</h4></center></th>
       <th class="bg-info text-center"><center><h4>จำนวนที่ขายไป</h4></center></th>
       <th class="bg-info text-center"><center><h4>จำนวนเงินที่ขายไป</h4></center></th>

     </tr>
   </thead>
   <tbody>
     <?php
     (ตัดเอาเงื่อนไขตอนค้นหาข้อมูลออกค่ะ มันยาวเกิน )
     date_default_timezone_set('Asia/Bangkok');
     $result = $mysqli -> query($sql) or die($mysqli->error.__line__);
     $i = 0;
     while($row = mysqli_fetch_array($result)){
       $i = $i+1;
       $p_id =$row['p_id'];
       $p_name1 =$row['p_name'];
       $p_price =$row['p_price'];
       $p_image =$row['p_image'];
       $o_id =$row['o_id'];
       $o_status =$row['o_status'];
       $o_accepdate =$row['o_accepdate'];
       $total =$row['total'];
       $total2 =$row['total2'];

       echo "<tr>";
       echo "<th><center><h6>$i</h6></center></th>";
       echo "<th><center><h6>$p_name1</h6></center></th>";
       echo "<th><center><h6><img border=\"0\" height=\"100\" width=\"100\" src=\"./p_image/$p_image\"></h6></center></th>";
       echo "<th><center><h6>$p_price</h6></center></th>";
       echo "<th><center><h6>$total</h6></center></th>";
       echo "<th><center><h6>$total2</h6></center></th>";
       //echo "<th><center><h6>".number_format($totel_price)." บาท</h6></center></th>";
     }
       if ($i == 0) {
         echo "<th colspan = '8'><center><h6>ไม่มีข้อมูล</h6></center></th>";
       }
       echo "</tr>";
     ?>
     </tbody>
   </table>
   <?php
    echo "<h6 style=\"text-align:right;\">ลายเซ็น ...................................... </h6>";
    echo "<h6 style=\"text-align:right;\">ชื่อเจ้าของร้าน : </h6> ";

     ?>
  <?php
  $html=ob_get_contents();
  $mpdf = new \Mpdf\Mpdf();
  $mpdf->WriteHTML($html);
  $mpdf->Output("pro.pdf");
  ob_end_flush();
  ?>
</body>
<center><a href="pro.pdf" >ออกรายงาน</a></center>
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่