[CR] unseen อุบล#วัดพระธาตุหนองบัว เจดีย์พุทธคยา พระพุทธไสยาสน์พระประธานในอุโบสถ พญานาคสีรุ้ง งามล้ำต้นเทียนพรรษา

unseen อุบล#วัดพระธาตุหนองบัว เจดีย์พุทธคยาสูงเด่น พระพุทธไสยาสน์พระประธานในอุโบสถ พญานาคสีรุ้ง งามล้ำต้นเทียนพรรษา ** รูปและข้อมูลผมรวมมาจากรูปหลายช่วงเวลาที่ไป ก่อนโควิดจะระบาด เรื่องเวลาหรือสถานที่อาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา

วัดพระธาตุหนองบัว หรือ วัดหนองบัว เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ในตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่ทั้งหมด 50 ไร่ 1 งาน 19 ตารางวา

ประวัติวัดพระธาตุหนองบัว อุบลราชธานี
วัดพระธาตุหนองบัว  สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2498 โดย นายฟอง สิทธิธรรม อดีตรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรซึ่งเป็นชาวอุบลราชธานีได้มีความเลื่อมใสศรัทธาสร้างวัดขึ้นในที่นาของท่าน เพื่อให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมฝ่ายวิปัสนาธุระของท่านพระอาจารย์ดี พระอาจารย์สิงห์ ขันทยาคโม หรือเจ้าคุณเทพญาณวิสิทธิ์ มีพื้นที่ มีเนื้อที่ทั้งหมด 50 ไร่เศษ

มูลเหตุการสร้างวัดพระธาตุหนองบัว เริ่มต้นจากกลุ่มพุทธศาสนิกชนผู้ยึดมั่นในการปฏิบัติธรรมกลุ่มหนึ่งมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการสร้างวัดให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม และเป็นที่ระลึกเนื่องในวาระมงคลกึ่งพุทธกาล พุทธศตวรรษ 2500 กำหนดแผนการก่อสร้างวัดเริ่มแรกในที่ดินของนายฟอง สิทธิธรรม ซึ่งในขณะนั้นถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำกลางจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยข้อกล่าวหาว่าเป็นกบฏภายใน ผู้ทำหน้าที่ติดต่อขอที่ดินสร้างวัดประกอบด้วย นายทองพูน ยุวมิตร และ นายอุ่น ไวยหงษ์ เป็นผู้นำ ได้พาคณะเดินทางไปหานายฟองที่เรือนจำกลางจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายทอง พูลยุวมิตร ได้เล่าเรื่องราวที่เลื่อมใสศรัทธาให้นายฟอง สิทธิธรรม ฟังโดยละเอียด และขอทราบว่าที่ดินแปลงนี้จะถวายหรือจะขายให้ทางคณะศรัทธาได้ไหม เมื่อนายฟอง สิทธิธรรม ได้ฟังแล้วก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง เพราะมีความปรารถนาอยู่แล้วว่าอยากถวายที่ดินแปลงนี้ให้สร้างวัด แม้จะถูกกักขังอยู่ในเรือนจำก็ไหว้พระสวดมนต์เป็นประจำและได้ตั้งสัจจะอธิษฐานขอให้มีสัตบุรุษมาขอที่ดินแปลงนี้สร้างวัด ดังนั้น เมื่อสมดังความประสงค์ที่ตั้งใจแล้วก็ปิติยินดีเป็นล้นพ้น เมื่อทราบความประสงค์แล้วคณะกรรมการที่สร้างวัด จึงกำหนดวันมอบถวายที่ดินแปลงขึ้น เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2498 จึงจารึกไว้ว่าที่ดินสำหรับสร้างวัดพระธาตุหนองบัวนี้ได้รับการบริจาคจาก นายฟอง-นางจันทร์มี สิทธิธรรม มีเนื้อที่ประมาณ 30 ไร่ เมื่อเวลา 14.00-15.00 น.มีคณะผู้ริเริ่ม อุบาสก อุบาสิการ่วมกับฝ่ายเจ้าหน้าที่และเจ้าของที่ประมาณ 60 คน เป็นพยาน

วันที่ 26 ตุลาคม 2498 ซึ่งตรงกับวันพุธ ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 12 ปีมะแม เป็นวันขุดโค่นถากถางเป็นปฐมฤกษ์ จึงได้บอกกล่าวบอกหมู่คณะให้เตรียมอุปกรณ์การถางพร้อมด้วยดอกไม้ธูปเทียนเพื่อเคารพต่อเทพเจ้าก่อนลงมือ มีคณะทำงานที่มาช่วยกันประมาณ 20 คน สำหรับการลงมือที่แรกนี้อาจารย์จันทร์ประไพ ได้ล่วงหน้าไปนอนค้างคืนก่อนอยู่หนึ่งคืน เพื่อนั่งสมาธิวิปัสสนาและแจ้งแก่เทวดาอารักษ์ ในคืนนั้นท่านได้ปรากฏนิมิต(ฝัน)ว่า ในอาณาเขตที่จะสร้างวัด มีผู้คนจำนวนมากอาศัยอยู่ได้พากันอพยพโยกย้ายอุ้มลูกจูงหลานพร้อมทั้งขนข้าวของ และสัตว์เลี้ยงของตนออกเดินทางไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือต่างก็โจษขานกันว่าที่แห่งนี้อุบาสกอุบาสิกาเขาจะสร้างวัด พุทธศาสนาพวกเราจงพากันหนีไปอยู่ที่อื่นเพื่ออนุโมทนาสาธุการ และปรากฏว่าเขาไปย้านอยู่ทางดงก้านเหลือง ซึ่งปัจจุบันได้ถูกสร้างเป็นสวน “วนารมย์” ครั้นรุ่งขึ้นจึงได้เล่านิมิตให้พรรคพวกฟัง แล้วทุกคนต่างก็มีความยินดีต่อนิมิตนี้

สิ่งก่อสร้างสำคัญสมัยแรกสร้างวัดนั้นมีจำนวนไม่มากและไม่มั่นคงเท่าไหร่นัก ประกอบด้วย ศาลาโรงธรรมและกุฏิชั่วคราว 5 หลัง แต่ละหลังมุงหญ้ากั้นฝาขัดแตะ ปูพื้นกระดานเฉพาะศาลาโรงธรรม หลังคามุงด้วยสังกะสี แต่ในปัจจุบันนี้สิ่งเหล่านั้นได้รื้อทิ้งหมดแล้วและสร้างใหม่ให้มีความแข็งแรง ศาสนาคารที่สำคัญ คือ พระบรมธาตุเจดีย์ศรีพระมหาโพธิ์ อุโบสถ ศาลาการเปรียญกาญจนาภิเษก กุฏิที่สร้างแบบถาวรอีก 10 กว่าหลัง และสถานที่พยาบาลประจำ (อนามัย)

** ข้อมูลจาก
http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/esaninfo/?p=432

ต่อมา สำนักงานพระพุทธศาสนา มีประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อวัด หนองบัว ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เป็น "วัดพระธาตุหนองบัว" เนื่องจากมีพระบรมธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริธาตุ และได้อัญเชิญชิ้นส่วนพระธาตุพนมเสียมทอง มาประดิษฐาน ตั้งแต่ปี 2502 ด้วยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศานาแห่งชาติ จึงประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อวัดหนองบัวเป็น "วัดพระธาตุหนองบัว" ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

การเดินทางตามพิกัดจาก googlemap
https://goo.gl/maps/Ann9ZmRdgX891Mzg7รายละเอียดแผนผังวัดพระธาตุหนองบัว

เส้นสีแดง 3 เส้น เป็นทางเข้าวัด โดยมีจุดจอดรถ 2 ที่หลักๆ 
จุดจอดที่ 1 เป็นจุดจอดรถที่กว้างที่สุดเข้าทางเข้าที่ 2 ใกล้สุด
จุดจอดที่ 2 เป็นจุดจอดรถไม่กว้างใกล้องค์พญานาคและทางเข้าชมเจดีย์พุทธคยาที่สุด

สถานที่ 
หมายเลข 1 องค์พญานาค
หมายเลข 2 เจดีย์พุทธคยา
หมายเลข 3 อุโบสถ์
หมายเลข 4 ศาลากาญจนาภิเษก 
หมายเลข 5 โรงเก็บต้นเทียนประกวดงานเข้าพรรษา ด้านหลังจะมีห้องน้ำไว้บริการ

ชื่อสินค้า:   วัดพระธาตุหนองบัว
คะแนน:     

CR - Consumer Review : กระทู้รีวิวนี้เป็นกระทู้ CR โดยที่เจ้าของกระทู้

  • - จ่ายเงินซื้อเอง หรือได้รับจากคนรู้จักที่ไม่ใช่เจ้าของสินค้า เช่น เพื่อนซื้อให้
  • - ไม่ได้รับค่าจ้างและผลประโยชน์ใดๆ
แก้ไขข้อความเมื่อ

แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่