ผู้ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไปและหญิงตั้งครรภ์ ขอเชิญลงทะเบียนฉีด Moderna 2 เข็มฟรีครับ

ข่าวประสัมพันธ์ สถานเสาวภา

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนสำหรับผู้ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป                                              หรือ หญิงตั้งครรภ์(อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไปให้บริการวัคซีนโมเดอร์นา (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ที่มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

1.ผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ใดๆมาก่อน จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 2 เข็ม มีระยะห่าง 4 สัปดาห์
 >>> 📌📌เปิดลงทะเบียน วันที่ 15 พ.ย.2564 เวลา 13.00 น. คลิก >> https://vaccine-trcs.kcmh.or.th
เลือกวันฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 วันที่ 17 พ.ย. 2564 จะฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 วันที่ 15 ธ.ค. 2564
เลือกวันฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 วันที่ 19 พ.ย. 2564 จะฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 วันที่ 17 ธ.ค. 2564
เลือกวันฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 วันที่ 22 พ.ย. 2564 จะฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 วันที่ 20 ธ.ค. 2564

2.ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเข็มกระตุ้น 1 เข็ม ในกรณี
2.1เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แอสตร้าเซนเนก้า/ไฟเซอร์/โมเดอร์นา 
ครบ 2 เข็มแล้ว โดยได้รับการฉีดเข็มที่สอง ก่อน 31 กรกฎาคม 2564 จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเป็นเข็มกระตุ้น 1 เข็ม
2.2เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค ครบ 2 เข็มแล้ว โดยได้รับการฉีดเข็มที่สอง ก่อน 30 กันยายน 2564 จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเป็นเข็มกระตุ้น 1 เข็ม
>>> 📌📌 เปิดลงทะเบียน วันที่ 16 พ.ย.2564 เวลา 13.00 น. ทาง link คลิก >> https://vaccine-trcs.kcmh.or.th
                เลือกวันฉีดวัคซีนในวันที่ 24, 25, 26 พ.ย.2564
หมายเหตุ
 ***กรุณานำบัตรประชาชน / สมุดฝากครรภ์  ปากกา มาในวันนัดหมาย
 ***กรุณามาให้ตรงตามวันและเวลาที่นัดหมาย หากไม่มาตามนัดถือว่าสละสิทธิ์
 ***สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน ณ ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ  
            สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 065-205-3686, 02-252-0161-4 ในวันและเวลาทำการ

แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่