สอนภาษาอังกฤษหน่อยค่ะ

ALL TENSES ACTIVE & PASSIVE VOICE

Mr and Mrs Johnson-Smith live in a small town somewhere in the north. They (1)............ (be) married for 12 years and since 2013 they(2).........(live) in a nice small house with a garden. Last year they (3)............ (decide) to redecorate the garden and so one of the trees
(4).........(cut) down and some new flowers (5).......... (plant). While Mr and Mrs Johnson-Smith (6)......... (watch) the excavator digging a hole for the swimming pool, the garden fence (7)........ (paint) yellow and green.After the swimming pool (8)..........(deliver)
and (9)............. (install),they (10).............. (invite) all their neighbours to a pool party with barbecue. Every October, Mr and Mrs Johnson-Smith (11)............. (travel) to a foreign country. They (12) ............(not want) to stay at cheap hostels, Mr Johnson-Smith
(13) ...........(not enjoy) spending too much money on expensive hotels but his wife (14) ..............(prefer) a certain standard of living.
At the moment they (15) .............(stay) in a beautiful and comfortable bed and breakfast hotel in Barcelona which (16)........... (run) by Ms Gonzales. So far a couple of museums (17).......... (visit), several photos (18).............. (take) and paella (19) ..........(eat). If the weather is nice, they (20) ..............(spend) the day at the beach tomorrow.

ครูสอนแต่ที่เป็นประโยคสั้นๆก่อน แล้วพึ่งเรียนได้แค่ Past simple อย่างเดียว แต่พอให้ทำใบงานกลับเป็นเนื้อเรื่องเลย หนูเครียดเลยค่ะ เรียนภาษาอังกฤษก็ไม่เก่ง มาเจอแบบนี้อีกเลยท้อเลยค่ะ อยากจะพยายามเรียนแต่ให้มาแบบนี้ก็ตุยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะคะ
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่